Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД

САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,

АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

                                                                                                                        /сая төгрөгөөр/

 

Дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

 Төсөвт өртөг

2015 онд санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

I

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

 

 

       7,689.7 

      1,133.2 

I.1

Бүх нийтийн үүргийн сан

 

 

          915.0 

        182.8 

I.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

          915.0 

         182.8 

 

Шилжих

 

 

          915.0 

         182.8 

I.1.1.1

Хөдөө, орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх Багц-1-“Баруун бүсийн алслагдсан цэгт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх” төсөл

2013

2015

          375.0 

           74.9 

I.1.1.2

Хөдөө, орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх Багц-2-“Зүүн бүсийн алслагдсан цэгт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх” төсөл

2013

2015

          300.0 

           59.9 

I.1.1.3

Хөдөө, орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй болон суурин өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, интернэтийн үйлчилгээ хүргэх

2013

2015

          240.0 

          48.0 

I.2

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар

 

 

       6,774.7 

         950.4 

I.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       6,774.7 

         950.4 

 

Шилжих

 

 

       6,774.7 

         950.4 

I.2.1.1

Төрийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоо, дотоод сүлжээг нэвтрүүлэх төслийн 2 дугаар үе шат /Улаанбаатар/

2014

2016

       5,000.0 

         675.0 

I.2.1.2

Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах

2013

2015

       1,774.7 

         275.4 

II

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

 

 

     20,562.6 

      5,537.6 

II.1

Онцгой байдлын ерөнхий газар

 

 

     20,562.6 

      5,537.6 

II.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     20,562.6 

      5,537.6 

 

Шилжих

 

 

     20,562.6 

      5,537.6 

II.1.1.1

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Завхан, Улиастай сум/

2014

2016

       2,700.0 

         645.0 

II.1.1.2

Улсын нөөцийн шатахууны агуулахын шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2013

2015

      1,000.0 

         500.0 

II.1.1.3

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2013

2016

       1,250.0 

         375.0 

II.1.1.4

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/

2013

2016

       3,302.5 

         501.3 

II.1.1.5

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2013

2015

       1,600.0 

         480.3 

II.1.1.6

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2013

2016

      2,300.1 

         330.1 

II.1.1.7

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод сум/

2013

2015

       1,600.0 

         322.0 

II.1.1.8

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2013

2016

      2,602.9 

         501.4 

II.1.1.9

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2013

2015

       2,957.1 

      1,511.9 

II.1.1.10

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

2013

2015

       1,250.0 

         370.6 

III

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

 

13,841.6 

      2,920.0 

III.1

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

 

 

13,841.6 

      2,920.0 

III.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

13,841.6 

      2,920.0 

 

Шилжих

 

 

     13,841.6 

      2,920.0 

III.1.1.1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2011

2016

      6,541.0  

      1,117.1 

III.1.1.2

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган/

2011

2016

       2,984.5 

         331.7 

III.1.1.3

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Хашаат сум/

2013

2015

          650.0 

           55.1 

III.1.1.4

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2013

2015

       1,050.0 

         240.0 

III.1.1.5

Нутгийн удирдлагын ордны барилга /Ховд, Мөнххайрхан сум/

2012

2015

          948.6 

         468.6 

III.1.1.6

Нутгийн удирдлагын ордны барилга /Ховд, Цэцэг сум/

2012

2015

          850.8 

         370.8 

III.1.1.7

Нутгийн удирдлагын ордны барилга /Ховд, Дуут сум/

2012

2015

          816.7 

         336.7 

IY

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

 

 

       2,593.5 

      1,333.5 

IY.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       2,593.5 

      1,333.5 

 

Шилжих

 

 

       2,593.5 

      1,333.5 

IY.1.1

Хот, суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь/

2012

2016

       1,500.0 

         500.0 

IY.1.2

Хамгаалалтын газрын захиргаа, Сав газрын захиргаа, аймгийн байгаль орчны газар, ойн ангийн цогцолбор /Завхан, Улиастай сум/

2012

2015

          529.0 

         369.0 

IY.1.3

Байгаль орчны газрын конторын барилгын нэмэлт хөрөнгө оруулалт /Хөвсгөл/

2012

2015

          564.5 

         464.5 

Y

ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД

 

 

3,550.0 

      3,550.0 

Y.1

Гадаад харилцаа

 

 

  3,550.0 

    3,550.0 

Y.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

1,050.0 

   1,050.0 

 

Шинэ

 

 

       1,050.0  

 1,050.0 

Y.1.1.1

Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа элчин сайдын яамны барилгын өргөтгөл /ХБНГУ, Берлин хот/

2015

2015

      1,050.0 

     1,050.0 

Y.1.3

III.Тоног төхөөрөмж 

 

 

       2,500.0 

   2,500.0 

 

Шинэ

 

 

       2,500.0 

      2,500.0 

Y.1.3.1

АСЕМ-ын чуулга уулзалтыг зохион байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж

2015

2015

       2,500.0 

      2,500.0 

YI

САНГИЙН САЙД

 

 

2,880.0 

         880.0 

YI.1

Сангийн яам

 

 

1,500.0

     500.0

YI.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

1,500.0

        500.0

 

Шилжих

 

 

1,500.0

         500.0

YI.1.1.1

Төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах /улсын хэмжээнд/

2014

2015

1,500.0

         500.0

YI.2

Гаалийн ерөнхий газар

 

 

       1,380.0 

         380.0 

YI.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       1,380.0 

       380.0 

 

Шилжих

 

 

       1,380.0 

         380.0 

YI.2.1.1

Гаалийн боомтуудын холбоожуулалт

2013

2015

          900.0 

         300.0 

YI.2.1.2

Гаалийн албаны мэдээллийн системийг бэхжүүлэх

2013

2015

          480.0 

           80.0 

YII

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

 

 

   128,617.5 

    46,492.3 

YII.1

Цагдаагийн ерөнхий газар

 

 

       3,647.0 

      3,647.0 

YII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       2,000.0 

      2,000.0 

 

Шинэ

 

 

       2,000.0 

      2,000.0 

YII.1.1.1

Цагдаагийн кобан  /сумдад/           

2015

2015

       2,000.0 

      2,000.0 

YII.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

 

 

       1,647.0 

      1,647.0 

 

Шинэ

 

 

       1,647.0 

      1,647.0 

YII.1.3.1

Замын цагдаагийн газарт гэмт хэрэг илрүүлэх техник, хэрэгсэл /Улаанбаатар/

2015

2015

          450.0

         450.0 

YII.1.3.2

Терроризмтой тэмцэх тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, техник, галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 

2015

2015

       1,197.0 

      1,197.0 

YII.2

Хууль сахиулахын их сургууль

 

 

     37,025.8 

22,269.7 

YII.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     37,025.8 

    22,269.7 

 

Шилжих

 

 

     37,025.8 

    22,269.7 

YII.2.1.1

Хичээлийн байрын барилга, гадна инженерийн байгууламж, ХТП, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2015

     37,025.8 

   22,269.7 

VII.3

Хил хамгаалах ерөнхий газар

 

 

       1,537.6 

      1,537.6 

YII.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       1,537.6 

      1,537.6 

 

Шилжих

 

 

