Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2017 оны 204 дүгээр

тогтоолын хавсралт

                                                                                          

ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН БАЙРШИЛ,

ХОРИХ АНГИЙН ДЭГЛЭМ

 

Хорих байгууллага

Байршил

Хорих ангийн дэглэм

1

401 дүгээр анги-Нэгдсэн эмнэлэг

Улаанбаатар,  

Хан-Уул дүүрэг

Хаалттай

2

403 дугаар анги

(Засгийн газрын 2018 оны 304 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Төв аймаг,

Лүн сум

Нээлттэй

3

405 дугаар анги

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг

Хаалттай

(Тусгай нэгж)

4

Эмэгтэйчүүдийн

407 дугаар анги

Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг

Нээлттэй, хаалттай

5

409 дүгээр анги

Улаанбаатар,

Баянзүрх дүүрэг

Хаалттай

6

Сургалт-хүмүүжлийн тусгай байгууллага

Улаанбаатар,  

Баянзүрх дүүрэг

-

7

413 дугаар анги

Сэлэнгэ аймаг,

Мандал сум

Нээлттэй, хаалттай

8

415 дугаар анги

Төв аймаг, Баян сум

Нээлттэй, хаалттай

(Засгийн газрын 2020 оны 82 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон)

9

417 дугаар анги

Төв аймаг, Мөнгөнморьт сум,

Нээлттэй

10

419 дүгээр анги

 Хэнтий аймаг, Өндөрхаан сум

Нээлттэй

11

421 дүгээр анги

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Нээлттэй

12

423 дугаар анги

Өвөрхангай аймаг,

Хархорин сум

Нээлттэй, хаалттай

13

425 дугаар анги

Говьсүмбэр аймаг,

Сүмбэр сум

Нээлттэй

14

427 дугаар анги

Төв аймгийн Баяндэлгэр сум, нийслэлийн Багануур дүүрэг

Нээлттэй, хаалттай

(Засгийн газрын 2020 оны 82 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон)

15

429 дүгээр анги-Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг

Хаалттай

16

433 дугаар анги

Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум

Хаалттай

17

435 дугаар анги

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум

Хаалттай

18

437 дугаар анги

Орхон аймаг,

Баян-Өндөр сум

Нээлттэй

19

439 дүгээр анги

Булган аймаг,

Орхон сум

Хаалттай

20

441 дүгээр анги

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Нээлттэй

21

443 дугаар анги

(Засгийн газрын 2018 оны 304 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Хөвсгөл аймаг,

Мөрөн сум

Нээлттэй

22

445 дугаар анги

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум

Нээлттэй

23

457 дугаар анги

Ховд аймаг,

Жаргалант сум

Нээлттэй, хаалттай

24

Цагдан хорих 461 дүгээр анги

Улаанбаатар,

Баянгол дүүрэг

Хаалттай

25

Архангай аймаг дахь Цагдан хорих байр

Архангай аймаг,

Эрдэнэбулган сум

Нээлттэй

26

Баян-Өлгий аймаг дахь

Цагдан хорих байр

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум

Нээлттэй

27

Баянхонгор аймаг дахь Цагдан хорих байр

Баянхонгор аймаг,

Баянхонгор сум

Нээлттэй

28

Булган аймаг дахь Цагдан хорих байр

Булган аймаг,

Булган сум

Нээлттэй

29

Говь-Алтай аймаг дахь Цагдан хорих байр

Говь-Алтай аймаг,

Алтай сум

Нээлттэй

30

Дорнод аймаг дахь Цагдан хорих байр

Дорнод аймаг,

Хэрлэн сум

Нээлттэй

31

Дорноговь аймаг дахь Цагдан хорих байр

Дорноговь аймаг,

Сайншанд сум

Нээлттэй

32

Дундговь аймаг дахь Цагдан хорих байр

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум

Нээлттэй

33

Завхан аймаг дахь Цагдан хорих байр

Завхан аймаг,

Улиастай сум

Нээлттэй

34

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдан хорих байр

 Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум

Нээлттэй

35

Өмнөговь аймаг дахь Цагдан хорих байр

 Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

Нээлттэй

36

Сүхбаатар аймаг дахь Цагдан хорих байр

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум

Нээлттэй

37

Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдан хорих байр

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум

Нээлттэй

38

Төв аймаг дахь

 Цагдан хорих байр

Төв аймаг,

Зуунмод сум

Нээлттэй

39

Увс аймаг дахь

Цагдан хорих байр

Увс аймаг,

Улаангом сум

Нээлттэй

40

Хөтөл дэх

Цагдан хорих байр

Сэлэнгэ аймаг

Сайхан сум

Нээлттэй

41

Тосонцэнгэл дэх Цагдан хорих байр

Завхан аймаг

Тосонцэнгэл сум

Нээлттэй

42

Налайх дүүрэг дэх

Цагдан хорих байр

Налайх дүүрэг

Нээлттэй