Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2016 оны 285 дугаар

                                                                                     тогтоолын  хавсралт

 

УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВСАН ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ

 

Газрын нэр

Газарзүйн солбицол

Талбайн хэмжээ (га)

Уртраг

Өргөрөг

0

Халиухан ам

103° 6’ 21.586”

49° 41’ 14.468”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36980.79

1

Цагаан хад уул

103° 6’ 24.100”

49° 40’ 9.742”

2

Цагаан хад уул

103° 8’ 3.829”

49° 40’ 11.361”

3

Их авчиранга ам

103° 8’ 8.776”

49° 38’ 1.908”

4

Их авчиранга ам

103° 9’ 48.434”

49° 38’ 3.501”

5

Их авчиранга ам

103° 9’ 50.868”

49° 36’ 58.773”

6

Ёл уул

103° 11’ 26.578”

49° 37’ 0.280”

7

Дархан уулын нуга

103° 13’ 8.708”

49° 35’ 18.562”

8

Дархан уул

103° 14’ 50.414”

49° 35’ 9.389”

9

Дархан уул

103° 14’ 53.862”

49° 35’ 8.569”

10

Дархан уул

103° 14’ 54.386”

49° 34’ 53.944”

11

Дархан уул

103° 15’ 51.721”

49° 34’ 54.808”

12

Оорцог уул

103° 16’ 34.323”

49° 34’ 44.670”

13

Моностын нуга

103° 16’ 36.223”

49° 33’ 50.707”

14

Моностын хөтөл

103° 18’ 15.747”

49° 33’ 52.177”

15

Харуулын гозгор уул

103° 18’ 17.988”

49° 32’ 47.444”

16

Гам уул

103° 21’ 36.968”

49° 32’ 50.311”

17

Шанш толгой

103° 21’ 39.134”

49° 31’ 45.576”

18

Марз уул

103° 23’ 18.591”

49° 31’ 46.973”

19

Сант уул

103° 23’ 24.968”

49° 28’ 32.761”

20

Бор хуст уулын өвөр

103° 30’ 2.379”

49° 28’ 38.103”

21

Бор хуст уулын өвөр

103° 30’ 4.355”

49° 27’ 33.363”

22

Гуйлант уул

103° 33’ 23.000”

49° 27’ 35.890”

23

Гуйлант уул

103° 33’ 21.097”

49° 28’ 40.632”

24

Тэмээт уул

103° 36’ 39.822”

49° 28’ 43.066”

25

Нарст уул

103° 36’ 37.990”

49° 29’ 47.810”

26

Хуурайн ам

103° 39’ 56.796”

49° 29’ 50.151”

27

Өргөмгөт уул

103° 40’ 3.823”

49° 25’ 31.168”

28

Өргөмгөтийн нуга

103° 40’ 21.670”

49° 23’ 59.490”

29

Өргөмгөтийн нуга

103° 37’ 29.860”

49° 23’ 21.660”

30

Их хар цав уул

103° 35’ 7.915”

49° 24’ 22.886”

31

Балар уул

103° 28’ 31.060”

49° 24’ 17.842”

32

Улаан бургас уул

103° 28’ 29.054”

49° 25’ 22.582”

33

Улаан бургас уул

103° 26’ 49.809”

49° 25’ 21.261”

34

Бүрэнгийн ам

103° 26’ 51.851”

49° 24’ 16.521”

35

Ёнхор даваа

103° 23’ 33.440”

49° 24’ 13.810”

36

Шар чулуутын ам

103° 21’ 52.086”

49° 25’ 17.156”

37

Харуул толгой

103° 21’ 49.933”

49° 26’ 21.893”

38

Цонгийн ам

103° 18’ 31.389”

49° 26’ 19.036”

39

Баян улаан уул

103° 18’ 24.699”

49° 29’ 33.241”

40

Тод уул

103° 13’ 26.573”

49° 29’ 28.769”

41

Ац ам

103° 13’ 24.229”

49° 30’ 33.501”

42

Хатгачийн хөндий

103° 13’ 5.415”

49° 32’ 9.544”

43

Хатгачийн хөндий

103° 13’ 19.535”

49° 32’ 42.964”

44

Баян айраг уул

103° 13’ 17.184”

49° 33’ 47.695”

45

Баян айраг уул

103° 11’ 37.668”

49° 33’ 46.153”

46

Зүүн сонгинот уул

103° 11’ 35.278”

49° 34’ 50.883”

47

Доргонт уул

103° 8’ 16.179”

49° 34’ 47.726”

48

Шар ямаат уул

103° 8’ 13.714”

49° 35’ 52.454”

49

Сонгинот уул

103° 6’ 34.132”

49° 35’ 50.838”

50

Олон хожуулт уул

103° 4’ 49.468”

49° 37’ 58.650”

51

Эгийн голын хөндий

103° 4’ 41.823”

49° 41’ 12.824”

52

Эгийн голын хөндий

103° 3’ 2.062”

49° 41’ 11.156”

53

Эгийн голын хөндий

103° 2’ 59.472”

49° 42’ 15.879”

54

Эгийн голын хөндий

103° 4’ 39.269”

49° 42’ 17.548”

55

Эгийн голын хөндий

103° 4’ 36.713”

49° 43’ 22.272”

56

Овоохой Нахьт уул

103° 7’ 30.706”

49° 43’ 25.125”

57

Эгийн голын хөндий

103° 6’ 2.796”

49° 42’ 21.797”

58

Халиухан ам

103° 7’ 9.927”

49° 41’ 15.256”

59

Халиухан ам

103° 6’ 21.586”

49° 41’ 14.468”