Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2018 оны 266 дугаар
                     тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ХОРИО ЦЭЭРИЙН ДЭГЛЭМ ТОГТООХ ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ


1. Адууны африкийн мялзан;
2. Өндөр хоруу чанартай шувууны томуу;
3. Гахайн томуу;
4. Шувууны тахал;
5. Гахайн африкийн мялзан;
6. Гахайн сонгомол мялзан;
7. Шүлхий;
8. Бог малын мялзан;
9. Хонь, ямааны цэцэг;
10. Адууны цэцэг;
11. Тэмээний цэцэг;
12. Үхрийн мялзан;
13. Ямааны годрон;
14. Гахайн ёлом;
15. Адууны тархины халдварт үрэвсэл (өрнө, дорно);
16. Үхрийн арьс товруутах өвчин; 
17. Үхрийн цээж;
18. Рифт хөндийн халуурал;
19. Баруун нилийн халдвар;
20. Боом;
21. Гахайн ходоод, гэдэсний халдварт үрэвсэл;
22. Туулайн вируст цусан халдвар;
23. Туулайн миксоматоз.