Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар

        тогтоолын 15 дугаар хавсралт

 

 

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙГ ХАДГАЛАХАД

ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ

(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

/ЗГ-ын 2017 оны 3-р тогтоолоор нэмсэн/

(кг-аар)

 

 

Бүтээгдэхүүний төрөл

Агууламж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

Пропан 90%≤

90%≤

0.387

0.513

0.553

1.021

1.267

1.591

1.693

1.589

1.270

0.951

0.627

0.429

Техникийн пропан

80%

0.348

0.454

0.492

0.893

1.137

1.456

1.557

1.455

1.139

0.846

0.566

0.390

Техникийн пропан бутаны холимог

70%

0.310

0.395

0.451

0.808

1.049

1.344

1.422

1.343

1.051

0.761

0.485

0.351

60%

0.271

0.355

0.389

0.745

0.940

1.165

1.241

1.164

0.941

0.698

0.445

0.312

50%

0.232

0.296

0.348

0.638

0.809

1.030

1.106

1.030

0.810

0.592

0.384

0.273

Техникийн бутан

60%

0.194

0.276

0.307

0.574

0.721

0.918

0.993

0.918

0.723

0.550

0.344

0.234

70%

0.155

0.237

0.246

0.489

0.634

0.806

0.858

0.806

0.635

0.465

0.283

0.195

80%

0.116

0.158

0.184

0.383

0.503

0.672

0.700

0.672

0.504

0.359

0.222

0.156

Бутан

90%≤

0.077

0.118

0.143

0.298

0.415

0.537

0.587

0.537

0.416

0.296

0.162

0.098