Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2015 оны 337 дугаар

                                                        тогтоолын хавсралт

 

ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ,

ХЭМЖЭЭ ТЭГ ХУВЬ (“0”)-ТАЙ ТЭНЦҮҮ БАЙХ НООС, НООЛУУР, АРЬС

ШИРЭЭР ХИЙСЭН ЭЦСИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Ангилал

Бүтээгдэхүүний нэр

Нэг. Ноос, ноолууран эцсийн бүтээгдэхүүн

1.              

5101.21.00

Хонины угаасан ноос

2.              

5101.29.00

Хонины нэхийнээс зумлаж угаасан ноос

3.              

5105.10.00

Хонины бүдүүн самналтын ноос

4.              

5105.29.10

Хонины ноосон топс

5.              

5105.29.90

Хонины нарийн самналтын ноос

6.              

5105.31.10

Ямааны самнасан ноолуур

7.              

5105.31.20

Ямааны бөмбөгөн ноолуур

8.              

5105.39.11

Тэмээний самнасан ноос

9.              

5105.39.12

Тэмээний бөмбөгөн ноос, топс

10.           

51.06

Хонины ноосон бүдүүн ээрмэл

11.           

51.07

Хонины ноосон нарийн ээрмэл

12.           

5108.10.00

Тэмээ, сарлагийн ноосон бүдүүн ээрмэл

13.           

5108.20.00

Тэмээ, сарлагийн ноосон нарийн ээрмэл

14.           

51.11

Хонь, ямаа, тэмээ, сарлагийн бүдүүн ноос, ноолууран ээрмэлээр нэхсэн даавуу

15.           

51.12

Хонь, тэмээ, ямаа, сарлагийн нарийн ноос, ноолууран ээрмэлээр нэхсэн даавуу

16.           

5602.21.00

Хонины ноосон эсгий; хонины ноос болон хялгаслаг ширхэглэгээр үйлдвэрлэсэн барилгын дулаалгын эсгий 

17.           

5701.10.00

Машинаар нэхсэн хонины ноосон хивс

18.           

5702.41.00

Гар аргаар нэхсэн хонины ноосон хивс

19.           

5704.90.10

Эсгий дэвсгэр

20.           

6101.90.10

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноосон сүлжмэл гадуур хүрэм

21.           

6101.90.20

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн ямааны ноолууран сүлжмэл гадуур хүрэм

22.           

6101.90.30

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн тэмээний ноосон сүлжмэл гадуур хүрэм

23.           

6102.10.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл гадуур хүрэм, нөмрөг

24.           

6102.10.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл гадуур хүрэм, нөмрөг

25.           

6102.10.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл гадуур хүрэм, нөмрөг

26.           

6103.29.10

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноосон сүлжмэл хослол

27.           

6103.29.20

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн ямааны ноолууран сүлжмэл хослол

28.           

6103.29.30

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн тэмээний ноосон сүлжмэл хослол

29.           

6103.31.10

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноосон сүлжмэл пиджак

30.           

6103.31.20

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн ямааны ноолууран сүлжмэл пиджак

31.           

6103.31.30

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн тэмээний ноосон сүлжмэл пиджак

32.           

6103.41.10

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноосон сүлжмэл өмд

33.           

6103.41.20

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн ямааны ноолууран сүлжмэл өмд

34.           

6103.41.30

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн тэмээний ноосон сүлжмэл өмд

35.           

6104.29.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл хослол

36.           

6104.29.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл хослол

37.           

6104.29.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл хослол

38.           

6104.31.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл пиджак

39.           

6104.31.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл пиджак

40.           

6104.31.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл пиджак

41.           

6104.41.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл даашинз

42.           

6104.41.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл даашинз

43.           

6104.41.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл даашинз

44.           

6104.51.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл юбка

45.           

6104.51.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл юбка

46.           

6104.51.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл юбка

47.           

6104.61.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл өмд

48.           

6104.61.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл өмд

49.           

6104.61.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл өмд

50.           

6105.90.10

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноосон сүлжмэл цамц

51.           

6105.90.20

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн ямааны ноолууран сүлжмэл цамц

52.           

6105.90.90

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн тэмээний ноосон сүлжмэл цамц

53.           

6106.90.10

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноосон сүлжмэл цамц

54.           