       1,537.6 

      1,537.6 

YII.3.1.1

Хилийн 0168 дугаар ангийг нүүлгэн шилжүүлэх барилгуудын халаалтын тогооны барилга, гадна шугам дэд өртөө, дизель станц, гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, цэвэрлэх байгууламж цооног /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2015

2015

       1,537.6 

      1,537.6 

VII.4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

 

 

38,228.7

10,884.6

YII.4.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

38,101.8

10,757.7

 

Шилжих

 

 

38,101.8

10,757.7

YII.4.1.1

Нэгдсэн хорих анги, 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2015

     37,074.1 

    10,000.0 

YII.4.1.2

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрын дуусгалт /Дундговь/

2013

2015

       1,027.7 

         757.7 

VII.4.2

II.Их засвар

 

 

          126.9 

         126.9 

 

Шинэ

 

 

          126.9 

         126.9 

YII.4.2.1

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрын их засвар, өргөтгөлийн ажил /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2015

2015

          126.9 

        126.9 

VII.5

Архивын ерөнхий газар

 

 

11,925.0

      4,200.0

VII.5.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

11,925.0

      4,200.0

 

Шилжих

 

 

     11,925.0

      4,200.0

VII.5.1.1

Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрын барилга  /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2010

2015

11,925.0

      4,200.0 

VII.6

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн

 

 

 

253.4 

 

  253.4 

VII.6.3

III.Тоног төхөөрөмж

 

 

        253.4 

        253.4 

 

Шинэ

 

 

       253.4 

        253.4 

YII.6.3.1

Мансууруулах бодис шинжлэх хромотограф-масс спектрометрийн тоног төхөөрөмж

2015

2015

253.4

253.4

VII.7

Хууль зүйн яам

 

 

     36,000.0 

3,700.0 

YII.7.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

36,000.0

3,700.0

 

Шилжих

 

 

36,000.0

3,700.0

YII.7.1.1

Шүүхийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

 

2016

 

     36,000.0

      3,700.0 

YIII

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

 

 

   64,232.2 

     5,037.1 

YIII.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

   64,232.2 

     5,037.1 

 

Шилжих

 

 

  64,232.2 

     5,037.1 

YIII.1.1

Цэргийн эмнэлгийн төв цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2011

2015

   17,478.8 

        176.5 

YIII.1.2

Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхыг нэмэгдүүлэх

2012

2016

   16,582.9 

     2,500.0 

YIII.1.3

"Тэмүүжин өрлөг" төслийн ерөнхий боловсролын сургуулийн цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012

2015

     5,256.5 

        199.8 

YIII.1.4

Батлан хамгаалах их сургуулийн Биеийн тамирын цогцолборын барилга  /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2016

     6,213.9 

          11.4 

YIII.1.5

Цэргийн албан хаагчдын албан тушаалын 63 айлын орон сууц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2016

     3,694.2 

        342.5 

YIII.1.6

Цэргийн албан хаагчдын албан тушаалын 16 айлын орон сууц /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/

2013

2015

           761.3 

            502.5 

YIII.1.7

"Говийн бүсийн сургалтын төв" төсөл /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2013

2016

        7,500.0 

            938.5 

YIII.1.8

"Цэрэг, спортын төв цогцолбор" төсөл /Алдар спорт хороо/ /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2015

        6,213.9 

            241.1 

YIII.1.9

Цэргийн дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2015

           530.7 

            124.8 

IX

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

   

   490,294.6

  138,207.5

IX.1

Боловсрол

 

 

   370,690.1 

  108,204.1 

IX.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

   346,342.1 

    97,372.3 

 

Шилжих

 

 

   326,867.0 

    79,448.1  

IX.1.1.1

Япон Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа сургуулийн барилгын өргөтгөл төсөл /монголын талын хөрөнгө/

2006

2016

       6,300.0 

     759.0 

IX.1.1.2

"Дэлхийн зөн" Олон улсын байгууллагын тусламжийн монголын талын хөрөнгө

2010

2016

       8,000.0 

      1,576.1 

IX.1.1.3

Япон Улсын "Өвсний үндэс" хөтөлбөрийн монголын талын хөрөнгө

2011

2016

       5,500.0 

      1,204.1 

IX.1.1.4

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа "Дээд боловсролын шинэчлэл" төсөл /монголын талын хөрөнгө/

2012

2016

     30,677.2 

   4,000.0 

IX.1.1.5

Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2011

2015

          881.7 

          3.8 

IX.1.1.6

Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон/

2011

2015

          396.0 

         39.6 

IX.1.1.7

Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Сэлэнгэ/

2011

2016

          664.9 

332.4 

IX.1.1.8

Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/

2011

2016

          961.9 

         480.9 

IX.1.1.9

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум, Тарни баг/

2013

2015

          250.0 

         250.0 

IX.1.1.10

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Баянгол сум/

2011

2015

          655.0 

         350.0 

IX.1.1.11

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2011

2015

          600.0 

         250.0 

IX.1.1.12

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баян-Уул сум/

2013

2016

       1,592.7 

         546.3 

IX.1.1.13

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/

2013

2015

       1,100.0 

         680.0 

IX.1.1.14

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2014

2016

       1,250.0 

         300.0 

IX.1.1.15

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Булган сум/

2014

2016

       1,436.3 

         318.1 

IX.1.1.16

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Арбулаг сум/

2014

2015

          960.0 

         460.0 

IX.1.1.17

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2014

2016

       1,000.0 

         400.0 

IX.1.1.18

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Богдын гол баг/

2014

2016

       1,000.0 

         500.0 

IX.1.1.19

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/

2012

2015

          752.0 

         314.9 

IX.1.1.20

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор  /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/

2012

2015

          786.6 

           26.6 

IX.1.1.21

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/

2012

2015

          923.2 

         274.2 

IX.1.1.22

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Галт сум/

2012

2015

       1,071.5 

         421.5 

IX.1.1.23

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/

2012

2016

          858.4 

         279.2 

IX.1.1.24

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/

2012

2016

          619.7 

           44.5 

IX.1.1.25

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/

2013

2016

          550.0 

         275.0 

IX.1.1.26

Цэцэрлэгийн барилга, /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2012

2016

       1,000.0 

         300.0 

IX.1.1.27

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/

2010

2015

       1,000.0 

         558.5 

IX.1.1.28

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Сонгино сум/

2012

2015

       1,111.1 

         463.0 

IX.1.1.29

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/

2012

2015

          880.9 

         232.0 

IX.1.1.30

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/

2013

2015

          611.0 

         161.0 

IX.1.1.31

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хэнтий, Мөрөн сум/

2013

2015

          654.0 

         324.0 

IX.1.1.32

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/

2012

2015

          874.7 

         174.7 

IX.1.1.33

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/

2012

2015

          920.0 

         290.2 

IX.1.1.34

Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 18 дугаар хороо/

2012

2016

       1,200.0 

         106.0 

IX.1.1.35

Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/

2012

2015

          719.8 

         293.1 

IX.1.1.36

Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/

2013

2015

          956.4 

         640.0 

IX.1.1.37

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/

2012

2015

       1,100.0 

      1,100.0 

IX.1.1.38

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2012

2015

       1,100.0 

      1,100.0 

IX.1.1.39

Цэцэрлэгийн барилга,  100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/

2010

2016

          987.2 

         480.8 

IX.1.1.40

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Завханмандал сум/

2014

2016

       1,420.0 

         433.6 

IX.1.1.41

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

2013

2015

       1,136.3 

         813.2 

IX.1.1.42

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Мангирт хороо/

2015

2015

       1,000.0 

         152.7 

IX.1.1.43

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/

2012

2015

       1,080.1 

         824.0 

IX.1.1.44

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/

2012

2015

       1,179.2  

         619.1 

IX.1.1.45

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 1 дүгээр баг/

2014

2015

       1,250.0 

         625.5 

IX.1.1.46

Цэцэрлэгийн барилга /Төв, Зуунмод сум, Баянхошуу баг/

2014

2015

          919.5 

         619.5 

IX.1.1.47

Сургууль, цэцэрлэгийн гадна бохирын байгууламж /Улаанбаатар/

2013

2016

       3,500.0 

         750.0 

IX.1.1.48

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/

2012

2016

       3,840.0 

         750.0 

IX.1.1.49

Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал, усан бассейн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2011

