Хэвлэх DOC Татаж авах

 Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протоколд нэгдэн орох тухай

 

МОНГОЛ, АНГЛИ татаж авна уу.