Хэвлэх DOC Татаж авах

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 10-р сарын 25-ны өдрийн 138 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын “Гавшгай ус” ХХК-ийн

цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф

Нэг. Хүн ам

(НӨАТ-гүй)

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

Цэвэр ус

Айл өрх /тоолууртай/

төг/л

0.400

Айл өрх /тоолуургүй/

төг/л

0.460

Ус түгээх байр

төг/л

2.727

Бохир ус

Айл өрх /тоолууртай/

төг/л

0.400

Айл өрх /тоолуургүй/

төг/л

0.460

 

Хоёр. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

(НӨАТ-гүй)

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

Цэвэр ус

төг/л

2.500

Бохир ус

төг/л

2.500

 

 

 

--- о О о ---

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 10.-р сарын 25-ны өдрийн 138 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын “Гавшгай ус” ХХК-ийн

усны үйлчилгээний суурь хураамж

 

Нэг. Айл өрх

(НӨАТ-гүй)

 

Хэрэглэгчийн ангилал

Хэмжих нэгж

Суурь хураамж

Айл өрх

төг/сар

1800

 

 

 

 

 

Хоёр. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

(төгрөг/сар, НӨАТ-гүй)

Оролтын шугамын голч (мм)

Суурь хураамж

1.

15

3600

2.

20

4960

3.

25

7600

4.

32

11200

5.

40

16720

6.

50

25680

7.

65

32640

8.

80

44240

9.

100

65600

10.

150

104400

11.

400=<

384000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- о О о ---