Хэвлэх DOC Татаж авах
 
 
ЭМСС-ын 2016-01-06-ны 01 дүгээр тушаалаар 5 дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон
 
Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10-р сарын 377 тоот тушаалын тавдугаар хавсралт.
 
 
Цусны аюулгүй байдалд хяналт тавих үүргийн хуваарилалт
Үндсэн үйл ажиллагаа
 
Байгууллага
Цус Сэлбэлт Судлалын
Үндэсний Төвд
Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн цусны төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цусны салбар банк
Сумын эмнэлэг
Цусны албаны менежмент
Төвийн захирал
Бүсийн оношлогоо эмчилгээний
төв, аймгийн эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн дарга
Аймгийн эрүүл мэндийн
газрын дарга, сумын
эмнэлгийн эрхлэгч
Донор сонгох, цус сийвэн
цуглуулах, хадгалах, түгээх
Донор элсүүлэх, цус сийвэн цуглуулах тасгийн эрхлэгч
Цусны төв болон салбар банкны эрхлэгч
Сумын эмнэлгийн эрхлэгч
Цус, цусан бүтээгдэхүүнд лабораторийн
шинжилгээ хийх
Лабораторийн эрхлэгч
Бүсийн оношлогоо эмчилгээний
төв, аймгийн лабораторийн ерөнхий мэргэжилтэн
Аймгийн лабораторийн ерөнхий мэргэжилтэн,
 Сумын эмнэлгийн эрхлэгч
Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
Үйлдвэрийн тасгийн
эрхлэгч
Цусны салбар банкны эрхлэгч
Сумын эмнэлгийн эрхлэгч
Чанарын удирлагын
тогтолцоо
Чанарын удирдлагын тасгийн эрхлэгч, чанарын ерөнхий менежер
Эмчилгээний чанарын менежер
Сумын эмнэлгийн эрхлэгч
Цусны аюулгүй байдал
зохистой хэрэглээ
ЭМЯ-ны дэргэд ажиллаж буй
Трансфузиологийн салбар зөвлөл
Цус сэлбэлтийг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга
Сумын эмнэлгийн эрхлэгч
Тайлан мэдээ
Статистикч их эмч
Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын статистикч эмч
Сумын эмнэлгийн эрхлэгч, статистикч бага эмч