Хэвлэх DOC Татаж авах

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2018 оны 01-р сарын 19-ны өдрийн 13 тоот тогтоолын хавсралт

Багануур дүүргийн “Багануур ус” ОНӨААТҮГ-ын

    цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф

 

Нэг. Хүн ам

(НӨАТ-гүй)

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

Цэвэр ус

тоолууртай

төг/л

0.65

тоолуургүй

төг/л

0.92

Бохир ус

тоолууртай

төг/л

0.73

тоолуургүй

төг/л

0.99

Ус түгээх байр

төг/л

1.818

Зөөврөөр бохир ус татан зайлуулах

төг/л

15.00

 

Хоёр. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

(НӨАТ-гүй)

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

Цэвэр ус

Тоолууртай

төг/л

1.364

Тоолуургүй ААНБ, төсвийн байгууллага, спирт, архи, пиво, усны үйлдвэр, машин угаалга, ноос ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс,машин угаалга болон бусад ААНБ

төг/л

1.818

Зөөврөөр

төг/л

7.50

Бохир ус

Тоолууртай

төг/л

1.364

Тоолуургүй ААНБ, төсвийн байгууллага, спирт, архи, пиво, усны үйлдвэр, машин угаалга, ноос ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс,машин угаалга болон бусад ААНБ

төг/л

1.818

Зөөврөөр бохир ус татан зайлуулах

төг/л

15.00

 

--- о О о ---