Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2018 оны 179 дүгээр
             тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД
ТУСЛАХ САНГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН


        Дарга                                                              -Гадаад харилцааны сайд.

        Дэд дарга                                                       -Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга.

        Гишүүд:                                                          -Гадаад харилцааны яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга;

                   -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гэрээ, эрх зүй, хамтын ажиллагааны газрын дарга;

                   -Улсын дээд шүүхийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албаны дарга (зөвшилцсөнөөр);

                   -Улсын ерөнхий прокурорын газрын Гадаад харилцаа, эрх зүйн туслалцааны хэлтсийн дарга (зөвшилцсөнөөр).

Нарийн бичгийн
        дарга                                                              -Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал.