Хэвлэх DOC Татаж авах

/БОАЖС, НЗДаргын хамтарсан 2019 оны А/433-А/820 дугаар тушаал, захирамжаар хүчингүй болсон/

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын

 Захирагчийн хамтарсан 2018 оны

А/226-А/619   дүгээр тушаал, захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС

 

Дүүрэг

1 дүгээр бүс

/Хороо/

2 дугаар бүс 

/Хороо/

3 дугаар  бүс

/Хороо/

4 дүгээр бүс

/Хороо/

Сонгино-хайрхан

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,

31

1, 20, 21, 22, 32

 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29

Баянзүрх

2, 4, 5, 9, 17, 19,  20, 21, 22, 24, 27

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 28,

 

1, 3, 6, 7, 15, 18, 25, 26

Чингэлтэй

7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14,  15, 16, 17, 18, 19

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Сүхбаатар

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 20

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Баянгол

 

9, 10, 11, 20, 21, 22, 23

16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Хан-уул

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

 

1, 2, 3, 15,

Хороодын тоо

55

33

1

49

Нийт 138