2016

       6,218.3 

         100.0 

IX.1.1.50

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/

2014

2016

       3,500.0 

      1,000.0 

IX.1.1.51

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/

2012

2016

       2,240.1 

         376.3 

IX.1.1.52

Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/

2012

2016

       2,699.1 

         699.1 

IX.1.1.53

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/

2012

2016

       2,826.3 

         613.1 

IX.1.1.54

Сургуулийн  барилга, 640 суудал  /Увс, Тариалан сум/

2012

2016

       4,573.3 

      1,224.1 

IX.1.1.55

Сургуулийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/

2012

2016

       4,429.0 

         714.5 

IX.1.1.56

Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/

2013

2016

       2,882.1 

         694.7 

IX.1.1.57

Сургуулийн барилга, 320 суудал  /Хэнтий, Батширээт сум/

2013

2016

       1,687.5 

         543.7 

IX.1.1.58

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, "Ханхэнтий" цогцолбор/

2013

2016

       2,401.8 

         600.4 

IX.1.1.59

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/

2012

2016

       2,095.2 

         523.8 

IX.1.1.60

Сургуулийн барилга, 960 суудал  /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/

2012

2016

       6,759.3 

      3,179.6 

IX.1.1.61

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр сургууль/

2012

2015

       3,400.0 

      3,060.0 

IX.1.1.62

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо, 21 дүгээр сургууль/

2014

2016

       3,500.0 

         625.5 

IX.1.1.63

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Говь-Алтай, Алтай сум/

2014

2016

       1,400.0 

         350.0 

IX.1.1.64

Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/

2014

2016

       3,800.0 

         950.0 

IX.1.1.65

Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/

2014

2016

       1,970.0 

         475.0 

IX.1.1.66

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/

2012

2016

       4,300.0 

         775.0 

IX.1.1.67

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2012

2016

       4,693.5 

         600.0 

IX.1.1.68

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/

2013

2016

       4,265.0 

      1,528.5 

IX.1.1.69

Сургуулийн барилга, 640 суудал  /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/

2012

2016

       3,770.7 

         924.8 

IX.1.1.70

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/

2012

2016

       4,661.7 

         750.0 

IX.1.1.71

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/

2012

2016

       2,663.7 

         407.3 

IX.1.1.72

Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/

2012

2016

       2,673.6 

         341.7 

IX.1.1.73

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Норовлин сум/

2012

2015

       2,150.0 

         500.0 

IX.1.1.74

Сургуулийн байрын өргөтгөл, 320 суудал /Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум/

2012

2015

       1,794.0 

         259.1 

IX.1.1.75

Бага сургуулийн болон дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/

2012

2015

          854.0 

         255.8 

IX.1.1.76

Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/

2014

2016

       1,591.1 

         191.1 

IX.1.1.77

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Төв, Эрдэнэсант сум/

2012

2015

       1,300.0 

         131.4 

IX.1.1.78

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Булган, Тэшиг сум/

2011

2016

          950.0 

           78.0 

IX.1.1.79

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Түмэнцогт сум/

2012

2016

       2,090.0 

         359.5 

IX.1.1.80

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Бугат сум/

2012

2016

       1,586.6 

         559.3 

IX.1.1.81

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

2012

2016

       2,438.0 

         300.0 

IX.1.1.82

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, Дэвшил сургууль/

2012

2015

       1,780.0 

         300.0 

IX.1.1.83

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, 3 дугаар сургууль/

2012

2016

       1,806.0 

         507.2 

IX.1.1.84

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Цагаанчулуут сум/

2013

2016

       1,800.0 

         603.4 

IX.1.1.85

Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/

2012

2016

       3,238.0 

         650.0 

IX.1.1.86

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2011

2016

       3,810.7 

         855.8 

IX.1.1.87

Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр сургууль/

2011

2016

       4,135.3 

         806.5 

IX.1.1.88

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Айраг сум/

2011

2016

       1,676.3 

         312.6 

IX.1.1.89

Сургуулийн барилга, 560 суудал  /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2011

2016

       2,946.2 

         566.6 

IX.1.1.90

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говь-Алтай, Баян-Уул сум/

2010

2016

       3,581.6 

         694.8 

IX.1.1.91

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Оюуны Ундраа цогцолбор, 22 дугаар сургууль/

2011

2015

       2,170.0 

         399.5 

IX.1.1.92

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/

2012

2016

      2,668.7 

         531.4 

IX.1.1.93

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/

2013

2016

       2,605.5 

         710.6 

IX.1.1.94

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2011

2016

       3,274.8 

         737.3 

IX.1.1.95

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/

2010

2015

       1,233.3 

         283.3 

IX.1.1.96

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/

2010

2015

       1,297.7 

         417.8 

IX.1.1.97

Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/

2011

2016

       3,885.9 

         492.9 

IX.1.1.98

Сургуулийн спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/

2013

2016

       1,015.3 

         300.0 

IX.1.1.99

Сургуулийн барилга, спорт заал, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/

2011

2016

       2,339.5 

         479.7 

IX.1.1.100

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 126 дугаар сургууль/

2011

2016

       3,266.8 

         539.9 

IX.1.1.101

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/

2008

2015

      3,638.7 

      1,760.4 

IX.1.1.102

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2008

2015

       4,273.4 

         983.4 

IX.1.1.103

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/

2011

2016

       2,710.0 

         410.0 

IX.1.1.104

Сургуулийн барилга, спорт заал /Булган, Гурванбулаг сум/

2010

2016

       2,225.3 

         707.5 

IX.1.1.105

Сургуулийн  барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2012

2016

       5,426.9 

      1,000.0 

IX.1.1.106

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/

2013

2016

      1,200.0 

         350.0 

IX.1.1.107

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согог баг/

2013

2016

       1,300.0 

         400.0 

IX.1.1.108

Сургуулийн дотуур байрын үлдэгдэл санхүүжилт, 100 ор /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/

2012

2015

       1,341.8 

         391.8 

IX.1.1.109

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Ховд, Чандмань сум/

2014

2015

      1,000.0 

         500.0 

IX.1.1.110

Сургуулийн дотуур байрын барилга, гал тогооны хамт, 100 ор /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/

2014

2016

      1,000.0 

        500.0 

IX.1.1.111

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 80 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум, Балданбэрээвэн хийдийн уламжлалт соёлын сургууль/

