Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний

зөвлөлийн 2018 оны 08 дугаар тогтоолын

гуравдугаар хавсралт

ӨРХ, СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

 

Тусламж, үйлчилгээний багц

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ

1

Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ

20 000

2

Өдрийн эмчилгээ

30 000

3

Гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ

25 000

4

Оношилгоо, шинжилгээ

20 000