Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

“МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”

 

PDF болон EXCEL хувилбараар татаж авна уу.