2014

2015

       1,000.0 

      1,000.0 

IX.1.1.112

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/

2014

2016

       1,140.0 

         500.0 

IX.1.1.113

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/

2013

2016

          974.9 

         307.4 

IX.1.1.114

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 75 ор /Архангай, Хангай, Жаргалант, Цэцэрлэг сумд/

2012

2016

       2,499.5 

         357.5 

IX.1.1.115

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2012

2016

       2,329.0 

         285.6 

IX.1.1.116

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Ханх сум/

2012

2015

       1,061.0 

         172.0 

IX.1.1.117

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/

2012

2016

      1,343.9 

         325.0 

IX.1.1.118

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Ховд, Мөст сум/

2013

2016

       1,050.0 

         350.0 

IX.1.1.119

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/

2012

2016

       1,567.6 

         303.5 

IX.1.1.120

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2012

2016

       1,265.9 

         282.9 

IX.1.1.121

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 80 ор /Хэнтий, Баянмөнх сум/

2013

2015

       1,042.0 

         542.0 

IX.1.1.122

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/

2014

2015

       1,000.0 

         748.0 

IX.1.1.123

Сумын урлаг, спортын заалын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/

2012

2016

       1,172.5 

         436.4 

IX.1.1.124

Спорт заалын барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/

2012

2015

          738.1 

         135.9 

IX.1.1.125

Спорт заалын барилга /Дорнод, Матад сум/

2012

2016

          677.3 

         254.7 

IX.1.1.126

Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/

2013

2015

          840.4 

         200.4 

IX.1.1.127

Спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 3 дугаар сургууль/

2013

2015

       1,300.0 

         350.0 

IX.1.1.128

Сургуулийн спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл сум/

2011

2015

          548.4 

         198.4 

IX.1.1.129

Спорт заалын барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/

2013

2015

          668.7 

         326.5 

IX.1.1.130

Спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/

2012

2016

       1,050.0 

         277.5 

IX.1.1.131

Их, дээд сургуулийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/

2011

2016

     15,000.0 

      1,080.8 

IX.1.1.132

Сургуулийн хичээлийн байрын барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/

2013

2016

       3,006.9 

         890.9 

IX.1.1.133

Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал  /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа анагаах ухааны коллеж/

2013

2016

       5,184.7 

         921.1 

IX.1.1.134

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрын барилга /Улаанбаатар/

2012

2016

       6,634.9 

      1,287.4 

IX.1.1.135

Анагаах ухааны коллежийн өргөтгөл, спорт заалын барилга /Дорноговь, Сайншанд сум/

2012

2015

          865.0 

         272.7 

IX.1.1.136

Сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум, Багшийн коллеж/

2008

2016

       3,755.8 

         304.9 

IX.1.1.137

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/

2012

2016

       1,111.6 

         555.8 

 

Шинэ

 

 

     19,475.1

    17,924.2

IX.1.1.138

Цэцэрлэгийн барилгын давхрын өргөтгөл, нийт 6 цэцэрлэг /Улаанбаатар/

2015

2015

       3,000.0 

      3,000.0 

IX.1.1.139

Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/

2015

2015

          950.0 

         950.0 

IX.1.1.140

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 95 дугаар цэцэрлэг/

2015

2015

          880.0 

         880.0 

IX.1.1.141

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 120 дугаар цэцэрлэг/

2015

2015

          880.0 

         880.0 

IX.1.1.142

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2015

2016

       1,200.0 

         150.0 

IX.1.1.143

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, 77 дугаар цэцэрлэг/

2015

2015

          880.0 

         880.0 

IX.1.1.144

Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах /Ховд, Жаргалант сум/

2015

2015

          300.0 

         300.0 

IX.1.1.145

Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах, 200 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 10 дугаар цэцэрлэг/

2015

2015

       1,606.4 

      1,606.4 

IX.1.1.146

Цэцэрлэгийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт, 75 ор /Завхан, Цагаанхайрхан сум/

2015

2015

          200.0 

         200.0 

IX.1.1.147

Цэцэрлэгийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт, 100 ор /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2015

2015

          243.0 

         243.0 

IX.1.1.148

Цэцэрлэгийн гадна шугам сүлжээ, уурын зуухын барилга /Дундговь, Дэрэн сум/

2015

2015

          305.0 

         305.0 

IX.1.1.149

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/

2015

2015

          850.0 

         850.0 

IX.1.1.150

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Хабитат хороолол/

2015

2015

       1,250.0 

      1,250.0 

IX.1.1.151

Сургуулийн спорт заалын барилга, сургуулийн гаднах ариутгах татуурга, 960 суудал  /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2015

2015

          942.8 

         942.8 

IX.1.1.152

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/

2015

2015

       1,300.0 

      1,300.0 

IX.1.1.153

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/

2015

2015

       1,400.0 

      1,400.0 

IX.1.1.154

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/

2015

2016

       1,417.9 

         917.0 

IX.1.1.155

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 60 ор /Дорноговь, Даланжаргалан сум/

2015

2015

          890.0 

         890.0 

IX.1.1.156

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/

2015

2015

          980.0 

         980.0 

IX.1.2

II.Их засвар

 

 

       8,400.0 

      4,200.0 

 

Шинэ

 

 

      8,400.0 

     4,200.0 

IX.1.2.1

Боловсролын салбарын их засвар

2015

2016

       8,400.0 

      4,200.0 

IX.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

 

 

     15,948.0 

      6,631.8 

 

Шилжих

 

 

      5,448.0 

     1,381.8 

IX.1.3.1

Малчдын хүүхдийг гэр цэцэрлэгээр дамжуулан сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд бүрэн хамруулах арга хэмжээ

2013

2016

       4,448.0 

      1,031.8 

IX.1.3.2

Нээлттэй боловсрол төсөл /Улаанбаатар/

2014

2016

       1,000.0 

         350.0 

 

Шинэ

 

 

    10,500.0 

     5,250.0 

IX.1.3.3

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж

2015

2016

     10,500.0 

      5,250.0 

IX.2

Соёл

 

 

  111,562.3 

    28,105.9 

IX.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

  111,562.3 

    28,105.9 

 

Шилжих

 

 

   109,044.3 

    25,587.9 

IX.2.1.1

Түүх, дурсгал, соёлын өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт

2011

2016

     11,900.0 

      1,950.0 

IX.2.1.2

Соёлын өвийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2016

       8,000.0 

      2,375.0 

IX.2.1.3

Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2012

2016

     12,000.0 

      1,000.0 

IX.2.1.4

Соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант сум/

2014

2016

       1,500.0 

         375.0 

IX.2.1.5

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий, Баян-Адарга сум/

2014

2015

       1,000.0 

         500.0 

IX.2.1.6

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорноговь, Даланжаргалан сум/

2012

2015

       1,084.1 

         454.0 

IX.2.1.7

Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2011

2016

       3,322.4 

         561.5 

IX.2.1.8

Соёл, спортын төвийн барилга, 300 суудал, зуухны барилга, зам талбай /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/

2011

2015

          998.0 

           23.6 

IX.2.1.9

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/

2012

2015

       1,314.3 

           10.4 

IX.2.1.10

Соёл, амралтын хүрээлэн /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2014

