Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2016 оны 38 дугаар

         тогтоолын  хавсралт

 

 

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦНЫ САНД ШИЛЖҮҮЛЭХ

“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨҮГ-ЫН ЗАХИАЛГААР

БАРЬЖ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН

ОРОН СУУЦНЫ ЖАГСААЛТ

 

 

Байршил

Нийц орон сууцны тоо

Түрээсийн орон сууцны санд шилжүүлэх орон сууцны тоо

Түрээсийн орон сууцны санд шилжүүлэх талбайн

хэмжээ м2

1 м2 талбайн худалдан борлуулах үнэ          мян.төг

Нийт үнэ                                                мян.төг

1

Архангай

120

120

5,581.80

1,190.00

6,642,342.00

2

Увс

105

84

3,801.00

1,250.00

4,751,250.00

3

Дархан-Уул

189

83

3,681.00

1,280.00

4,711,680.00

4

Сэлэнгэ, Зүүнхараа

126

90

3,897.45

1,250.00

4,871,812.50

5

Хэнтий

120

96

3,964.32

1,250.00

4,955,400.00

6

Ховд

120

96

3,964.32

1,250.00

4,955,400.00

7

Хэнтий,

Бор-Өндөр

20

10

513.90

1,150.00

590,985.00

8

Орон нутгийн дүн

800

579

25,403.79

 

31,478,869.50

9

Буянт-Ухаа 2

1620

350

15,244.50

1,350.00

20,580,075.00

 

Нийт дүн

2420

929

40,648.29

 

52,058,944.50