Хэвлэх DOC Татаж авах
 
/ХЗДХС-ын 2017 оны А/215 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны

211 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ОРОН

ТООНЫ БУС МЭРГЭЖЛИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Комиссын дарга: Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд, Улсын ерөнхий гүйцэтгэгч

Гишүүд: Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын дарга

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга

Цагдаагийн академийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тэнхимийн эрхлэгч

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын сургалт, мэргэжлийн ур чадвар хариуцсан ахлах мэргэжилтэн