2016

       2,000.0 

         500.0 

IX.2.1.11

Хөгжимт драмын театрын барилга, 800 суудал /Төв, Зуунмод сум/

2014

2016

       9,500.0 

      1,650.0 

IX.2.1.12

Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Манлай сум/

2012

2015

       1,200.0 

         520.0 

IX.2.1.13

Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2008

2015

    18,354.7 

      5,905.2 

IX.2.1.14

Ханхэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2011

2016

       8,353.7 

      2,426.8 

IX.2.1.15

Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2012

2016

       9,448.3 

      2,000.0 

IX.2.1.16

Соёл, спортын цогцолборын барилгын үлдэгдэл санхүүжилт /Өмнөговь/

2012

2015

          300.0 

         300.0 

IX.2.1.17

Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Гурвантэс сум/

2012

2016

       1,123.1 

         384.0 

IX.2.1.18

"Хархираагийн соёл" түүхийн төвийн барилга /Дорнод, Баян-Уул сум/

2012

2015

          243.9 

         193.9 

IX.2.1.19

Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Ноён сум/  

2012

2015

          895.0 

         325.0  

IX.2.1.20

Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/  

2012

2016

       1,176.0 

         288.0 

IX.2.1.21

Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Тайшир сум/

2012

2016

       1,087.4 

         368.7 

IX.2.1.22

Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Баацагаан сум/

2010

2015

          832.0 

         232.0 

IX.2.1.23

Соёлын төвийн барилга /Сүхбаатар, Наран сум/

2013

2016

       1,348.3 

         624.1 

IX.2.1.24

Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/

2008

2016

       5,494.0 

         398.4 

IX.2.1.25

Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/

2011

2015

       1,402.0 

         142.0 

IX.2.1.26

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Шаамар сум/

2012

2015

       1,063.8 

         286.6 

IX.2.1.27

Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/

2012

2015

       1,174.8 

         325.5 

IX.2.1.28

Соёлын төвийн барилга /Булган, Баян-Агт сум/

2011

2015

       1,290.0 

         301.7 

IX.2.1.29

Соёлын төвийн барилга /Ховд, Үенч сум/

2014

2015

       1,638.5 

      1,166.5 

 

Шинэ

 

 

       2,518.0

      2,518.0

IX.2.1.30

Соёлын төвийн барилга /Увс, Тэс сум/

2015

2015

       1,518.0 

      1,518.0 

IX.2.1.31

Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянцагаан сум/

2015

2015

       1,000.0 

      1,000.0 

IX.3

Шинжлэх ухаан

 

 

       8,042.2 

      1,897.5 

IX.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       8,042.2 

      1,897.5 

 

Шилжих

 

 

       8,042.2 

     1,897.5 

IX.3.1.1

Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спортын танхим бүхий цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012

2016

       4,000.0 

         626.4 

IX.3.1.2

Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2013

2016

       2,000.0 

         500.0 

IX.3.1.3

Биологийн идэвхтэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, туршилтын цех /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012

2016

       2,042.2 

         771.1 

X

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД

 

 

  308,175.4 

    54,864.0 

X.1

Авто зам, гүүр

 

 

  281,174.2 

    52,571.4 

X.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

   263,174.2 

    34,571.4 

 

Шилжих

 

 

   263,174.2 

   34,571.4 

X.1.1.1

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл  хатуу хучилттай авто зам, 189.7 км /Ховд/

2014

2016

     96,311.2 

         500.0 

X.1.1.2

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/

2007

2016

       3,592.8 

         400.0 

X.1.1.3

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/

2007

2016

       2,301.2 

         750.0 

X.1.1.4

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/

2008

2016

     26,460.0 

      7,424.4 

X.1.1.5

Германы сэргээн босголт банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам /Төв, Борнуур, Жаргалант, Партизан, Батсүмбэр сумд/

2010

2016

     14,772.1 

      1,269.6 

X.1.1.6

Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Уньт-Тариалан  чиглэлийн 88 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 

2010

2016

     20,526.2 

      2,899.6 

X.1.1.7

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/

2012

2016

     31,460.0 

      6,000.0 

X.1.1.8

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/

2011

2016

     16,335.0 

      2,807.5  

X.1.1.9

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн  131.2 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/

2006

2015

       3,609.0 

         363.5 

X.1.1.10

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл" Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/

2010

2016

     12,477.2 

         894.4 

X.1.1.11

Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/

2012

2016

     13,272.6 

      2,391.2 

X.1.1.12

Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2014

2016

       1,782.0 

         391.0 

X.1.1.13

Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Ховд, Зэрэг сум/

2014

2015

       1,785.0 

         558.4 

X.1.1.14

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/

2014

2016

       2,900.0 

         725.0 

X.1.1.15

1.5 км авто замын шинэчлэлийн ажлын дуусгал /Төв, Зуунмод сум, Баянхошуу баг/

2013

2015

          311.3 

         244.2 

X.1.1.16

Аймгийн төвийн 2 км авто зам  /Баянхонгор/

2012

2015

          910.3 

         228.0 

X.1.1.17

Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/

2012

2016

       5,089.5 

      1,290.8 

X.1.1.18

Тэсийн голын 127 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс сум/

2012

2015

       3,000.0 

      2,498.7 

X.1.1.19

Хүдэрийн голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/

2012

2015

       2,989.3 

      1,955.0 

X.1.1.20

Идэрийн голын 169.08 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Их -Уул сум/

2011

2015

       2,089.5 

        380.0

X.1.1.21

Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/

2012

2016

       1,200.0 

         600.0 

X.1.2

II.Их засвар

 

 

     18,000.0 

18,000.0 

X.1.2.1

Улсын чанартай авто зам, гүүрний засвар, арчлалт, шинэчлэлт

2015

2015

     18,000.0 

    18,000.0 

X.2

Тээвэр

 

 

     27,001.2 

      2,292.7 

X.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     27,001.2 

      2,292.7 

 

Шилжих

 

 

    27,001.2 

     2,292.7 

X.2.1.1

MASCOM-VSAT сансрын холбооны төв станц болон 11 алсын станцын хамт IDU төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах 11 ком /Баян-Өлгий, Ховд, Ховдын Булган, Завхан Доной, Хөвсгөл Хатгал, Баянхонгор, Хархорин, Мандалговь, Даланзадгад, Хатгал, Баруун-Туруун, Улаанбаатар/

2013

2015

       1,200.0 

         284.5 

X.2.1.2

Зай хэмжих төхөөрөмж (DME) нийлүүлж суурилуулах /10 ком/

2013

2015

       2,000.0 

         398.9 

X.2.1.3

Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/

2008

2016

       7,385.3 

         492.1 

X.2.1.4

Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/

2008

2015

       8,651.5 

         344.9 

X.2.1.5

Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/

2011

2016

       6,759.5 

         321.5 

X.2.1.6

Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан холбооны ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа/

2012

2015

       1,004.9 

         450.7 

XI

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

 

 

  147,020.6 

    22,132.3 

XI.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

  147,020.6 

    22,132.3 

 

Шилжих

 

 

  147,020.6 

   22,132.3 

XI.1.1

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр  санхүүжүүлэх "Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил" төсөл /монголын талын хөрөнгө/

2010

2016

     12,803.0 

      3,674.0 

XI.1.2

Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрх болон доорх зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх /Улаанбаатар/

