Хэвлэх DOC Татаж авах

Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2018 оны 04 дугаар сарын 04-ны өдрийн 66/А/58 дугаар тушаалын хавсралт

 

ХАМГААЛАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

                                                                                                            /Нэг өдрөөр/

Зардлын төрөл

Мөнгөн дүн

/төг/

 
 

          А.Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд хохирол учруулах эрсдэлтэй, гэмт халдлагад өртөж болзошгүй обьектыг түр хугацаагаар хамгаалах;

 

1

Цалин

70.000

 

2

Шатахууны зардал

15.000

 

3

Бичиг хэрэг, холбоо, сургалтын зардал

5.000

 

4

Нийт дүн

90.000

 

          Б.Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, хүний амь нас, эрүүл мэнд,  байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд хохирол учруулах эрсдэлтэй, гэмт халдлагад өртөж болзошгүй зорчигч, ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзан хүргэх:

 

1

Цалин

70.000

 

2

Шатахууны зардал

30.000

 

3

Бичиг хэрэг, холбоо, сургалтын зардал

10.000

 

4

Нийт дүн

110.000

 

Жич: Хамгаалалтын үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчид нэг өдрийн хоолны зардал 25.000 /хорин таван мянга/ төгрөг, холбооны зардал 5.000 /таван мянга/ төгрөг, зам, хоногийн зардалд 10.000 /арван мянга/ төгрөг, нийт 40.000 /дөчин мянга/ төгрөгийг хамгаалуулагч тал олгоно.

 

                                              ---о0о---