Хэвлэх DOC Татаж авах

Гаалийн ерөнхий газрын даргын

2011 оны 293 дугаар тушаалын хавсралт

 

 

 Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны

673 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

ГААЛИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

 
Шинжлэгдэх бүтээгдэхүүн
Барааны ангиллын код
Шинжилгээний тоног төхөөрөмж, арга аргачлал
Тодорхойлогдох үзүүлэлт
Шинжилгээний үнийн тариф /төг/
            1
2
3
4
5
Автомашины бензин
 
 
 
 
 
 
 
Зүйл-27.10
-         Нягт хэмжигч
-         Автомат нэрлэгийн багаж
-         Октаны тоо тодорхойлогч
 
-         Өнгө тодорхойлогч
-         Усны хэмжээ тодорхойлогч
       -     Сонгодог  химийн   
             арга
      -   200С дахь хувийн жин, кг/м3
      -   Найрлагын бүрэлдэхүүн,0С
      -   октаны тоо  (Моторын,
           шинжилгээний аргаар)
-         Өнгө
-         Усны хэмжээ, мг/мл    
-         Механик хольц,, %
-         Хүчил, шүлтийн хэмжээ, %
-         Зэс хавтгайд  турших арга
5000
15000
10000
 
2000
7000
4000
4000
3000
Дизелийн түлш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зүйл-27.10
-         Нягт хэмжигч
-         Автомат нэрлэгийн багаж
-         Визкозометр
 
-         Октаны тоо тодорхойлогч
-         Царцах, булингартах температур тодорхойлогч
-         Усны хэмжээ тодорхойлогч
      -     Сонгодог  химийн арга
     -  200С дахь хувийн жин, кг/м3
     -    Найрлагын бүрэлдэхүүн,0С
     -   200С дах кинематик зууралдлага
          мм2/сек  (сСт)
     -     Цетаны тоо
     -     Царцах  болон булингартах
            температур, °С 
-         Усны хэмжээ, мг/мл                       
-         Механик хольц, %
-         Хүчил, шүлтийн хэмжээ, %
-         Зэс хавтгайд  турших арга
5000
15000
10000
 
5000
5000
 
7000
4000
4000
3000
Түүхий нефть, тос, тосолгооны материал
Зүйл-27.09-27.12
Зүйл-34.03
-         Нягт хэмжигч
-         Автомат нэрлэгийн багаж
-         Визкозометр
-         Царцах, булингартах температур тодорхойлогч
-         Усны хэмжээ тодорхойлогч
      -     Сонгодог  химийн арга
 
      -     Хүхрийн агууламж
             тодорхойлогч
     -    200С дахь хувийн жин, кг/м3
        -    Найрлагын  бүрэлдэхүүн , 0С
     -    Кинематик зууралдлага, мм2/сек
-         Царцахболон булингартах температур, °С
-         Усны хэмжээ, мг/мл                               
-         Механик хольц, %
-         Хүчил, шүлтийн хэмжээ, %
-         Хүхрийн  агууламж
 
 
5000
15000
10000
5000
 
7000
4000
4000
15000
 
Төрөл бүрийн архи, Этилийн спирт
 
 
Зүйл-22.07
Зүйл-22.08
-         Спиртомер
-         Титрийн арга
 
-         Хийн хроматограф- масс спектрометр багаж
 

   -     Этилийн спиртийн хэмжээ,%

     -      шүлтлэг, г/л
     -      хүчиллэг, г/л    
     -      альдегид, мг/л
     -      нийлмэл эфир, мг/л
     -      метилийн спирт, мг/л
     -      совсны тос,  мг/л
     -      фурфурол, мг/л
     -      дүүргэлтийн хэмжээ
     -      мэдрэхүйн үзүүлэлт/өнгө, амт,
            үнэр, гадаад байдал/
10000
5000
5000
7000
7000
7000
7000
5000
1000
1000
Төрөл бүрийн дарс, дарсны төрлийн бүтээгдэхүүн
 
 
Зүйл- 22.04-22.06
Зүйл-22.08
-         Спиртомер, нэрлэгийн аппарат
-         Титрийн арга
 
-          рефрактометр
-         Хийн хроматограф- масс спектрометр багаж
 

   -     Этилийн спиртийн хэмжээ, %

     -      шүлтлэг, г/л
     -      хүчиллэг, г/л
     -      дэгдэмхий хүчил, г/л
     -      хуурай бодис, %
     -      метилийн спирт, мг/л
     -      дүүргэлтийн хэмжээ
     -      мэдрэхүйн үзүүлэлт/өнгө, амт,
            үнэр, гадаад байдал/
10000
5000
5000
5000
7000
7000
1000
1000
Пиво
Зүйл- 22.03
-         рН метр
     -      Спиртомер,Нэрлэгийн
            аппарат,
     -      Ареометр
     -      Секундомер
       

   -     рН

    -      этилийн спиртийн  хэмжээ, %
    -      хандлагийн  хувийн жин, г/см3
    -      анхны шүүсийн нягт, %
    -      хөөсний тогтворжилт, мин
    -      хөөсрөлт, мм
    -      дүүргэлтийн хэмжээ
    -      мэдрэхүйн үзүүлэлт/өнгө, амт,
            үнэр, гадаад байдал/
3000
10000
4000
3000
2000
5000
1000
1000
Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн
 
