Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2012 оны 88 дугаар
тогтоолын хавсралт

 

ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСАГ, ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНИКИЙН
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН
КОМИССУУДЫН МОНГОЛЫН ХЭСГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН


1. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
    Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг
 
    Дарга – Шадар сайд
    Орлогч дарга – Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд2. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны 
    Монгол-Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг
 
    Дарга – Шадар сайд
    Орлогч дарга – Сангийн дэд сайд

 

3. Монгол-Европын Холбооны хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны Монголын
    хэсэг
 
    Дарга – Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

 

4. Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Италийн Засгийн газар хоорондын холимог комиссын Монголын хэсэг
 
    Дарга – Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд

 

5. Худалдаа, эдийн засгийн талаар хамтран ажиллах Монгол-Болгарын Засгийн
    газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

    Дарга – Эрүүл мэндийн сайд

 

6. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
    Монгол-Украины Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

   Дарга – Батлан хамгаалахын сайд

 

7. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
    Монгол-Унгарын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

    Дарга – Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд

 

8. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
    Монгол-Казахстаны Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

    Дарга – Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

 

9. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
    Монгол-Киргизийн Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

    Дарга – Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд

 

10. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
      Монгол-Вьетнамын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд

 

11. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
     Монгол-Кубын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

     Дарга – Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд

 

12. Монгол-Туркийн эдийн засаг, худалдааны хамтарсан хорооны Монголын хэсэг

     Дарга – Батлан хамгаалахын сайд

13. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-
     Финландын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

     Дарга – Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

 

14. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
      Монгол-Беларусийн Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд

 

15. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Чехийн Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Барилга, хот байгуулалтын сайд

 

16. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Улс-
      БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд /ЗГ-ын 2013-6-8-ны 205-р тогтоолоор өөрчилсөн/

 

17. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол-Австрийн Засгийн газар
      хоорондын комиссын Монголын хэсэг

     Дарга – Эрчим хүчний сайд18. Монгол Улс-БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны Монголын
      хэсэг

      Дарга – Зам, тээврийн сайд /ЗГ-ын 2012-12-22-ны 194-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

 

19. Монгол-Британийн дугуй ширээний уулзалтын Монголын хэсэг
 
     Дарга – Гадаад харилцааны дэд сайд

 

20. Монгол-Канадын дугуй ширээний уулзалтын Монголын хэсэг
 
     Дарга – Уул уурхайн сайд

 

21. Монгол Улс- ХБНГУ-ын Хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны хэлэлцээний
      Монголын хэсэг

      Дарга – Эдийн засгийн хөгжлийн сайд

 

22. Монгол-Энэтхэгийн хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны Монголын хэсэг

      Дарга – Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

 

23. Монгол-Оросын Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны дэд комиссын
      Монголын хэсэг

      Дарга – Гадаад харилцааны дэд сайд

 

24. Монгол-Европын Холбооны хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны дэргэдэх
      худалдаа, хөрөнгө оруулалтын дэд хорооны Монголын хэсэг

      Дарга – Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд

 

25. Монгол-Кувейтийн Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Зам, тээврийн сайд /ЗГ-ын 2013-5-30-ны 203-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

 

26. Монгол-Катарын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

 

27. Монгол Улс-Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын Засгийн газар хоорондын
      комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

 

28. Монгол-Египетийн Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсэг

      Дарга – Соёл, спорт, аялал жуулчлалын дэд сайд

 

29. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааны Монгол- Лаосын Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын Монголын хэсэг

     Дарга – Эрүүл мэндийн сайд

 

30. Монгол-Индонезийн хамтын ажиллагааны комиссын Монголын хэсэг
     Дарга – Эрчим хүчний дэд сайд


31.Монгол-Японы Засгийн газар, хувийн хэвшлийн хамтарсан худалдаа, хөрөнгө
     оруулалтын зөвлөлдөх уулзалт
                 
    Дарга – Уул уурхайн сайд

 

32.Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай
     Монгол, Германы Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохион
     байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсэг
                     
      Дарга – Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд
      Орлогч дарга – Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд

 

33. Хамтын ажиллагааны Монгол, Францын Засгийн газар
хоорондын ажлын хэсгийн Монголын хэсэг

     Дарга-Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /ЗГ-ын 2013-6-8-ны 205, 2013-8-23-ны 302-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

 

34. Хоёр талын хамтын ажиллагааны Монгол, Тайландын Засгийн газар
хоорондын зөвлөлийн Монголын хэсэг

      Дарга-Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /ЗГ-ын 2013-6-8-ны 205-р тогтоолоор нэмсэн/

 

35. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Польшийн Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын Монголын хэсэг

     Дарга-Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд /ЗГ-ын 2013-10-19-ний 349-р тогтоолоор нэмсэн/

 

36. Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны Монгол, Хятадын зөвлөлийн Монголын хэсэг

     Дарга-Эдийн засгийн хөгжлийн сайд /ЗГ-ын 2014-6-18-ны 196-р тогтоолоор нэмсэн/
 

 

 

-------оОо-------