Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2016 оны 111 дүгээр
тогтоолын 2 дугаар хавсралт


БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

(Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)


Дарга                                       -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

Дэд дарга                                -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Гишүүд:                                   -Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Хууль зүй, дотоод хэргийн  яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын боловсролын асуудал хариуцсан референт;

-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Боловсролын бодлогын газрын дарга;

-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга;  

-Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Бодлогын хэрэгжилт, зээлийн хэлтсийн захирал (зөвшилцсөнөөр);

-Сангийн яамны Төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга.

Нарийн бичгийн дарга          -Боловсролын зээлийн сангийн гүйцэтгэх захирал.
 

 

--о0о--