Хэвлэх DOC Татаж авах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  сайдын

2016 оны А/133 дугаар  тушаалын  2 дугаар  хавсралт

 

...................................аймаг/нийслэл/-ийн ойн сангаас ................ онд бэлтгэх модны санал

зориулалт

Модны төрөл

Хэмжих нэгж

Мод бэлтгэх арга, төрөл

бүгд

Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолтоор

Арчилгааны огтлолтоор

Цэвэрлэгээний огтлолтоор

Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор

Цэвэрлэгээний ажлаар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

хэрэглээний

Шинэс

м3

 

 

 

 

 

 

Нарс

м3

 

 

 

 

 

 

хус

м3

 

 

 

 

 

 

..

м3

 

 

 

 

 

 

..

м3

 

 

 

 

 

 

..

м3

 

 

 

 

 

 

дүн

м3

 

 

 

 

 

 

түлээ

Шинэс

м3

 

 

 

 

 

 

Нарс

м3

 

 

 

 

 

 

хус

м3

 

 

 

 

 

 

..

м3

 

 

 

 

 

 

..

м3

 

 

 

 

 

 

..

м3

 

 

 

 

 

 

Дүн

м3

 

 

 

 

 

 

бүгд

Шинэс

га

 

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

Нарс

га

 

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

....

га

 

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

нийт

га

 

 

 

 

 

 

м3