Хэвлэх DOC Татаж авах

/УУХҮС, МХЕГ-ын даргын 2018 оны А/92,А/64 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын хамтарсан 2009 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 121/152 дугаар  тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Ажлын хэсгийн ахлагч

 

Ч.Цогтбаатар

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын орлогч дарга

 

Нарийн бичгийн дарга    

 

Т.Зууннаст

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын мэргэжилтэн

 

 Гишүүд

 

С.Болд

МХЕГ-ын ГУУБОХГ-ын улсын байцаагч /тохиролцсоноор/

 

М.Отгонбаяр

ТЕГ-ын ахлах ажилтан, ахмад  /тохиролцсноор/

 

Ц.Анхбаяр

ЦЕГ-ын НХЖХА-ны бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн чиглэлийн ахлах ажилтан, цагдаагийн хошууч /тохиролцсноор/

                                   

М.Ренчин-Очир

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшигтай тэмцэх газрын тэсрэх бодисын аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн, гамшигаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч

/тохиролцсноор/