Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2015 оны 35 дугаар
   тогтоолын хавсралт

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Дарга                                                                          -Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Орлогч дарга                                                             -Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

Гишүүд:                                                                      -Эрүүл мэнд, спортын сайд;

-Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол,
соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга
(зөвшилцсөнөөр);

-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч;

-Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын дэд
сайд;

-Гадаад хэргийн дэд сайд;

-Хууль зүйн дэд сайд;

-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны дэд сайд;

-Уул уурхайн дэд сайд;

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн дэд сайд;

-Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Хөдөлмөрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Хүний эрхийн үндэсний комиссын жендэрийн асуудал
хариуцсан гишүүн (зөвшилцсөнөөр);

-Үндэсний статистикийн хорооны дэд дарга
(зөвшилцсөнөөр);

-Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн
ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);

-Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч
(тохиролцсоноор);

-Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч
(тохиролцсоноор);

-Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны
Хөгжлийн бодлогын газрын дарга (тохиролцсоноор);

-“Зохистой хөгжлийн жендэр төв”-ийн гүйцэтгэх захирал
(тохиролцсоноор);

-“Гал голомт” үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн
(тохиролцсоноор);

-Нийгмийн ардчилал-Монголын эмэгтэйчүүдийн
холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

-Ардчилал эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн
(тохиролцсоноор);

-“Иргэний зориг” эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн
(тохиролцсоноор);

-“Шударга ёс” Монголын эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн
холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

-Жендэрийн консорциумын тэргүүн (тохиролцсоноор);

-Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сүлжээний
зохицуулагч (тохиролцсоноор);

-“МОНФЕМНЕТ” үндэсний сүлжээний зохицуулагч
(тохиролцсоноор).

 

Нарийн бичгийн дарга                                              (орон тооны)-------- оОо --------