Хэвлэх DOC Татаж авах

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/167 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГ БҮРДҮҮЛЭХ СПОРТЫН ТӨРЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Зөвлөлийн дарга:

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Биеийн тамир, спортын бодлогын газрын дарга

Гишүүд:  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Спортын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Спортын анагаах ухаан, эрдэм шинжилгээний албаны дарга

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Үндэсний шигшээ багийн албаны дарга

 

Монголын Үндэсний Олимпийн хорооны дэд ерөнхийлөгч

 

Монголын Паралимпийн хорооны дэд ерөнхийлөгч

Нарийн бичгийн дарга:           

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Биеийн тамир, спортын бодлогын газрын Үндэсний шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

~оОо~