Хэвлэх DOC Татаж авах

                                                                                           Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 02  сарын 04-ний өдрийн

36 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

/ЭМС-ын 2018 оны А/09 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

 

ТАМХИ ТАТАХЫГ ХОРИГЛОСОН АНХААРУУЛАХ

ТЭМДГИЙН ЗАГВАР 

 

Загвар

 “...Тухайн байгууллагын нэр...Тамхигүй орчин

УТААТ ТАМХИ ТАТАХЫГ ХОРИГЛОНО.

 

Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.1 дэх заалтыг зөрчсөн ...иргэнийг 50000 төгрөг, албан тушаалтныг 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10-25 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр... торгоно.”

 

Мэдээлэл хүлээн авах хэсэг:

Байгууллагын хаяг:.......................................................................

Албан тушаалтны нэр:................................................................

Утасны дугаар:............................................................................

 

Хэрвээ Та  тамхинаас гарахыг хүсвэл ................ утсанд залгаж зөвлөгөө авна уу.

 

Зөвлөгөө өгөх утасны дугаарыг тухайн байгууллага сонгон ажиллуулна