Хэвлэх DOC Татаж авах

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн 140 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын

Бор-Өндөруулын баяжуулах үйлдвэрийн

цэвэр усны үйлчилгээний тариф

 

Нэг. Хүн ам

(НӨАТ-гүй)

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

Цэвэр ус

Тоолууртай

төг/л

0.50

Тоолуургүй

төг/л

0.75

 

Хоёр. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

(НӨАТ-гүй)

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф        

Цэвэр ус

Тоолууртай

төг/л

3.30

Тоолуургүй

төг/л

3.50

 

Гурав. Ус түгээх байр

(НӨАТ-гүй)

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф        

Цэвэр ус

Ус түгээх байр

төг/л

0.909

       
 

 

--- о О о ---

 

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн 140 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын

усны үйлчилгээний суурь хураамж

 

Нэг. Айл өрх

(НӨАТ-гүй)

 

Хэрэглэгчийн ангилал

Хэмжих нэгж

Суурь хураамж

Айл өрх

төг/сар

1800

 

 

 

 

Хоёр. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

(төгрөг/сар, НӨАТ-гүй)

Оролтын шугамын голч (мм)

Суурь хураамж

1.

15

3600

2.

20

4960

3.

25

7600

4.

32

11200

5.

40

16720

6.

50

25680

7.

65

32640

8.

80

44240

9.

100

65600

10.

125

80600

11.

150

104400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Тайлбар:        Тоолуур суурилагдсан шугамын голчийг авч үзнэ.

 

--- о О о ---