2012

2016

       9,100.0 

      1,875.0 

XI.1.3

Аймаг, сум,  суурингийн нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил /Архангай, Баян-Өлгий, Увс, Дорнод, Дорноговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Орхон, Дархан, Баянхонгор/

2012

2016

       3,000.0 

         500.0 

XI.1.4

Япон Улсын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл  /монголын талын хөрөнгө/ /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/

2013

2016

       5,063.0 

      1,111.5 

XI.1.5

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Орон сууцны хороолол"  төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Улаанбаатар/

2010

2016

     25,326.8 

         301.3 

XI.1.6

Франц Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл  төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2016

       9,224.8 

      1,414.0 

XI.1.7

Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /улсын хэмжээнд/

2013

2016

       3,000.0 

         500.0 

XI.1.8

Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах

2013

2016

       5,000.0 

      1,438.8 

XI.1.9

Орчны тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2012

2015

          500.0 

         125.0 

XI.1.10

Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2013

2016

       3,970.0 

         399.0 

XI.1.11

Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /улсын хэмжээнд/

2013

2016

       9,000.0 

      1,293.5 

XI.1.12

Хөтөл хотын  доторх инженерийн шугам сүлжээ /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

2013

2015

       1,474.4 

         499.9 

XI.1.13

Аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх /Баян-Өлгий/

2013

2016

          801.0 

         286.3 

XI.1.14

Цэвэр, бохир усны шугам /Дорноговь/

2012

2015

          392.0 

           98.0 

XI.1.15

Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Түшиг сум/

2012

2015

          250.0 

           63.0 

XI.1.16

Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/

2012

2015

          250.0 

           63.0 

XI.1.17

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /монголын талын хөрөнгө/ /Өвөрхангай, Дундговь, Төв, Булган, Говь-Алтай, Баянхонгор/

2008

2016

       2,668.1 

         500.0 

XI.1.18

Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх  нөхцөлөөр санхүүжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/

2013

2016

       8,926.2 

         300.0 

XI.1.19

Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 100 ортой эмнэлэг /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2013

2016

       4,056.0 

         385.2 

XI.1.20

Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2013

2016

       3,578.3 

         268.4 

XI.1.21

Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх, соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2013

2016

       5,844.1 

      1,506.8 

XI.1.22

Сумын төвийн тохижилт /Увс аймгийн Өндөрхангай, Зүүнхангай, Давст, Тэс, Хяргас, Малчин, Өмнөговь, Өлгий, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан сумд/

2014

2016

       2,000.0 

         500.0 

XI.1.23

Баянцагаан сумын халуун усны барилга, төвийн гал командын урдах бохир усны шугам /Баянхонгор, Гурванбулаг сумын усан сан/

2012

2015

          496.0 

         199.1 

XI.1.24

Талын хашааны цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл, их засвар  /Ховд, Жаргалант сум/

2012

2015

       1,500.0 

         412.0 

XI.1.25

Төв талбайн шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/

2012

2016

       1,219.9 

         347.4 

XI.1.26

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2013

2016

       5,000.0 

         450.0 

XI.1.27

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол хийх /улсын хэмжээнд/

2012

2015

          650.0 

         163.0 

XI.1.28

Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /Баянхонгор, Баянлиг, Бууцагаан сум/

2013

2015

     21,927.0 

      3,458.1 

XII

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

 

 

     15,241.8 

      6,605.7 

XII.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     15,241.8 

      6,605.7 

 

Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц

 

 

     15,241.8 

      6,605.7 

 

Шилжих

 

 

    12,241.8 

     3,605.7 

XII.1.1

Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөл /Улаанбаатар/

2013

2016

       1,598.3 

         280.0 

XII.1.2

1 дүгээр хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/

2014

2015

          921.1 

        405.6 

XII.1.3

Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж ХТП208-ын дэргэд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/

2014

2015

          908.6 

         408.6 

XII.1.4

35/10 кВ-ын Дашчойнхор 2х6.3 МВА чадалтай шинэ дэд станц барих /Улаанбаатар/

2014

2016

       1,816.5 

         459.8 

XII.1.5

Хөтөл хорооны 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/0.4 кВ-ын  дэд станц, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сум, Хөтөл хороо/

2014

2016

       1,499.8 

         338.7 

XII.1.6

Байдлаг дэд станцыг 35/10 кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/  

2014

2016

       1,499.7 

         350.0 

XII.1.7

Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц  /Дорноговь, Даланжаргалан сум/

2014

2015

       1,200.0 

         510.0 

XII.1.8

35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Баян-Өлгий  Сагсай, Улаанхус сумд/

2014

2016

       1,889.7 

         444.9 

XII.1.9

10/0.4 кВ-ын 24.3 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорноговь, Эрдэнэ сум, "Бүрдэнэбулаг" бөөрний сувилал/

2014

2015

          908.0 

         408.0 

 

Шинэ

 

 

       3,000.0

      3,000.0

XII.1.10

Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-гийн өргөтгөл, 2 дугаар үе шатны ажил /Улаанбаатар/

2015

2015

       1,800.0 

      1,800.0 

XII.1.11

Сумын төвийг эрчим хүчний эх үүсвэртэй холбох барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Баянхонгор, Шинэжинст, Баянцагаан, Баян-Өндөр сумд/

2015

2015

       1,000.0 

      1,000.0 

XII.1.12

Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор, Галуут сум, Мандал баг/

2015

2015

          200.0 

         200.0 

XIII

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД

 

 

     21,877.1 

      3,507.9 

XIII.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     20,847.1 

      2,971.9 

 

Шилжих

 

 

    20,847.1 

     2,971.9 

XIII.1.1

Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор /Дархан-Уул, Хонгор сум/

2012

2016

     12,271.0 

      1,000.0 

XIII.1.2

Буянт голын услалтын систем /Ховд/

2013

2015

       2,224.8 

         371.3 

XIII.1.3

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/

2012

2016

       5,000.0 

      1,250.0 

XIII.1.4

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2013

2016

       1,351.3 

         350.6 

XIII.2

II.Их засвар

 

 

           30.0

           30.0

 

Шинэ

 

 

            30.0

          30.0

XIII.2.1

Мал эмнэлгийн лабораторийн уурын зуухын их засвар /Сүхбаатар/

2015

2015

            30.0 

          30.0 

XIII.5

V.Хөрөнгийн шилжүүлэг, дэмжлэг

 

 

       1,000.0 

         506.0 

 

Шилжих

 

 

      1,000.0 

        506.0 

XIII.5.1

Хүнсний ногооны хүлэмжийн аж ахуй байгуулах

2012

2015

       1,000.0 

         506.0 

XIY

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД

 

 

     32,481.0 

    11,244.5 

XIY.1

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэл

 

 

     32,481.0 

    11,244.5 

XIY.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     28,481.0 

      7,244.5 

 

Шилжих

 

 

    28,481.0 

     7,244.5 

XIY.1.1.1

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/

2013

2016

       1,439.7 

         359.9 

XIY.1.1.2

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/

2013

2016

       4,149.0 

      1,037.3 

XIY.1.1.3

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон/

2013

2016

       2,247.2 

         561.8 

XIY.1.1.4

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, дадлагын байр, спорт заал, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2012

