Хэвлэх DOC Татаж авах

Журмын хавсралт 1

Дамжуулах хоолойн төмөр замд ойртох хязгаар

 

 

Төмөр зам, түүний обьектууд

Дамжуулах хоолойн тэнхлэгээс обьект хүртэлх

хамгийн бага зай /метрээр/

Хий дамжуулах хоолой

нефть, нефть бүтээгдэхүүн дамжуулах хоолой

Дамжуулах хоолойн ангилал

I

II

IV

III

II

I

Хоолойн диаметр /мм-ээр/

300-с бага

300-с 600

600-с 800

800-с 1000

1000-с 1200

1200-с 1400

300-с бага

300-с их

300-с бага

600-с 800

800-с 1000

1000-с 1400

Төмөр замын шугам хүртэл, (м)

75

125

150

200

225

250

75

100

50

50

75

100

20 метрээс бага урттай дам нуруу бүхий төмөр замын гүүр хүртэл, (м)

30

50

100

150

175

200

30

50

30

30

30

50

20 метрээс урт дам нуруу бүхий төмөр замын гүүр хүртэл /усны урсгалын доод талд/, (м)

75

125

150

200

225

250

75

125

75

100

150

200

Үйлдвэрийн төмөр замын гүүр хүртэл, (м)

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

300

500