Хэвлэх DOC Татаж авах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2012 оны
А-6 тоот тушаалын хавсралт

Саарал чоно агнахыг хориглосон аймаг, сумд

Аймгийн нэр
 
Сумын нэр
Дорнод
1
Баянтүмэн
 
2
Булган
 
3
Гурванзагал
 
4
Дашбалбар
 
5
Матад
 
6
Сэргэлэн
 
7
Халхгол
 
8
Хөлөнбуйр
 
9
Хэрлэн
 
10
Цагаан-Овоо
 
11
Чойбалсан
 
12
Чулуунхороот
 
 
 
Хэнтий
1
Баянмөнх
 
2
Баянхутаг
 
3
Баян-Овоо
 
4
Дархан
 
5
Дэлгэрхаан
 
6
Галшар
 
7
Мөрөн
 
 
 
Сүхбаатар
1
Асгат
 
2
Баяндэлгэр
 
3
Дарьганга
 
4
Мөнххаан
 
5
Наран
 
6
Онгон
 
7
Түвшинширээ
 
8
Түмэнцогт
 
9
Уулбаян
 
10
Халзан
 
11
Сүхбаатар
 
12
Эрдэнэцагаан