Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2018 оны 259 дүгээр

 тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАН ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

 

Д/д

Төрийн байгууллага

 

Төрийн үйлчилгээ

1.

Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам

1

Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах, гадаадаас оруулах тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Ан агнах тусгай зөвшөөрөл олгох

3

CITES-ийн зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай конвенцын зөвшөөрөл олгох

4

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах

5

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох

6

Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох

7

Ургамал тэдгээрийн, гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадаас оруулах тусгай зөвшөөрөл олгох

8

Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох

9

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох

10

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох

11

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

12

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх олгох

13

Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох

14

Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох

15

Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох

16

Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох

17

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох

18

Хувирсан амьд организмыг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл олгох

2.

Гадаад харилцааны яам

1

Иргэний бүртгэл (төрөлт, гэрлэлт, нас баралт, шинэчилсэн бүртгэл)

2

Нотариатын үйлчилгээ үзүүлэх

3

Гадаад паспорт, буцах үнэмлэх

4

Хилийн чанадад буй иргэдийн бүртгэл

5

Иргэний бүртгэл/лавлагаа, иргэний үнэмлэх

6

Гадаадын иргэдэд визийн зөвшөөрөл олгох

7

Дипломат, албан паспорт олгох

8

Консулын баталгаажуулалт, апостиль гэрчилгээ олгох

9

Хилийн чанадад гэмт хэрэгт холбогдсон иргэдийн бүртгэл

10

Монгол Улсын цахим визийн мэдээллийн сан

11

Иргэдийн өргөдөл, гомдлын бүртгэл

12

Иргэдийн асуудлаар Консулын газраас илгээсэн төлөөний ноот

3.

Сангийн яам

1

Хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

3

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

4.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1

Нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын тусгай зөвшөөрөл олгох

3

Галт зэвсэг үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох

4

Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

5.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

1

Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

2

Гадаадын иргэн авч ажиллуулах зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

6.

Барилга, хот байгуулалтын яам

1

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

2

“Түрээсийн орон сууц”-д хамруулах бүртгэл

3

Барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох

4

Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

5

Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх үйлчилгээ

6

Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох

7.

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

1

Авто зам, замын байгууламжийг барих засварлах, тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар үйлдвэрлэх, техник хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

3

Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүн үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох

4

Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

5

Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйлчилгээнд гэрчилгээ олгох

6

Е,С зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

7

Жуулчин тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох

8.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

1

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

3

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх тусгай зөвшөөрөл олгох

4

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох

5

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл олгох

6

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох зөвшөөрөл олгох

7

Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх, төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

9.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

1

Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

3

Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

4

Архи үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

5

Шар айраг үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

6

Дарс үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

7

Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

8

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

9

Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох

10

Малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үрийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, үржлийн сайжруулагч мал импортлох, экспортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

11

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

12

Цэвэр үүлдрийн адуу экспортод гаргах лиценз олгох

13

Үржлийн бусад адуу экспортод гаргах лиценз олгох

14

Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр экспортод гаргах лиценз олгох

15

Үржлийн бусад үхэр экспортод гаргах лиценз олгох

16

Цэвэр үүлдрийн гахай экспортод гаргах лиценз олгох

17

Хонь экспортод гаргах лиценз олгох

18

Ямаа экспортод гаргах лиценз олгох

19

Тэмээ экспортод гаргах лиценз олгох

20

Үржлийн малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах лиценз олгох

21

Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин, бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах лиценз олгох

10.

Эрчим хүчний яам

1

Дулааны чиглэлээр техникийн нөхцөл олгох

2

Цахилгааны чиглэлээр техникийн нөхцөл олгох

3

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралтын тусгай зөвшөөрөл олгох

11.

Эрүүл мэндийн яам

1

Шалгалт зохион байгуулах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд импорт, экспортын лиценз олгох

3

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх

4

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл олгох

5

Эмнэлгийн мэргэжилтний зэргийн лавлагаа

6

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сан

12.

Төрийн өмчийн бодлого,  

зохицуулалтын газар

1

Төрийн худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл

13.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

1

Импортын мэдэгдэл олгох

2

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ олгох

3

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын чиглэлээр үйлдвэрлэлийн ослын акт баталгаажуулах

4

Импорт, экспортын бараанд эрүүл ахуйн болон эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах

5

Экспортын гэрчилгээ олгох

6

Цацрагийн үүсгүүр импортлох, экспортлох тусгай зөвшөөрөл олгох

7

Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл олгох

8

Тэсрэх материал ашиглах хяналт хийх

9

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, хайгуулын ажлын тайлан хүлээн авч хяналт хийх

10

Агуулах болон ажлын байранд улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах

14.

Онцгой байдлын ерөнхий газар

1

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах

2

Галын лабораторийн дүгнэлт гаргах

3

Химийн лабораторийн дүгнэлт гаргах

15.

Шудрага өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

1

Нэгдэн нийлэхэд дүгнэлт гаргах

16.