2015

       6,738.0 

         994.9 

XIY.1.1.5

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Орхон/

2013

2016

       2,162.0 

         540.5 

XIY.1.1.6

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрын барилга, 200 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2012

2016

       2,281.8 

         570.4 

XIY.1.1.7

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн биеийн тамирын заалын барилга /Өмнөговь/

2013

2015

          654.0 

         500.0 

XIY.1.1.8

Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2015

       1,400.0 

      1,400.0 

XIY.1.1.9

Политехникийн коллежийн хотхон /Дорнод, Хэрлэн сум/

2014

2016

       2,000.0 

         500.0 

XIY.1.1.10

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2014

2016

       5,409.3 

         779.7 

XIY.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

       4,000.0

      4,000.0

 

Шинэ

 

 

       4,000.0

      4,000.0

XIY.1.3.1

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2015

2015

       4,000.0 

      4,000.0 

XY

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

 

 

     33,949.6 

    13,712.3 

XY.1

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

 

 

     18,049.6 

      8,187.3 

XY.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     18,049.6 

      8,187.3 

 

Шилжих

 

 

    14,049.6 

     4,187.3 

XY.1.1.1

Батсүмбэрийн Ахмадын асрамж, хөгжлийн үндэсний төвийн нөхөн сэргээх сувиллын барилга /Төв, Батсүмбэр сум/

2014

2016

       5,591.1 

     1,500.0 

XY.1.1.2

Батсүмбэрийн Ахмадын асрамж, хөгжлийн үндэсний төвийн байрын өргөтгөл /Төв, Батсүмбэр сум/

2014

2016

       3,398.5 

         849.6 

XY.1.1.3

Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын барилга, тохижилт, тоног төхөөрөмжийн хамт /Нийгмийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээс хамтран санхүүжүүлэх/ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2016

       2,000.0 

         500.0 

XY.1.1.4

Ахмадын ордны барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2014

2015

          750.0 

         350.0 

XY.1.1.5

Ахмадын болон амьдрах ухааны ордон /Завхан, Улиастай сум/

2014

2016

       1,200.0 

         300.0  

XY.1.1.6

Ахмадын сувиллын барилга /Увс, Улаангом сум/

2012

2015

          400.0 

         400.0 

XY.1.1.7

Ахмадын сувиллын газрын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2010

2015

          710.0 

         287.7 

 

Шинэ

 

 

       4,000.0

      4,000.0

XY.1.1.8

Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцны барилга /Улаанбаатар/

2015

2015

       4,000.0 

      4,000.0 

XY.2

Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

 

 

     15,900.0 

      5,525.0 

XY.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     15,900.0 

      5,525.0 

 

Шилжих

 

 

     13,900.0 

     3,525.0 

XY.2.1.1

Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Найрамдал зуслан/

2014

2016

       9,600.0 

      2,050.0 

XY.2.1.2

Баянгол хүүхдийн зуслангийн цогцолбор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2013

2016

       4,300.0 

      1,475.0 

 

Шинэ

 

 

       2,000.0

      2,000.0

XY.2.1.3

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Хөгжлийн төвийн барилга"-ын монголын тал хариуцах гадна шугам сүлжээний зардал, зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2015

2015

       2,000.0 

      2,000.0 

XYI

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД

 

 

   279,371.5 

    60,515.8 

XYI.1

Эрүүл мэнд

 

 

   187,067.1 

    38,116.8 

XYI.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

   156,952.1 

    25,219.2 

 

Шилжих

 

 

   154,453.0 

   23,674.7 

XYI.1.1.1

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2016

     20,000.0 

      3,375.0 

XYI.1.1.2

Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа Түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2013

2017

     26,000.0 

      2,757.2 

XYI.1.1.3

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2012

2016

     12,450.9 

      2,113.2 

XYI.1.1.4

Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2010

2016

       5,597.4 

      1,554.3 

XYI.1.1.5

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр  санхүүжүүлж байгаа "Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-5"

2013

2018

       4,613.1 

         500.0 

XYI.1.1.6

Улсын клиникийн төв эмнэлгийн өргөтгөлийн Б блокын барилгын зураг, төслийн санхүүжилт /Улаанбаатар/

2012

2015

          492.2 

         492.2 

XYI.1.1.7

Бельгийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийг сайжруулах" төсөл

2013

2017

       8,700.0 

         500.0 

XYI.1.1.8

Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2012

2016

       1,379.1 

         390.4 

XYI.1.1.9

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн барилга /Улаанбаатар/

2013

2015

       2,949.9 

         600.0 

XYI.1.1.10

Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Асгат сум/

2013

2016

       1,014.6 

         300.0 

XYI.1.1.11

Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/

2014

2016

       1,112.7 

         532.7 

XYI.1.1.12

Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/

2014

2016

       1,112.7 

         512.7 

XYI.1.1.13

Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Адаацаг сум/

2013

2015

          861.1 

         500.0 

XYI.1.1.14

Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2013

2015

          618.5 

         500.0 

XYI.1.1.15

Сувиллын барилга, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дорноговь, Эрдэнэ сум, "Бүрдэнэбулаг" бөөрний сувилал/

2014

2015

       1,000.0 

         467.4 

XYI.1.1.16

Эрүүл мэндийн төв /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/

2014

2016

       1,315.8 

         382.9 

XYI.1.1.17

Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/

2012

2015

       2,774.0 

         450.0 

XYI.1.1.18

Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2012

2015

          895.1 

         384.0 

XYI.1.1.19

Хүн эмнэлгийн барилга, 20 ор /Архангай, Тариат сум/

2013

2015

       1,174.7 

           16.5 

XYI.1.1.20

Эмнэлгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/

2014

2015

          705.0 

         355.0 

XYI.1.1.21

Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Өвөрхангай, Бүрд сум/

2012

2015

          798.0 

         350.2 

XYI.1.1.22

Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2011

2016

       2,898.9 

         504.9 

XYI.1.1.23

Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор /Завхан, Улиастай сум/

2011

2016

       1,759.3 

         313.3 

XYI.1.1.24

Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2012

2015

          759.2 

         307.8 

XYI.1.1.25

Өрхийн эмнэлгийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Энх-Алтай өрхийн эмнэлэг/

2014

2015

          544.9 

           94.9 

XYI.1.1.26

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн халдвартын эмнэлгийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2014

2016

       2,133.0 

         233.0 

XYI.1.1.27

Эмнэлгийн барилга, гадна тохижилт, гарааш, гүний худаг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Хонхор тосгон/

2012

2015

          773.2 

         196.0 

XYI.1.1.28

Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Архангай, Өгийнуур сум/

2011

2015

          399.2  

           62.8 

XYI.1.1.29

Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгийн барилга, 20 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/

2011

2016

          637.2 

         131.0 

XYI.1.1.30

Эмнэлгийн амбулаторийн барилга /Булган, Хутаг-Өндөр сум/

2012

2015

       1,214.0 

         334.6 

XYI.1.1.31

Эмнэлгийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянцагаан сум/

2013

2015

      1,013.4

         564.5 

XYI.1.1.32

Төрөх эмнэлэг, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2010

2015

     15,644.9 

      1,946.6 

XYI.1.1.33

Сумын эрүүл мэндийн төв, 50 ор /Өмнөговь, Ханбогд сум/

2013

2015

       5,419.2 

         736.8 

XYI.1.1.34

Сумын эрүүл мэндийн төв, 50 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/

