Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар тогтоолын 12 дугаар хавсралт

 

 

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙГ ВАГОНЦИСТЕРНЭЭС БУУЛГАХАД

ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ

/​Энэ хавсралтыг ЗГ-ын 2017 оны 3-р тогтоолоор нэмсэн/

(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

 

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

 

Буулгах хоолой дахь шингэн төлвийн ШШХ-н хорогдлын хэмжээ, кг

Пропан 90%≤

90%≤

7.63

7.55

7.38

7.20

7.05

6.91

6.87

6.91

7.04

7.22

7.44

7.59

 

Техникийн пропан

80%

7.77

7.69

7.53

7.35

7.21

7.08

7.03

7.08

7.20

7.38

7.59

7.74

 

Техникийн пропан бутаны холимог

70%

7.86

7.78

7.62

7.45

7.31

7.18

7.14

7.19

7.30

7.48

7.68

7.83

 

60%

7.95

7.87

7.72

7.55

7.41

7.28

7.25

7.29

7.41

7.57

7.77

7.92

 

50%

8.04

7.96

7.81

7.64

7.52

7.39

7.35

7.39

7.51

7.67

7.87

8.01

 

Техникийн бутан

60%

8.13

8.06

7.91

7.74

7.62

7.49

7.46

7.50

7.61

7.77

7.96

8.10

 

70%

8.22

8.15

8.00

7.84

7.72

7.60

7.56

7.60

7.71

7.87

8.05

8.19

 

80%

8.31

8.24

8.09

7.94

7.82

7.70

7.67

7.71

7.81

7.96

8.14

8.28

 

Бутан

90%≤

8.43

8.37

8.23

8.08

7.96

7.85

7.82

7.85

7.95

8.10

8.27

8.40

 

Соруулах даралт

0.1

0.1

0.15

0.15

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.15

0.1

0.1

молекул масс

Буулгах хоолой дахь хийн төлвийн ШШХ-н хорогдлын хэмжээ, кг

Пропан 90%≤

90%≤

0.029

0.025

0.034

0.033

0.039

0.038

0.037

0.038

0.038

0.033

0.028

0.029

44

Техникийн пропан

80%

0.031

0.027

0.036

0.035

0.041

0.040

0.040

0.040

0.041

0.035

0.030

0.031

46.8

Техникийн пропан бутаны холимог

70%

0.032

0.028

0.038

0.036

0.042

0.041

0.041

0.041

0.042

0.036

0.031

0.032

48.2

60%

0.033

0.028

0.039

0.037

0.043

0.042

0.042

0.042

0.043

0.037

0.031

0.033

49.6

50%

0.034

0.029

0.040

0.038

0.045

0.044

0.043

0.044

0.045

0.039

0.032

0.033

51

Техникийн бутан

60%

0.035

0.030

0.041

0.039

0.046

0.045

0.044

0.045

0.046

0.040

0.033

0.034

52.4

70%

0.036

0.031

0.042

0.040

0.047

0.046

0.046

0.046

0.047

0.041

0.034

0.035

53.8

80%

0.037

0.032

0.043

0.041

0.048

0.047

0.047

0.047

0.048

0.042

0.035

0.036

55.2

Бутан

90%≤

0.038

0.033

0.045

0.044

0.051

0.050

0.049

0.050

0.051

0.044

0.037

0.038

58

Бүтээгдэхүүн хүлээн авсны дараа вагонцистернд ШШХ-н 1 м3 тутамд үлдэх үлдэгдэл буюу хэвийн хорогдлын хэмжээ, кг

Пропан 90%≤

90%≤

4.29

4.21

5.05

4.86

5.66

5.52

5.48

5.53

5.65

4.89

4.10

4.25

 

Техникийн пропан

80%

4.56

4.47

5.37

5.17

6.02

5.87

5.83

5.88

6.01

5.20

4.36

4.52

 

Техникийн пропан бутаны холимог

70%

4.69

4.61

5.53

5.32

6.20

6.05

6.01

6.06

6.19

5.36

4.49

4.66

 

60%

4.83

4.74

5.69

5.48

6.38

6.23

6.18

6.23

6.37

5.51

4.62

4.79

 

50%

4.97

4.87

5.85

5.63

6.56

6.40

6.36

6.41

6.55

5.67

4.76

4.93

 

Техникийн бутан

60%

5.10

5.01

6.01

5.79

6.74

6.58

6.53

6.58

6.73

5.82

4.89

5.06

 

70%

5.24

5.14

6.17

5.94

6.92

6.75

6.70

6.76

6.91

5.98

5.02

5.20

 

80%

5.38

5.28

6.33

6.10

7.10

6.93

6.88

6.94

7.09

6.13

5.15

5.33

 

Бутан

90%≤

5.65

5.54

6.65

6.40

7.46

7.28

7.23

7.29

7.45

6.44

5.41

5.60

 

 

Тайлбар: ШШХ- Шингэрүүлсэн шатдаг хий