Стандарт, хэмжил зүйн газар

1

Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэл олгох

2

Тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт хийх

3

Үнэт металлын сорьц тогтоох

17.

Гаалийн ерөнхий газар

1

Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрөл олгох

2

Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

3

Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

4

Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

5

Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

6

Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн зөвшөөрөл олгох

7

Гаалийн хяналтад бараа хадгалах, ачиж буулгах, тээвэрлэхтэй холбоотой үйлчилгээ

8

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийх

9

Гаалийн хяналтад бараа хадгалах

18.

Татварын ерөнхий газар

1

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиар тогтоосон хөнгөлөлт, чөлөөлөлт тооцох

19.

Цагдаагийн ерөнхий газар

1

Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох

2

Аюултай болон овор ихтэй ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох

3

Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах

4

Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл нэвтрүүлэх, худалдан борлуулах төвөөс худалдан авах зөвшөөрөл олгох

5

Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох

6

Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

20.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

1

Төрсний бүртгэлийн мэдүүлэг

2

Гэрлэсний бүртгэлийн мэдүүлэг

3

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн мэдүүлэг

4

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн мэдүүлэг

5

Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн мэдүүлэг

6

Үрчилсний бүртгэлийн мэдүүлэг

7

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн мэдүүлэг

8

Нас барсны бүртгэлийн мэдүүлэг

9

Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

10

Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримтын бүртгэлийг мэдүүлэх

11

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдүүлэг

12

Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн мэдүүлэг

13

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн мэдүүлэг

14

Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харъяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлийн мэдүүлэг

15

Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийн мэдүүлэг

16

Хуулийн этгээд шинээр үүсэн байгуулагдсаны бүртгэлийн мэдүүлэг

17

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн бүртгэлийн мэдүүлэг

18

Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн мэдүүлэг

19

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн мэдүүлэг

20

Төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсны, цуцалсны бүртгэлийн мэдүүлэг

21

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр олгох, баталгаажуулах бүртгэлийн мэдүүлэг

22

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

23

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

24

Сервитутын бүртгэлийн мэдүүлэг

25

Ипотек (барьцаа)-ийн бүртгэлийн мэдүүлэг

26

Узуфруктын бүртгэлийн мэдүүлэг

27

Түрээсийн бүртгэлийн мэдүүлэг

28

Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн гэрээний эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

29

Батлан даалтын бүртгэлийн мэдүүлэг

30

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

21.

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

1

Виз хүсэлт

2

Виз олгох

3

Визийн зөвшөөрөл олгох

4

Виз сунгалт

5

Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрөл олгох, сунгах, хасах

6

Гадаадын иргэний оршин суух хаягийн өөрчлөлтийн бүртгэл

7

Хувийн урилга олгох үйлчилгээ

22.

Оюуны өмчийн газар

1

Шинэ бүтээлийн патент олгох

2

Шинэ бүтээлийн эрх шилжүүлэх хүсэлт хүлээн авах

3

Шинэ бүтээлтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх

4

Ашигтай загварын гэрчилгээ олгох

5

Ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх

6

Ашигтай загвартай холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх

7

Бүтээгдэхүүний загварын патент олгох

8

Бүтээгдэхүүний загвартай холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх

9

Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгох

10

Газар зүйн заалтын гэрчилгээ олгох

11

Олон улсын барааны тэмдгийн мэдүүлэгт хайлт, шүүлт хийж, шийдвэр гаргах

12

Олон улсын бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгт хайлт, шүүлт хийж, шийдвэр гаргах

23.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

1

Нийгмийн даатгалын тайлан илгээх

2

Ажилгүйдлийн тэтгэмж тогтоолт, олголт

3

Оршуулгын тэтгэмж тогтоолт, олголт

4

Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж тогтоолт, олголт

5

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж тогтоолт, олголт

6

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан тэтгэмж тогтоолт, олголт

7

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний, тэтгэвэр тогтоолт

8

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолт

9

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолт

10

Энгийн тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолт

11

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолт

12

Цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолт

13

Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолт

14

Цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр тогтоолт

15

Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

16

Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

24.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

1

Ахмад настны тэтгэвэр тогтоолгох

2

Ахмад настны хөл, гарын протез, шүдний үйлчилгээ

3

Ахмад настанд амралт, сувилалд амрах эрхийн бичгийн хөнгөлөлт олгох

4

Ахмад настан болон хүндэт донор ахмад настанд магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах үнийн болон ирэх буцах замын зардлын хөнгөлөлт олгох

5

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй ахмад настан нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжтэй тэнцүү хэмжээний тусламж олгох

6

Алдар цолтон ахмад настанд нийслэлээс аймагт, аймгаас нийслэлд ирэх, буцах замын зардал жилд нэг удаа олгох үйлчилгээ

7

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс дотоодын рашаан сувиллын эрхийн бичгийн үнэ, ирэх, буцах замын зардалд жилд нэг удаа нөхөн олгох үйлчилгээ

8

16 насанд хүрсэн одой иргэний тэтгэвэр

9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр

10

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

11

Өрх толгойлсон эцэг, эхийн тэтгэвэр

12

Асаргааны тэтгэмж /бүтэн өнчин

13

Асаргааны тэтгэмж

14

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох

15

Гадаад руу ажиллах хүч илгээх

16

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, гэрчилгээ олгох

17

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

18

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамж

19

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх

20

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа

21

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

22

Жирэмсэн эхийн тэтгэмж

23

0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж

24

Ихэр хүүхдийн тэтгэмж

25

Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж

25.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

1

Асрамж, халамжийн төвийн магадлан итгэмжлэхийн дүгнэлт гаргах

26.

