Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10-р сарын
377 тоот тушаалын долоодугаар хавсралт
 
Цус, цусан бүтээгдэхүүний нэг нэгжид тооцох хэмжээ
 
Бүтээгдэхүүний нэр
Нэг нэгжид тооцох хэмжээ
1
Бүхэл цус
350 – 500 мл
2
Даршилсан улаан эс
230 – 350 мл
3
Улаан эсийн өтгөрүүлэг
150 – 260 мл
4
Угаасан улаан эс
150-210 мл
5
Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эс
150-350 мл
6
Сийвэнгийн бүтээгдэхүүн
200 – 300 мл
7
Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг /нэгж бүхэл
цуснаас бэлтгэсэн/
75 мл
8
Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг /цитоферезийн аппаратаар бэлтгэсэн/
50 мл
9
Криопреципитат
30 мл