6106.90.20

Эмэгтэйчүүд, охидын ямааны ноолууран сүлжмэл цамц

55.           

6106.90.30

Эмэгтэйчүүд, охидын тэмээний ноосон сүлжмэл цамц

56.           

6109.90.10

Хонины ноосон сүлжмэл футболка, майк

57.           

6109.90.20

Ямааны ноолууран сүлжмэл футболка, майк

58.           

6109.90.30

Тэмээний ноосон сүлжмэл футболка, майк

59.           

6110.11.00

Хонины ноосон сүлжмэл свитер, джемпер, пуловер, кардиган, жилет

60.           

6110.12.00

Ямааны ноолууран сүлжмэл свитер, джемпер, пуловер, кардиган, жилет

61.           

6110.19.00

Тэмээний ноосон сүлжмэл свитер, джемпер, пуловер, кардиган, жилет

62.           

6111.90.10

Хүүхдийн хонины ноосон сүлжмэл хувцас

63.           

6111.90.20

Хүүхдийн ямааны ноолууран сүлжмэл хувцас

64.           

6111.90.30

Хүүхдийн тэмээний ноосон сүлжмэл хувцас

65.           

6115.94.10

Хонины ноосон сүлжмэл оймс

66.           

6115.94.20

Ямааны ноолууран сүлжмэл оймс

67.           

6115.94.30

Тэмээний ноосон сүлжмэл оймс

68.           

6116.91.10

Хонины ноосон сүлжмэл бээлий

69.           

6116.91.20

Ямааны ноолууран сүлжмэл бээлий

70.           

6116.91.30

Тэмээний ноосон сүлжмэл бээлий

71.           

6117.10.10

Хонины ноосон сүлжмэл ороолт

72.           

6117.10.20

Ямааны ноолууран сүлжмэл ороолт

73.           

6117.10.30

Тэмээний ноосон сүлжмэл ороолт

74.           

6201.11.00

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол пальто, гадуур хүрэм

75.           

6202.11.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол пальто, гадуур хүрэм, нөмрөг

76.           

6203.11.00

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол костюм

 

77.           

6203.31.00

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол пиджак

78.           

6203.41.00

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол өмд

79.           

6204.11.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол костюм

80.           

6204.21.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол хослол

81.           

6204.31.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол пиджак

82.           

6204.41.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол даашинз

83.           

6204.51.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол юбка

84.           

6204.61.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол өмд

85.           

6205.90.00

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол цамц

86.           

6206.20.00

Эмэгтэйчүүд, охидын хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол цамц

87.           

6209.90.00

Хүүхдийн хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол хувцас

88.           

6214.20.00

Хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол ороолт, алчуур

89.           

6216.00.00

Хонины ноос, ямааны ноолуур, тэмээний ноосон даавуун оёмол бээлий

90.           

6301.20.10

Ямааны ноолууран хөнжил

91.           

6301.20.20

Тэмээний ноосон хөнжил

92.           

6301.20.90

Хонины ноосон хөнжил

93.           

9404.30.00

Хонь, тэмээний ноосон зулмал аяны уутан хөнжил

94.           

9404.90.00

Хонь, тэмээний ноосон зулмал ердийн хөнжил

95.           

6405.90.10

Эсгий гутал

96.           

6405.90.90

Эсгий шаахай

97.           

6505.00.10

Хонины ноосон сүлжмэл малгай

98.           

6505.00.20

Ямааны ноолууран сүлжмэл малгай

99.           

6505.00.30

Тэмээний ноосон сүлжмэл малгай

Хоёр. Арьс ширэн эцсийн бүтээгдэхүүн

1.              

4104.41.11

Үхрийн бүтэн, хавтгайгаар зүсээгүй, үсгүй краст шир

2.              

4104.41.12

Адууны бүтэн, хавтгайгаар зүсээгүй, үсгүй краст шир

3.              

4104.41.21

Үхрийн хавтгайгаар зүссэн, краст өнгөн хуулдас

4.              

4104.41.22

Адууны хавтгайгаар зүссэн, краст өнгөн хуулдас

5.              

4104.49.10

Үхрийн краст өнгөн биш хуулдас 

6.              