2013

2015

       5,211.8 

         300.0 

XYI.1.1.35

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 100 ор, газар чөлөөлөлт, гүйцэтгэлийн үлдэгдэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2010

2015

       7,700.0 

         562.0 

XYI.1.1.36

Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/

2011

2015

     12,780.0 

         352.8 

 

Шинэ

 

 

       2,499.1

      1,544.5

XYI.1.1.37

Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/

2015

2015

       1,110.0 

      1,110.0 

XYI.1.1.38

Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгыг өргөтгөж, хүүхдийн эмнэлэг болгох ажлын зураг, төсөв, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2015

2015

            50.0 

           50.0 

XYI.1.1.39

Сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн барилга /Ховд, Булган сум/

2015

2016

       1,339.1 

         384.5 

XYI.1.2

II.Их засвар

 

 

     11,334.1 

      4,867.0 

 

Шинэ

 

 

    11,334.1 

     4,867.0 

XYI.1.2.1

Харьяа газрын засвар /улсын хэмжээнд/

2015

2016

       2,966.7 

      1,483.3 

XYI.1.2.2

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/

2015

2016

          846.2 

         423.1 

XYI.1.2.3

Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2015

2016

       4,000.0 

      1,200.0 

XYI.1.2.4

Аймаг, сумын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/

2015

2016

       3,521.2 

      1,760.6 

XYI.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

 

 

     18,780.9 

      8,030.5 

 

Шилжих

 

 

      3,651.5 

        630.0 

XYI.1.3.1

Аймгуудын эрүүл мэндийн газрын түргэн тусламжийн автомашин, тоног төхөөрөмж, засвар /Дархан-Уул, сумд; Сэлэнгэ, Баянгол сум/

2014

2016

       1,000.0 

         350.0 

XYI.1.3.2

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2016

       2,651.5 

         280.0 

 

Шинэ

 

 

    15,129.4 

     7,400.5 

 

Аймаг, нийслэл

 

 

       4,741.3 

      2,748.6 

XYI.1.3.3

Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2015

2016

       1,050.0 

         525.0 

XYI.1.3.4

Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2015

2015

          406.0 

         406.0 

XYI.1.3.5

Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2015

2016

       1,045.3 

         522.6 

XYI.1.3.6

Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

2015

2016

          840.0 

         420.0 

XYI.1.3.7

Аймаг, дүүрэг, сум, өрхийн эмнэлгүүдийг  телемедицины сүлжээнд холбох /улсын хэмжээнд/

2015

2015

          350.0 

         350.0 

XYI.1.3.8

Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/

2015

2016

       1,050.0 

         525.0 

 

Харьяа байгууллага

 

 

     10,388.1 

      4,651.9 

XYI.1.3.9

Халдварт өвчин судлалын
үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2015

2016

          700.0 

         350.0 

XYI.1.3.10

Геронтологийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2015

2015

            31.4 

           31.4 

XYI.1.3.11

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2015

2015

          175.8 

         175.8 

XYI.1.3.12

Эмгэг судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2015

2016

          609.6 

         304.8 

XYI.1.3.13

Зоонозын өвчин судлалын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2015

2015

          929.8 

         929.8 

XYI.1.3.14

Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2015

2016

       1,050.0 

         525.0 

XYI.1.3.15

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2015

2016

          700.0 

         350.0 

XYI.1.3.16

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түргэн тусламжийн автомашин /улсын хэмжээнд/

2015

2016

       3,111.5 

         770.0 

XYI.1.3.17

Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг сайжруулах /улсын хэмжээнд/

2015

2016

          980.0 

         490.0 

XYI.1.3.18

Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2015

2016

       1,050.0 

         525.0 

XYI.1.3.19

Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/

2015

2016

       1,050.0 

         200.2 

XYI.2

Спорт

 

 

     92,304.4 

    22,399.0 

XYI.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     92,304.4 

    22,399.0 

 

Шилжих

 

 

    92,304.4 

   22,399.0 

XYI.2.1.1

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2010

2016

       9,019.9 

      1,804.9 

XYI.2.1.2

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2008

2015

       3,368.0 

      1,083.8 

XYI.2.1.3

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2010

2016

       8,229.3 

      2,743.5 

XYI.2.1.4

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2010

2016

     10,397.9 

      2,034.5 

XYI.2.1.5

Спорт цогцолборын барилга /Завхан, Улиастай сум/

2012

2016

       2,800.0 

         700.0 

XYI.2.1.6

Спорт цогцолборын барилга, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2016

       6,378.0 

      2,189.0 

XYI.2.1.7

Спортын ордны барилга, 450 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/

2014

2016

       4,400.0 

      1,100.0 

XYI.2.1.8

Усан бассейны барилга, 400 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2014

2016

       3,955.0 

         977.5 

XYI.2.1.9

Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/

2011

2016

     21,443.0 

      2,000.0 

XYI.2.1.10

Спорт цогцолборын барилга /Ховд, Манхан сум/

2012

2016

       2,118.0 

         788.8 

XYI.2.1.11

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2010

2016

       7,377.4 

      1,844.3 

XYI.2.1.12

Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2012

2016

       5,613.8 

      2,566.4 

XYI.2.1.13

Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2010

2015

       1,602.6 

         402.6 

XYI.2.1.14

Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2013

2016

       1,500.0 

         488.6 

XYI.2.1.15

Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/

2011

2016

      1,770.3 

         560.1 

XYI.2.1.16

Спорт заалын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/

2012

2015

          910.3 

         525.7 

XYI.2.1.17

Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/

2012

2016

       1,420.9 

         589.3 

XYII

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

 

     10,931.4 

     2,513.6 

XYII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

     10,931.4 

      2,513.6 

 

Шилжих

 

 

    10,931.4 

     2,513.6 

XYII.1.1.1

Хүнс, барааны худалдааны төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2016

       4,200.0 

         954.0 

XYII.1.1.2

Худалдааны төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2012

2015

       3,000.0 

         787.1 

XYII.1.1.3

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2011

2016

       2,970.0 

         554.8 

XYII.1.1.4

Ахуй үйлчилгээний төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2011

2015

          761.4 

         217.7 

XYIII

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

 

          300.0

         300.0

XYIII.2

II.Их засвар

 

 

          300.0

        300.0

 

Шинэ

 

 

          300.0

         300.0

XYIII.2.1

Авлигатай тэмцэх газрын конторын барилгын засвар /Улаанбаатар/

2015

2015

          300.0 

         300.0 

XIX

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

 

 

       2,632.3 

      1,090.1 

XIX.1

I.Хөрөнгө оруулалт

 

 

       2,632.3 

      1,090.1 

 

Шилжих

 

 

      2,632.3 

     1,090.1 

XIX.1.1

Аймгийн прокурорын газрын конторын барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2013

2016

       1,000.0 

         351.4 

XIX.1.2

Улсын ерөнхий прокурорын газрын архивын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

2015

          873.7 

         538.7 

XIX.1.3

Сум дундын прокурорын конторын барилга /Өмнөговь, Ханбогд сум/

2013

2016

          758.6 

         200.0 

 

НИЙТ

 

 

1,586,242.3 

  381,577.4 

/Дээрх 2 дугаар хавсралтыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/