Хэвлэх DOC Татаж авах

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/82 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

               

                                  

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙН ХАВСРАЛТ

 

 

Үндсэн мэдүүлгийн R дугаар  ­_______________________

Үндсэн мэдүүлгийн хэвлэмэл дугаар ____________________

 

_______ оны____-р сарын_____өдөр

 

д/д

Тээврийн хэрэгслийн дугаар

Ангиллын тоо хэмжээ

Жин, кг

Тээврийн баримтын дугаар

Манифестийн дугаар

Цэвэр

Бохир

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Дүн

ххх ххх ххх

 

 

 

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

 

 

Бичиг баримт хариуцсан гаалийн улсын байцаагч__________________

 

 

Бусад тэмдэглэл

Гүний гаалийн тэмдэглэл

Хилийн гаалийн тэмдэглэл