4104.49.20

Адууны краст өнгөн биш хуулдас 

7.              

4105.30.00

Хонь, хурганы үсгүй краст арьс

8.              

4106.22.00

Ямаа, ишигний үсгүй краст арьс

9.              

4106.32.00

Гахайн үсгүй краст шир

10.           

4107.11.10

Үхрийн элдсэн, үсгүй, хавтгайгаар зүсээгүй, бүтэн шир

11.           

4107.11.20

Адууны элдсэн, үсгүй, хавтгайгаар зүсээгүй, бүтэн шир

12.           

4107.12.10

Үхрийн элдсэн, үсгүй ширний өнгөн хуулдас

13.           

4107.12.20

Адууны элдсэн, үсгүй ширний өнгөн хуулдас

14.           

4107.19.10

Булигаар

15.           

4107.19.20

Юфть

16.           

4107.19.30

Хром

17.           

4107.19.40

Улны шир

18.           

4112.00.00

Хонь, хурганы элдсэн, үсгүй савхи

19.           

4113.10.00

Ямаа, ишигний элдсэн, үсгүй савхи

20.           

4113.20.00

Гахайн элдсэн, үсгүй шир

21.           

4114.10.10

Жинхэнэ илгэн савхи

22.           

4114.10.20

Хиймэл илгэн савхи

23.           

4114.20.00

Лакадсан савхи, металжуулсан савхи

24.           

4115.10.00

Савхи, савхины ширхэг дээр суурилсан хиймэл савхи

25.           

4115.20.00

Савхи болон хиймэл савхины өөдөс, хаягдал, нунтаг

26.           

42.01

Мал, амьтны зориулалттай ширэн болон суран тоног хэрэгсэл

27.           

42.02

Савхин, хиймэл савхин цүнх, чемодан, үүргэвч, уут, хэтэвч, түрийвч, хайрцаг, сав, гэр

28.           

42.03

Савхи, хиймэл савхи, илгээр хийсэн хувцас, бээлий, бүс, тэлээ, дайз болон хувцасны бусад тоног хэрэгсэл

29.           

4302.19.10

Хонины элдсэн нэхий

30.           

4302.19.20

Ямаа, ишигний элдсэн үслэг арьс

31.           

4302.19.60

Хурганы элдсэн үслэг арьс

32.           

4302.20.00

Толгой, сүүл, савар болон огтолсон бусад хэсгийн боловсруулсан, эгнээгүй үслэг арьс

33.           

43.03

Үслэг арьсан дээл, хүрэм, хантааз, бээлий

34.           

6403.20.00

Жинхэнэ ширэн гадуур ултай, шагай орчмоор татсан жинхэнэ савхин түрийтэй гутал

35.           

6403.51.00

Жинхэнэ ширэн гадуур ултай, жинхэнэ савхин богино түрийтэй гутал

36.           

6403.59.00

Жинхэнэ ширэн гадуур ултай, жинхэнэ савхин урт түрийтэй гутал

37.           

6403.91.00

Хаймар, хуванцар, хиймэл ширэн гадуур ултай, жинхэнэ савхин богино түрийтэй гутал

38.           

6403.99.00

Хаймар, хуванцар, хиймэл ширэн гадуур ултай, жинхэнэ савхин урт түрийтэй гутал

39.           

6404.20.00

Жинхэнэ эсхүл хиймэл ширэн гадуур ултай, нэхмэл материалан түрийтэй гутал

40.           

6405.10.00

Жинхэнэ эсхүл хиймэл савхин түрийтэй, мод, үйс, олс, дээс, картон, үслэг арьс, даавуу, эсгий, нэхээсгүй материал, хулдаас, сүрэл, олсны г.м материалаар хийсэн гадуур ултай гутал

41.           

6405.90.20

Үслэг арьсан гутал

42.           

6405.90.30

Монгол үндэсний гутал

43.           

6506.99.14

Хонь, хурганы үслэг арьсан малгай

 

 

Дээрх жагсаалтад дурдсан арьс ширээр хийсэн бүтээгдэхүүний нэр, томьёог Засгийн газрын 2013 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн 300 дугаар тогтоолоор баталсан “Арьс, ширний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн  зохицуулалт”-д хэрэглэснээр ойлгоно.

 

 

---оОо---