Зүйл- 24.02-24.03
 
-         Хийн хроматограф- масс спектрометр
     -      Тамхины машин,
             чийгшүүлэгч апарат
    -     Утааны конденсат дахь
   никотины хэмжээ, мг/янж
    -     Никотингүй нийт хуурай
   үлдэгдэл бодисын хэмжээ, мг/янж
    -     Нийт урт, шүүлтүүрийн урт,
   диаметр, ширхэгийн өргөн, мм  
25000
 
25000
 
5000
Хүнсний бүтээгдэхүүн
 
 
 
     -     Атом шингээлтийн   
            спектометр
     -     Хар тугалга, ррм
  -     Цайр, ррм
     -     Зэс, ррм
     -     Кадмий, ррм

20000

/элемент тус бүр/

      

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис, бэлдмэл

/чанарын шинжилгээ/
12, 13, 29-р бүлэг
-         Хийн хроматограф- масс спектрометр
-         IONSCAN-400B
 
-         Нил улаан туяаны спектрометр
 
-         Мансууруулах  болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын тестер
1972 онд өөрчлөн найруулсан 1961 оны “ Мансуурууулах эмийн конвенци”, 1971 оны “Сэтгэцэд нөлөөтэй бодисын конвенци”-ийн хавсралтад заасан мансууруулах болон сэтгэц нөлөөтэй 13 төрлийн бодис
 
30000
 
20000
 
20000
 
 
5000
       / тестер бүр /

Тэсэрч дэлбэрэх бодис/чанарын шинжилгээ/

36-р бүлэг
-         IONSCAN-400B
-         Багажийн бодис таних санд агуулагдах тэсэрч дэлбэрэх 15 төрлийн бодис
20000
 
Төрөл бүрийн химийн бодисын чанарын шинжилгээ
 
 
 
 
 
 

 

 15, 25,27-29,31-34,38 бүлэг

-         Нил улаан туяаны спектрометр

-         Тухайн бодисын спектр, нэршил болон бусад холбогдох үзүүлэлтүүд

20000

-         Хийн хроматограф- масс спектрометр

-         Тухайн бодисын спектр, нэршил болон бусад холбогдох үзүүлэлтүүд

 

30000
-         Сонгодог химийн арга
-         Ион таних
10000
-         рН метр
-         рН тодорхойлох
5000
-         Шингэн азот гарган авах төхөөрөмж
-         Шингэн азот, л
5000
Химийн бодисын тоон шинжилгээ

-         Нил улаан туяаны спектофотометр

-         Тухайн бодисын тоон шинжилгээ, %
30000

-         Хийн хроматограф- масс спектрометр

-         Тухайн бодисын тоон шинжилгээ, мг/л
35000
-         Титрийн арга/стандарт уусмал/
-         Үндсэн бодисын  агууламжийг тодорхойлох, %
20000
-         Нягт хэмжигч
-         Нягт, г/см3
5000
Химийн бодис болон эрдэс түүхий эд, хайлш
25-29,31-34, 38 бүлэг
-          XRF багаж

 

-         Чанарын шинжилгээ
-         Элементийн хагас тоон шинжилгээ /анхан шат/, %
-         нарийвчилсан шинжилгээ элемент бүр/, %, ррм
30000
30000
 
2000
Төмрийн хүдэр,  баяжмал, агломерат окатыш
Зүйл-26.01
-         Эзэлхүүний арга
-         Фотометр
-         Атом шингээлтийн спектометр
-         Жингийн арга
 
-         төмрийн агууламж, %
-         төмрийн агууламж, %
-         алтны  агууламж/AAC/, г/тн
-         алтны  агууламж/пробир/, г/тн
-         мөнгөний  агууламж, г/тн
-         чийглэг, %
76800
20000
20000
50000
20000
11000
 Хайлуур жонш
Зүйл-25.29
-         Титрийн арга
 
  -    Жингийн арга
 -     Нүүрсхүчлийн кальци, %
  -    Кальцийн фторид, %
 -     чийглэг, %
25000
50000
11000
Цайрын хүдэр ба баяжмал
Зүйл-26.08
-         Эзэлхүүний арга
-         Атом шингээлтийн спектометр
 
-         Жингийн арга
 
-         Цайрын  агууламж, %
-         Цайрын агууламж/ААС/, %
-         Алтны агууламж/ААС/, г/тн
-         Алтны агууламж/пробир/, г/тн
-         Мөнгөний  агууламж, г/тн
-          Чийглэг, %
30000
20000
20000
50000
20000
11000
Хар тугалганы хүдэр ба баяжмал
Зүйл-26.07
-         Эзэлхүүний арга
-         Атом шингээлтийн спектометр
 
