Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 185 дугаар

              тогтоолын хавсралт

 

 

ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР

2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВТО ЗАМЫН

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 

(сая төгрөгөөр)

Төсөл, арга хэмжээний нэр

 

Хэмжих нэгж

Хүчин чадал,
 

Гэрээний дүн

 2014 онд санхүүжих дүн

Барилгын ажил

 Хяналтын зөвлөх үйлчилгээ-ний ажил

Нэг. Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр он дамжин баригдаж байгаа авто зам

1

Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам

км

127.1

62,900.00

34,899.94

1,000.00

2

Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам

км

132.6

66,298.00

20,038.36

1,000.60

3

Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам

км

45.3

21,500.00

10,750.00

 -

4

Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам

км

100.0

46,354.40

23,177.20

 -

Дүн

км

405

 

88,865.50

2,000.60

Хоёр. Улсын төсвийн хөрөнгөөр он дамжин баригдаж байгаа авто зам

5

Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн  авто зам

км

60

17,868.40

12,811.30

 

6

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам

км

50

12,565.20

6,789.60

 

Дүн

км

110

 

19,600.90

 

Гурав. Улсын төсвийн хөрөнгөөр он дамжин баригдаж байгаа гүүр

7

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр

у/м

326.55

8,134.00

384.40

 

8

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр

у/м

256

5,863.00

4,104.20

 

Дүн

 

582.55

 

4,488.60

 

Санхүүжилтийн нийт дүн

 

 

 

114,955.60