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

1

Газрын мэдээллийг газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулах

27.

Биеийн тамир, спортын газар

1

Спортын цол зэрэг олгох

28.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

1

Аэродромын гэрчилгээ олгох

2

Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгох

3

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ олгох

4

Агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

29.

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

1

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох

3

Тусгай зөвшөөрөл буцаах, барьцаалах, нөхөн авах үйлчилгээ

30.

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар

1

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зориулалттай аж ахуйн нэгжүүдэд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тусгай зөвшөөрөл олгох

31.

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

1

Өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ

32.

Санхүүгийн зохицуулах хороо

 

1

Даатгалын байгууллагын хаягийн өөрчлөлтийн бүртгэл

2

Даатгалын зуучлагч, хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн үйлчилгээ

3

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийн бүртгэл

4

Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүний бүртгэл

5

Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох

6

Гүйцэтгэх удирдлага солих бүртгэл

7

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгж байгуулах зөвшөөрөл авах

8

Банк бус санхүүгийн байгууллагын тайлан мэдээ хүлээн авах

9

Хадгаламж зээлийн хоршооны тайлан мэдээ хүлээн авах

10

Хадгаламж зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрөл олгох

11

Ердийн болон урт хугацааны даатгалын компанийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

12

Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

13

Давхар зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

14

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

15

Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтан томилох зөвшөөрөл авах

16

Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл авах

17

Даатгалын байгууллагын оноосон нэрийг өөрчлөх зөвшөөрөл авах

18

Даатгагчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл авах

19

Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах

20

Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох

21

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

22

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгж байгуулах зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

23

Тусгай зөвшөөрөл сэргээх

24

Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрөл олгох

25

Зохицуулалттай этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох

26

Үнэт цаасны тухай зөвшөөрөл шинээр авах

27

Оноосон нэр өөрчлөх

28

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

33.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

1

Цахим хуудас (Вэб сайт) бүртгэлийн гэрчилгээ олгох

2

Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн гэрчилгээ олгох

3

Барилгын дотор холбооны сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох

4

Тусгай дугаарын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох

5

Бүртгэлийн гэрчилгээ сунгах

6

Бүртгэлийн гэрчилгээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

7

Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

8

Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээний тусгай зөвшөөрөл олгох

9

Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

10

Шуудангийн сүлжээний тусгай зөвшөөрөл олгох

11

Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

12

Телевиз, радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

13

Телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

14

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

15

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

16

Контент нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

17

Тусгай зөвшөөрөл сунгах

18

Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

19

Сонирхогчийн радио холбооны эрхийн бичиг олгох

20

Радио линкийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох

21

Өгөгдөл дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох

22

Тохирлын гэрчилгээ олгох

23

Хиймэл дагуулын холбооны газрын станцын тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох

24

Агаарын навигацийн эрхийн бичиг олгох

25

Дохиолол холбооны станцын эрхийн бичиг олгох

26

Харилцааны радио станцын эрхийн бичиг олгох

27

Эрхийн бичиг сунгах

28

Эрхийн бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

34.

Нийслэлийн захирагчийн алба

1

Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх

3

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах

4

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

5

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх

6

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах

7

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх

8

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

9

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах

10

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

11

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох

12

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах

13

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

14

Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх

15

Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмших хуулийн этгээдийн нэр солих

16

Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан, үрэгдүүлсэн гэрчилгээ дахин олгох

35.

Нийслэлийн татварын газар

1

Сургалтын төлбөрийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

2

Орон сууцны татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх

3

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх

4

Шилжилт, хөдөлгөөн хийх

5

Жишиг татвартай холбоотой үйлчилгээ

6

Төлөөлөгчийн газар татан буулгах

36.

Нийслэлийн боловсролын газар

1

Тусгай зөвшөөрөл олгох

2

Үнэмлэх гэрчилгээ дахин олгох

3

Анги алгасан суралцуулах

4

Анги дүйцүүлэх

5

Боловсролын бичиг баримт нөхөн олгох

6

Мэргэжлийн зэрэг олгох

7

Мэргэжлийн багшлах эрх олгох

8

Боловсролын бичиг баримт нөхөн олгох

37.

Нийслэлийн байгаль орчны газар

1

Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл олгох

2

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт гаргах

38.

Нийслэлийн аялал зуучлалын газар

1

Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

2

Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах

3

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

4

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах

5

Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

6

Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах

7

Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох

 

Нийт

320