-         Жингийн арга
 
-         хар тугалганы агууламж, %
-         хар тугалганы агууламж/ААС/, %
-         алтны  агууламж/AAC/, г/тн
-         алтны  агууламж/пробир/, г/тн
-         мөнгөний  агууламж, г/тн
-          чийглэг, %
25000
20000
20000
50000
20000
11000
Зэсийн хүдэр ба баяжмал
Зүйл-26.03
-         Эзэлхүүний арга
-         Атом шингээлтийн спектометр
 
-         Жингийн арга
-         Зэсийн агууламж,  %
-         Зэсийн агууламж/ААС/, %
-         алтны  агууламж/AAC/, г/тн
-         алтны  агууламж/пробир/, г/тн
-         мөнгөний агууламж, г/тн
-          чийглэг, %
36000
20000
20000
50000
20000
11000
Ямааны ноолуур
 
 
 
 
 
Зүйл-51.02
Зүйл-51.05
-         Голч тодорхойлогч
-         График арга
-         Жингийн арга
-         Соксолетын аппарат
-         Шахагч аппарат
-         Чийгшүүлэгч аппарат
-         дундаж  голч, мкм
-                     -      дундаж урт, мм
-                     -      бүтэц, %
-         Тослог /нэрэх аргаар /, %
-         Тослог /шахах  аргаар /, %
-         Чийглэг, %
7000
8000
14000
15000
10000
7000
Тэмээний ноос
 
 
 
 
 
Зүйл-51.02
Зүйл-51.05
-         Голч тодорхойлогч
-         График арга
-         Жингийн арга
-         Соксолетын аппарат
-         Шахагч аппарат
-         Чийгшүүлэгч  аппарат
-         дундаж  голч, мкм
-                     -     дундаж урт, мм
-         Бүтэц, %
-         Тослог/ нэрэх аргаар/, %
-         Тослог/шахах аргаар/, %
-         Чийглэг, %
7000
8000
14000
15000
10000
7000
Сэв хялгас, дахин боловсруулсан богино ноос, ноолуур
Зүйл-51.03
Зүйл-51.05
-         Голч тодорхойлогч
-         График арга
-         Жингийн арга
-         Соксолетын аппарат
-         Чийгшүүлэгч  аппарат
-         ширхэгтийн дундаж  голч, мкм
-                     -     ширхэгтийн дундаж урт, мм
-         Бүтэц, %
-         Тослог/нэрэх аргаар/, %
-         Чийглэг, %
7000
8000
19000
15000
7000
Зумласан ноос
 
 
 
 
Зүйл-51.02
-         График арга
-         Жингийн арга
-         Соксолетын аппарат
-         Чийгшүүлэгч  аппарат
-         рН метр
-                     -      ноосны  дундаж урт, мм
-         Бүтэц, %
-         тослог/нэрэх аргаар/, %
-         чийглэг, %
-         рН
8000
19000
15000
7000
6000
Хонины ноос
 
 
 
 
 
Зүйл-51.01
Зүйл-51.05
-         Голч тодорхойлогч
-         Жингийн арга
-         График арга
-         Соксолетын аппарат
-         Шахагч аппарат
-         Чийгшүүлэгч  аппарат
-         Ноосны ширхэгийн голч, мкм
-         Үсний бүрэлдэхүүн, %
-         Дундаж урт, мм
-         Тослог/нэрэх аргаар/, %
-         Тослог/шахах аргаар/, %
-         Чийглэг, %
7000
19000
8000
15000
10000
7000
Сарлагын  хөөвөр
Зүйл-51.02
Зүйл-51.05
-         Голч тодорхойлогч
-         График арга
-         Жингийн арга
-         Соксолетын аппарат
-         Шахагч аппарат
-         Чийгшүүлэгч аппарат
-         Дундаж голч, мкм
-         Дундаж урт, мм
  -    бүтэц, %
  -    тослог/нэрэх аргаар/,  %
  -    тослог/шахар аргаар/, %
  -    чийглэг, %
7000
8000
14000
15000
10000
7000
Ээрмэл бүтээгдэхүүн
 
52-55 бүлэг
-         Шугаман нягт тодорхойлогч
-         Химийн арга
-         Шугаман нягт, текс
-         Бүтэц бүрэлдхүүн:  /%/
-         1- бүрэлдэхүүн
-         2- бүрэлдэхүүн
-         3 ба түүнээс дээш бүрэлдэхүүн
10200
 
       18000
       27500
       35500
 Нэхмэл бүтээгдэхүүн
52-59    бүлэг
-         Зүсэгч аппарат, жингийн арга
-         Химийн арга
-         1м2-ын жин , г/м²
-         Бүтэц бүрэлдэхүүн: /%/
-         1- бүрэлдэхүүн
-         2- бүрэлдэхүүн
-         3 ба түүнээс дээш бүрэлдэхүүн
8700
 
       18000
       24500
  35500
Сүлжмэл
бүтээгдэхүүн
60 бүлэг
-         Зүсэгч аппарат, жингийн арга
-         Химийн арга
-         1м2-ын жин , г/м²
-         Бүтэц бүрэлдэхүүн: / %/
-         1- бүрэлдэхүүн
-         2- бүрэлдэхүүн
-         3 ба түүнээс дээш бүрэлдэхүүн
8700
 
       18000
       24500
      35500