Хэвлэх DOC Татаж авах

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалын хавсралт

ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, ХШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР