Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭМДҮЗ-ийн 2018 оны 24 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН НЭР ТӨРӨЛ, 
ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, ХӨНГӨЛӨХ ХЭМЖЭЭ

Д/д

Ерөнхий нэршлийн дугаар

Эмийн олон улсын нэршил (ЭОУН)

Латин нэршил

Тун хэмжээ, хэлбэр

Худалдааны нэр

Савлал- тын тоо

 Үнийн дээд хязгаар

 ЭМД-ын сангаас олгох хөнгөлөл-тийн хэмжээ

1. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм

 

1.1 Опийн бус бэлдмэл

 

1

1

Кетопрофен

Ketoprofenum

50 мг шах

Кетонал

25

       9,500  

       4,750  

2

100мг шах

Кетонал форте

20

      13,500  

       5,200  

3

Лантифлам 100

30

      15,000  

       7,500  

4

150 мг шах

Кетонал ретард

20

      20,000  

     10,000  

5

Кетонал Дуо

30

      21,000  

     10,500  

6

100мг лаа

Кетонал

12

      18,000  

       9,000  

7

2

Напроксен

Naproxenum

275мг шах

Налгезин

10

       8,500  

       4,250  

8

550мг шах

Налгезин форте

10

      14,500  

       7,250  

9

3

Диклофенак

Diclofenacum

25 мг шах, капс

Диклофенак натри

10

       1,000  

          400  

10

Алмирал

10

          600  

          400  

11

Волтарен

10

       3,700  

          400  

12

50 мг шах, капс

Диклофенак содиум

10

          340  

          200  

13

Диклофенак

10

          500  

          200  

14

Дикломон

10

          600  

          200  

15

Алмирал

10

       1,200  

          600  

16

Дикломол ЭС 50

10

       1,500  

          600  

17

Дикло-Денк 50

10

       2,500  

          600  

18

Солудол

10

       1,800  

          600  

19

Наклофен

10

       5,200  

       2,000  

20

Диклофенак натри

10

       5,000  

       2,000  

21

Волтарен

10

       8,000  

       2,000  

22

50 мг нунтаг

Катафаст

21

      11,025  

       5,460  

23

75 мг шах, капс

Дикломол

10

       4,000  

       2,500  

24

Наклофен Дуо

10

       5,500  

       2,500  

25

Флотак

10

      10,000  

       2,500  

26

100мг шах, капс

Диклофенак натри /монос/

10

       2,000  

          600  

27

Реметан 100 Р

10

       1,500  

          600  

28

Клофенекс 100

10

       2,000  

          600  

29

Дикломон

10

       2,200  

          600  

30

Дикломол

10

       2,600  

       1,200  

31

Дикломол СР

10

       2,600  

       1,200  

32

Дикло-Денк 100 Ретард

10

       4,500  

       1,500  

33

Диклофен

10

       6,500  

       1,500  

34

150 мг шах, капс

Диклак 150

10

       4,000  

       2,000  

35

25мг лаа

Волтарен

10

      11,000  

       5,500  

36

50мг лаа

Дикловит

10

       5,200  

       3,000  

37

Наклофен

10

       7,000  

       3,000  

38

Волтарен

10

      13,000  

       3,000  

39

100мг лаа

Клафен

6

       5,000  

       3,000  

40

Реметан 100

5

       5,200  

       2,500  

41

Алмирал

10

      15,000  

       5,000  

42

Волтарен

5

      12,000  

       2,500  

43

Дикло-Денк 100 Ректал

10

      17,500  

       5,000  

44

4

Ацеклофенак

Aceсlofenacum

1.5%-60гр Крем

Аэртал

1

      18,500  

       5,500  

45

100мг шах

Аэртал

10

      10,750  

       3,000  

46

5

Трамадол

Tramadolum

50мг шах, капс

Маброн

10

       3,100  

       1,500  

47

Оразик

10

       3,500  

       1,500  

48

Трамадол-Акри

10

       3,800  

       1,500  

49

Трамадол КРКА

10

       9,000  

       1,500  

50

50 мг уусдаг шахмал

Трамадол денк 50

10

      12,000  

       5,400  

51

100 мг шах, капс

Маброн СР

10

      11,200  

       5,000  

52

150 мг шах, капс

Маброн СР

10

       9,500  

       5,000  

53

200 мг шах, капс

Маброн СР

10

      19,500  

       5,000  

54

100мг лаа

Трамадол

5

       8,000  

       4,000  

55

6

Лорноксикам

Lornoxicamum

 4 мг шах

Ксефокам

10

       9,500  

       2,850  

56

 8 мг шах

Ксефокам

10

      14,500  

       4,350  

1.2 Тулай өвчнийг эмчлэх эм

 

57

7

Аллопуринол

Allopurinolum

100 мг шах

Зилорик

50

       6,000  

       3,000  

58

Ланпурин

50

       6,000  

       3,000  

1.3 Үе мөчний өвчнийг эмчлэх эм

 

59

8

Азатиопирин

Azathioprinum

50мг шах

Азафрин

50

      27,500  

     13,750  

60

9

Метотрексат

Methotrexatum

2.5 мг шах

Метрекс

50

      22,500  

     11,250  

61

10

Сульфасалазин

Sulfasalazinum

500мг шах

Сульфасалазин

50

      31,000  

     15,500  

62

11

Индометацин

Indometacinum

25 мг шах

Индометацин Софарма

30

       4,200  

       1,380  

63

Индомон

20

       1,400  

          700  

2. Харшлын ба анафилаксын эсрэг эм

 

64

12

Преднизолон

Prednisolonum

5 мг шах

Преднизолон мосхимфармпрепараты

50

       3,000  

       1,500  

65

Преднизолон Никомед

30

       4,200  

          900  

66

13

Метилпреднизолон

Methylprednisolonum

4 мг шах

ПД

50

      20,250  

     10,150  

67

Медрол

30

      19,500  

       6,240  

68

8 мг

Метилпреднизолон

50

      22,250  

     11,250  

69

16 мг шах

Медрол

50

      87,500  

     43,750  

70

14

Цетиризин

Cetirizinum

10 мг шахмал, (дигидрохлорид)

Зирекс

30

       1,500  

          750  

71

Цетирицин Монос

20

       1,800  

       1,000  

72

Ризин

30

       4,500  

       1,500  

73

Цетиризин Протех

10

       1,000  

          500  

74

Цетиризин гидрохлорид

12

       1,300  

          600  

75

Цетриноб

10

       1,500  

          500  

76

Аллед

10

       2,200  

          500  

77

Темелин

20

       5,600  

       1,500  

78

Зодак

10

      10,000  

       2,400  

79

15

Лоратадин

Loratadinum

10 мг шах

Ремидин 10

20

       4,400  

       1,400  

80

Лоратин

10

       4,600  

       1,400  

81

Кларотадин

10

       8,000  

       2,400  

82

Эролин

10

      22,000  

       6,000  

83

16

Деслоратадин

Desloratadinum

5 мг Бүрхүүлтэй шахмал

Лордестин

10

      12,800  

       3,840  

84

17

Левоцетиризин

Levocetirizinum

5мг шахмал

Кетразин

20

       3,200  

       1,400  

85

Алерин

20

       3,900  

       1,400  

86

Хатрик

30

       7,500  

       2,100  

87

Контрахист

28

      25,480  

       7,644  

3. Уналт, таталтын эсрэг эм

 

88

18

Вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)

Acidum Valpronicum

100мг уртасгасан үйлдэлтэй мөхлөг

Депакин хроносфер

30

      45,000  

     22,500  

89

300мг шах

Депакин хроно 300

50

      50,500  

     25,250  

90

500мг шах

Депакин хроно 500

30

      54,000  

     27,000  

91

19

Карбамазепин

Carbamazepinum

200 мг шах

Тавер

50

       7,000  

       4,200  

92

Карбамазепин-Акри

50

      10,000  

       4,200  

93

Карбамазепин

50

       7,500  

       4,200  

94

Эпилиптор СР

30

      17,500  

       9,000  

95

20

Фенобарбитал

Phenobarbitalum

5мг шах

Фенобарбитал

10

       2,200  

       1,100  

96

10мг шах

Фенобарбитал

10

       3,500  

       1,750  

97

21

Диазепам

Diazepamum

10мг шах

Диазепам

20

       4,100  

       2,050  

98

22

Ламотрижин

Lamotriginum

25мг шах, капс

Ламолеп

30

      24,000  

     12,000  

99

50мг шах, капс

Ламолеп

30

      54,600  

     27,300  

100

100мг шах, капс

Ламолеп

30

    102,000  

     51,000  

101

23

Габапентин

Gabapentinum

300мг капсул

Габенил 300

50

      22,000  

     11,000  

102

Тебантин

50

      37,500  

     11,000  

103

Опипентин 300

30

      24,000  

       6,000  

104

24

Топирамат

Topiramatum

25мг шах

Торамат

60

      44,100  

     22,050  

105

50мг шах

Торамат

60

      57,000  

     28,500  

106

25

Леветирацетам

Levetiracetamum

250мг шах

Матевер

30

      36,000  

     18,000  

107

500мг шах

Матевер

30

      55,500  

     27,750  

108

26

Окскарбазепин

Oxcarbazepinum

300мг шах

Трилептал

50

      15,000  

       7,500  

109

600мг шах

Трилептал

50

      28,600  

     14,300  

110

27

Прегабалин

Pregabalinum

75мг капсул

Лирика

14

      70,000  

     21,000  

111

150 мг капсул

Лирика

14

      81,200  

     24,360  

4. Халдварын эсрэг бэлдмэл

4.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл

112

28

Левамизол

Levamisolum

150мг шах 

Декарис

1

       7,800  

       3,900  

113

29

Мебендазол

Mebendazolum

  500мг шах

Мебендазол

1

       7,800  

       3,900  

114

30

Албендазол

Albendazolum

200мг шах

Зеставал 200

2

       3,500  

       1,750  

115

400мг шах

Зентракс

10

       3,500  

       2,000  

116

Албезол

10

      10,000  

       2,000  

117

Ворминол

3

       3,750  

          600  

118

Энданил

4

      19,500  

     10,000  

119

Зентел

1

      12,500  

       2,500  

120

31

Пирантел

Pyrantelum

125мг шах

Гельминтокс

6

      10,020  

       5,010  

121

250мг шах

Гельминтокс

3

      10,020  

       5,010  

4.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл

 

4.2.1 Бета лактамын антибиотикууд

 

122

32

Амоксициллин

Amoxicillinum

500мг шах, капс

Амоксициллин 500

10

       2,000  

       1,000  

123

Амоксициллин

10

       2,200  

       1,000  

124

Виамокс

20

       4,600  

       2,000  

125

Амоксициллин

10

       4,000  

       1,000  

126

Хиконцил

16

       9,600  

       1,600  

127

Оспамокс 500

12

      12,000  

       6,000  

128

Амоксициллин

10

       9,500  

       4,600  

129

Флемоксин Солутаб

20

      21,300  

       9,200  

130

Бактокс

12

      14,040  

       5,520  

131

Амоксициллин

10

      19,500  

       4,600  

132

33

Амоксициллин +Клавулоны хүчил

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

625мг шах, капс

Кмоксилин

20

       3,700  

       1,850  

133

Клавам 625

20

      25,000  

     13,000  

134

Моксиклав

16

      24,000  

     10,400  

135

Аумекс

10

      16,250  

       6,500  

136

Амоксиклав

15

      30,000  

       9,750  

137

Флемоклав солютаб

10

      27,500  

       6,500  

138

875мг+125мг шах, капс

Теоклав-1000

10

      13,000  

       6,500  

139

Амоксиклав 2Х

10

      24,000  

       6,500  

140

Флемоклав солутаб

14

      35,000  

       9,100  

141

34

Цефадроксил

Cefadroxilum

500мг капсул

Цедоксил

20

      10,200  

       5,100  

142

Описеф

20

      15,200  

       5,100  

143

50мг/мл-60мл сироп

Описеф

1

       7,500  

       3,750  

144

35

Цефуроксим

Cefuroximum

250мг шахмал

Фуроксетил

12

      76,200  

     38,100  

145

36

Цефиксим

Cefiximum

400мг Дисперсийн шахмал

Супракс солютаб

7

      52,010  

     26,005  

4.2.2 Бусад антибиотикууд

146

37

Сульфаметоксазол + триметоприм

Sulfamethoxazolum+ Trimethoprinum (Trimexazolum)

120 мг шах

Трисептол

10

       1,600  

          800  

147

240 мг шах

Трисептол

10

       1,800  

          900  

148

400мг+80мг шах

Котримоксазол

20

       1,900  

       1,200  

149

Ко-Тримексазол

20

       3,500  

       1,200  

150

Трисептол

20

       3,000  

       1,200  

151

Виатрим

20

       3,400  

       1,200  

152

Бидисептол

20

       5,500  

       1,200  

153

Спектрим

20

       2,000  

       1,200  

154

38

Нитрофурантоин

Nitrofurantoinum

50мг шахмал

Фурадонин

20

       2,800  

       1,400  

155

39

Метронидазол

Metronidazolum

500мг шах

Метронидазол

10

       1,700  

          850  

156

Метронидазол

20

       4,600  

       1,700  

157

Рогил 500

20

       4,000  

       1,700  

158

Трогил 500

20

       5,000  

       1,700  

159

500мг лаа

Трихомонацид

10

       7,000  

       3,500  

160

Метронидазол

10

      18,000  

       3,500  

161

40

Клиндамицин

Clindamycinum

300мг капсул

Далацин Ц

16

      28,800  

     14,400  

162

41

Мидекамицин

Midecamycinum

400мг шах

Макропен

16

      13,600  

       6,800  

163

42

Джозамицин

Josamycinum

1000мг Дисперсийн шах

Вильпрафен Солютаб

10

      46,000  

     23,000  

164

43

Кларитромицин

Clarithromycinum

250мг шах

Клеримед

14

      25,000  

       5,880  

165

Кларем 250

14

      20,000  

       5,880  

166

Клартикор

10

       8,500  

       4,200  

167

Фромилид

14

      28,000  

       5,880  

168

Кларитромицин Протех

10

      10,000  

       4,200  

169

Кларид

10

      10,000  

       4,200  

170

500мг шах

Фромилид

14

      47,600  

     10,500  

171

Клеримед

14

      25,200  

     10,500  

172

Фромилид Уно

7

      30,000  

       5,250  

173

Кларитромицин

7

      24,500  

       5,250  

174

Кларем 500

14

      26,000  

     10,500  

175

Клари-БКРС

10

      17,000  

       7,500  

176

Клартикор

10

      15,000  

       7,500  

177

44

Рокситромицин

Roxithromycinum

150мг шах

Рокситромицин Сандоз

10

      14,200  

       4,260  

178

Роксинмицин

30

      22,100  

       4,260  

179

45

Азитромицин

Azithromycinum

250мг шах

Мезатрин

6

       6,300  

       3,150  

180

Азитрон

10

       9,000  

       4,500  

181

Корзит

6

       7,200  

       2,682  

182

Азитромицин

6

       8,000  

       2,682  

183

500мг шах

Азитромицин Лек

3

      14,000  

       2,400  

184

Ортиза 500

3

       8,500  

       2,400  

185

Зитролин

6

      10,800  

       5,724  

186

Азитровис

3

      12,500  

       2,400  

187

Корзит

3

       8,400  

       2,400  

188

Азибиот

3

      11,000  

       2,421  

189

40мг/мл-20мл сироп

Азитромицин Лек

1

      13,500  

       6,750  

190

200мг/5мл-20мл сироп

Азитровис

1

      12,000  

       6,000  

191

Азатрил

1

      29,250  

       6,000  

192

46

Доксициклин

Doxycyclinum

100мг шах,капс

Доксициклин

20

      14,200  

       6,000  

193

Юнидокс Солютаб

10

      15,300  

       3,000  

194

Доксикам

10

       1,300  

          650  

195

Доксициклин синтез

10

       2,000  

          650  

196

Докси-Денк 100

20

      15,000  

       6,000  

197

Ремицин 100

20

       3,000  

       1,300  

198

Доксициклин штада

10

       1,800  

          650  

199

Доксон

10

       2,000  

          650  

200

47

Норфлоксацин

Norfloxacinum

400мг шах

Нолицин

10

       9,000  

       3,500  

201

Нолицин

20

      15,000  

       7,000  

202

48

Ципрофлоксацин

Ciprofloxacinum

500мг шах

Ципро-Денк 500

10

       9,800  

       4,900  

203

Ципфаст 500

10

       1,600  

          416  

204

Медоциприн

10

       5,000  

       2,500  

205

Ципрофлоксацин

20

       1,380  

          820  

206

Цицин

10

          820  

          410  

207

Ципрофлоксацин

10

       3,000  

          410  

208

Зиндолин 500

10

       2,400  

          410  

209

Коципро

10

      17,750  

       4,900  

210

Ципроксин

20

       3,000  

          820  

211

Ципрон

6

       5,700  

       1,500  

212

Ципро-БКРС

10

       2,000  

          600  

213

Ципрон

10

       3,000  

       1,000  

214

Ципринол

10

       8,000  

       1,000  

215

750мг шах

Ципринол

10

      12,000  

       6,000  

216

Ципро-Денк

10

      12,300  

       6,150  

4.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм

 

217

49

Нистатин

Nystatinum

500000 EД шах

Нистатин Antibiotice

20

       6,000  

       3,360  

218

Нистатин Belmedpreparaty

20

       4,500  

       2,520  

219

50

Флуконазол

Fluconazolum

50мг шах, капс

Медофлюкон

7

       9,500  

       4,753  

220

Микосист

7

      29,050  

       7,000  

221

Проканазол

4

       3,200  

       1,600  

222

Дифлюкан

7

      35,600  

       7,000  

223

Флузол

7

       6,700  

       3,010  

224

Флузол

3

       6,000  

       3,000  

225

Дифлазон

7

      28,000  

     14,000  

226

100мг шах, капс

Микосист

7

      22,400  

       3,780  

227

Флукона-Денк

10

      32,000  

       5,400  

228

Флузол

10

      10,800  

       5,400  

229

150мг шах, капс

Дифлазон

1

      15,000  

       5,500  

230

Медофлюкон

1

       9,400  

       5,500  

231

Проканазол

1

       3,800  

          575  

232

Флуконазол

10

      18,000  

       9,000  

233

Фунгби

1

       5,000  

          575  

234

Дифлюкан

1

      21,500  

       5,500  

235

Микосист

2

      24,000  

     12,000  

236

Микосист

1

      14,000  

       5,500  

237

Дилапан 150

3

      11,550  

       1,725  

238

Флукона-Денк 150

1

       9,900  

       5,550  

239

Флузол

2

       9,000  

       5,550  

240

Фунгибан 150

1

       6,200  

          575  

241

Фунспор

10

      18,500  

       5,750  

242

200мг шах

Медофлюкон Medochimie LTD

1

       8,200  

       4,100  

243

51

Натамицин

Natamycinum

2%-30г

Пимафуцин

1

      20,500  

       6,150  

244

100мг шах

Пимафуцин

10

      41,000  

     12,300  

245

52

Кетоконазол

Ketoconazolum

200мг шах

Визол

10

       2,650  

          795  

246

2%-15г тосон түрхлэг

Низорал

1

      22,500  

       6,750  

247

Микозорал

1

       3,500  

       1,050  

248

2%-30г тосон түрхлэг

Микозорал

1

       3,700  

       1,110  

4.4 Эгэл биетний эсрэг эм

 

*

 

Метронидазол

Metronidazolum

500мг шах

ерөнхий нэршлийн 39-ийг харах

4.5  Бруцеллёзын эсрэг эм

*

 

Доксициклин

Doxycyclinum

100мг шах

ерөнхий нэршлийн 46-ийг харах

4.6 Вирүсийн эсрэг бэлдмэл

4.6.1 Херпес вирүсийн эсрэг бэлдмэл

249

53

Ацикловир

Aciclovirum

400мг шах

Ацикловир-Акри

20

       6,000  

       2,200  

250

Кловир 400

30

       4,700  

       3,300  

251

Ациклостад

35

      42,000  

       3,850  

252

54

Валацикловир

Valaciclovirum

500 мг шахмал

Валтра

21

      97,800  

     29,340  

253

Валвир

10

      79,300  

     29,340  

4.6.2 Ретро вирүсийн эсрэг бэлдмэл

 

254

55

Тенофовир

Tenofovir disoproxilum

25мг шах

Вемлиди

30

      89,000  

     53,400  

255

300мг бүрхүүлтэй шахмал, 300мг (дизопроксил фумарат)

Тенофовир дизопроксил фумарат

30

      33,000  

     15,000  

256

Виреад

30

      72,000  

     15,000  

257

Виркил

30

      25,000  

     15,000  

258

56

Энтекавир

Entecavirum

0.5мг шах

Викюр

30

      56,000  

     20,790  

259

Гепвин

30

      26,000  

       2,850  

260

Энтекавир

30

      55,000  

     20,850  

261

Энкавир

30

      79,000  

     25,350  

262

1 мг шах

Энкавир

30

    220,000  

   132,000  

263

57

Телбивудин

Telbivudinum

600мг шах

Себиво

28

      90,000  

     36,000  

4.6.4 Вирүсийн эсрэг бусад бэлдмэл

 

264

58

Интерферон (альфа, бета)

Interferonum (alfa, beta)

150000 ОУН лаа

Виферон

10

      22,500  

       3,800  

265

Лаферобион

10

      19,000  

       3,800  

266

500000 ОУН лаа

Виферон

10

      33,000  

       8,850  

267

Лаферобион

10

      26,500  

       8,820  

268

1 сая ОУН лаа

Виферон

10

      44,100  

       7,200  

269

Лаферобион

10

      36,000  

       7,200  

270

3 сая ОУН лаа

Виферон

10

      78,000  

     12,400  

271

Лаферобион

10

      62,000  

     12,400  

5. Мигрень эмчлэх эм

 

5.1.Урьдчилан сэргийлэх

 

272

59

Пропранолол

Propranololum

40 мг

Пропранолол

10

      13,700  

       6,850  

6. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм

 

6.1 Дархлал дарангуйлах эм

 

*

*

Азатиопирин

Azathioprinum

50мг шах

ерөнхий нэршлийн 8-ийг харах

 

6.2 Хорт хавдрын эсрэг эм

 

273

60

Микофенолын хүчил

Acidum Mycophenolicum

180мг шах

Мифортик

60

    112,500  

     56,250  

274

250мг шах

Майрепт

50

    102,000  

     51,000  

*

Метотрексат

Methotrexatum

2.5 мг шах

ерөнхий нэршлийн 9-ийг харах

 

275

Капецитабин

Capetsitabinum

500 мг шахмал

Цитабин

10

      41,600  

     20,800  

6.3 Даавар, түүний эсрэг бэлдмэл

 

*

 

Преднизолон

Prednisolonum

5 мг шах

ерөнхий нэршлийн 12-ийг харах

 

*

 

Метилпреднизолон

Methylprednisolonum

4 мг шах

ерөнхий нэршлийн 13-ийг харах

 

276

61

Тамоксифен

Tamoxifenum

10мг шах

Тамофен

30

      24,300  

     12,150  

277

62

Летрозол

Letrozolum

2.5мг шах

Фемара

30

      78,000  

     39,000  

7. Салга өвчнийг эмчлэх эм

 

278

63

Леводопа+ Карбидопа

Levodopa+ Carbidopa

250мг + 25мг шах

Креданил

50

      19,400  

       9,700  

279

Наком

50

      64,000  

       9,700  

8. Цусанд нөлөөлөх эм

 

8.1 Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм

 

280

64

Варфарин

Warfarinum

2.5мг шах

Варфарин Никомед

30

       6,390  

       3,180  

281

3мг шах

Варфарекс

30

       5,400  

       2,700  

282

5мг шах

Варфарекс

30

       7,200  

       3,600  

283

65

Клопидогрел

Clopidogrelum

75 мг шахмал

Клопида

30

      33,000  

     16,500  

284

Зилт

28

      42,000  

     10,500  

285

Тессирон

28

      39,200  

       8,624  

286

Клопацин

28

      43,000  

       9,240  

287

Клопи - Денк

30

      62,500  

     16,500  

288

Копидрел

30

      54,300  

     16,500  

289

Плогрил

28

      18,500  

       9,240  

290

66

Транексамын хүчил

Acidumum Tranexamicum

500мг шах

Транлок

10

       8,500  

       4,250  

9. Зүрх судасны эм

 

9.1 Зүрхний бах эмчлэх бэлдмэл

 

291

67

Изосорбид (мононитрат) динитрат

Isosorbidi dinitras

5мг шах

Лансорбид

30

       3,000  

       2,400  

292

20мг шах

Монокапс

30

       2,400  

       1,920  

293

40мг шах

Монокапс

30

       8,400  

       6,720  

294

68

Верапамил

Verapamilum

40мг бүрхүүлтэй шахмал

Верапамил

50

       4,200  

       3,360  

295

69

Бисопролол

Bisoprololum

2.5мг шах

Бидоп

28

       9,200  

       7,364  

296

Нипертен

30

       9,900  

       7,830  

297

Конкор Кор

30

      13,500  

       7,830  

298

5мг шах

Конкор Кор

30

      24,000  

     10,410  

299

БисопрололЛек

30

      13,000  

     10,410  

300

Бидоп

28

      16,800  

       9,716  

301

Нипертен

30

      17,400  

     10,440  

302

10мг шах

Конкор Кор

30

      28,500  

     16,560  

303

Бидоп

14

      25,060  

       7,728  

304

Нипертен

30

      21,000  

     16,560  

305

70

Триметазидин

Trimetazidinum

35мг Бүрхүүлтэй шахмал

Предизин

60

      30,600  

     15,300  

9.2 Зүрхний хэм алдалтын эсрэг эм

 

306

71

Амиодарон

Amiodaronum

200мг шах

Кордарон 200мг

30

      27,600  

     14,010  

*

 

Верапамил

Verapamilum

40мг Бүрхүүлтэй шахмал

ерөнхий нэршлийн 68-ийг харах

307

72

Дигоксин

Digoxinum

0.25 мг шах

Дигоксин-Рихтер

30

      18,000  

     14,400  

9.3 Цусны даралт бууруулах эм

 

308

73

Гидрохлортиазид

Hydrochlorothiazidum

25мг шах

Гипотиазид

20

       7,000  

       5,600  

309

74

Метилдопа

Methyldopum

250мг шах

Метилдопа 250

50

      26,000  

     18,000  

310

Допегит

50

      22,500  

     18,000  

311

75

Атенолол

Atenololum

50мг шах

Атенолол-Денк

30

       8,700  

       3,120  

312

Атенолол-Акри

30

       3,900  

       3,120  

313

76

Карведилол

Carvedilolum

12.5мг шах

Ведикардол

30

      17,100  

       8,550  

314

25мг шах

Карведи - денк

30

      27,000  

       7,830  

315

В-Блок

30

      18,000  

       7,200  

316

77

Амлодипин

Amlodipinum

5мг шах

Тенокс

30

      14,850  

       6,000  

317

Кардилопин

30

      14,850  

       6,000  

318

Амло - Денк 5

30

      15,000  

       6,000  

319

Эмлип 5

30

      24,000  

       6,000  

320

Норваск

30

      35,100  

       6,000  

321

Стамотенс 5

30

      17,800  

       6,000  

322

Амлорин 5

30

       7,500  

       6,000  

323

Амлотоп

30

       9,000  

       6,000  

324

Амлоцим

30

      19,800  

       6,000  

325

Амломон

30

       9,000  

       6,000  

326

Амлопин 5

30

      15,900  

       6,000  

327

Амлорус

20

       8,500  

       4,000  

328

Нормодипин

30

      17,700  

       6,000  

329

10мг шах

Нормодипин

30

      24,900  

       8,880  

330

Норваск

30

      32,300  

       8,880  

331

Амлодипин-БПСОН-10

30

      13,000  

       8,880  

332

Амло - Денк 10

30

      24,360  

       8,880  

333

Стамотенс 10

30

      18,000  

       8,880  

334

Амлорин 10

30

      14,000  

       8,880  

335

Амлотоп

30

      12,200  

       8,880  

336

Амлоцим

30

      15,900  

       8,880  

337

Амломон

30

      18,300  

       8,880  

338

Амлопин 10

30

      12,700  

       8,880  

339

Амлорус

30

      11,100  

       8,880  

340

Тенокс

30

      24,300  

       8,880  

341

78

Эналаприл

Enalaprilum

5мг шах

Энап

20

       5,000  

       4,000  

342

Берлиприл 5

30

       5,000  

       3,600  

343

Вазопрен

28

      13,500  

       5,600  

344

Энап - нахиа

20

       1,500  

       1,200  

345

Энаф

20

       2,000  

       1,600  

346

Ренаприл

28

       3,500  

       2,240  

347

10мг шах

Ренаприл

28

       4,000  

       3,220  

348

Энап

20

       6,200  

       2,280  

349

Эна - Денк 10

30

       9,900  

       3,900  

350

Берлиприл 10

30

       5,100  

       3,417  

351

Энап - нахиа

20

       1,800  

       1,440  

352

Энаф

20

       3,000  

       1,440  

353

20мг шах

Энап

20

       8,800  

       3,460  

354

Наритек 20

20

       1,720  

       1,376  

355

Эна - Денк 20

30

      13,500  

       5,190  

356

Берлиприл 20

30

       6,500  

       5,200  

357

Энап - нахиа

20

       2,000  

       1,380  

358

Энаф

20

       3,200  

       1,380  

359

79

Рамиприл

Ramiprilum

1.25мг шах

Амприлан

30

       5,600  

       4,480  

360

2.5мг шах

Амприлан

30

      13,200  

       4,680  

361

Вивейс

30

       5,850  

       4,680  

362

5мг шах

Амприлан

30

      13,000  

       3,360  

363

Вивейс

30

       4,200  

       3,360  

364

10мг шах

Амприлан

30

      18,500  

       7,080  

365

Вивейс

30

       8,850  

       7,080  

366

80

Лизиноприл

Lisinoprilum

5мг шах

Даприл

30

      12,200  

       9,750  

367

Диротон

28

      16,380  

       9,100  

368

10мг шах

Диротон

28

      23,100  

     12,320  

369

Даприл

30

      16,500  

     13,200  

370

20мг шах

Диротон

28

      38,080  

       5,600  

371

Даприл

30

      15,000  

     12,000  

372

81

Периндоприл

Perindoprilum

4мг шах

Пренесса

30

      17,000  

     13,600  

373

8мг шах

Пренесса

30

      22,050  

     17,640  

374

82

Лозартан

Losartanum

25мг шах

Лориста

28

      11,760  

       8,568  

375

Лозар - Денк 25

28

      17,500  

       8,568  

376

50мг шах

Лориста

28

      13,300  

     10,640  

377

Лозар-Денк 50

28

      14,800  

     10,640  

378

Цероз

30

      21,600  

     11,400  

379

Лозап

30

      56,000  

     11,400  

380

Ангиотен

30

      15,800  

     11,400  

381

100мг шах

Лозар-Денк 100

28

      24,500  

     17,200  

382

Лориста

28

      25,600  

     17,200  

383

83

Валсартан

Valsartanum

40мг шах

Нортиван

30

      17,000  

     13,600  

384

Валсар Денк 40

28

      17,900  

     14,112  

385

80мг шах

Диован

14

      17,800  

       6,860  

386

Нортиван

30

      18,700  

     14,730  

387

Валз

28

      17,300  

     13,748  

388

Валсартан

50

       2,750  

       2,200  

389

Валсар Денк 80

28

      17,200  

     13,748  

390

Вальсакор

28

      17,500  

       9,820  

391

160мг шах

Вальсакор

28

      23,800  

     14,280  

392

Диован

14

      21,000  

       8,680  

393

Нортиван

30

      23,800  

     19,040  

394

Валз

28

      23,800  

     17,360  

395

Валсар Денк 160

28

      21,700  

     17,360  

396

84

Ирбесартан

Irbesartanum

150мг шах

Тенсира

30

      22,500  

     18,000  

397

300мг шах

Тенсира

30

      34,500  

     27,600  

398

85

Урапидил

Urapidilum

30мг капсул

Эбрантил

30

      32,500  

     26,100  

399

86

Лизиноприл + гидрохлоротиазид

Lisinopril/Hydrochlorothiazide

10мг+12.5мг шах 

Ко-Диротон

28

      22,400  

     11,200  

400

20мг + 12.5мг шах

Ко-Диротон

28

      22,400  

     11,200  

401

87

Амлодипин + валсартан

Amlodipine/Valsartan

5мг+160мг шах

Эксфорж

14

      22,300  

       5,838  

402

Вамлосет

30

      25,300  

     12,510  

403

Вамлосет

30

      25,000  

     12,500  

404

Бифорже

28

      27,300  

     11,676  

405

10мг+160мг шах

Эксфорж

14

      22,700  

       6,356  

406

Вамлосет

30

      27,200  

     13,650  

407

Бифорже

28

      39,200  

     12,684  

408

88

Амлодипин + валсартан + гидрохлоротиазид

Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide

5мг+160мг+12.5мг шах

Эксфорж Н

14

      25,900  

     12,950  

409

10мг+160мг+12.5мг шах

Эксфорж Н

14

      27,100  

     13,550  

410

89

Сакубитрил + валсартан

Sacubitril/Valsartan

24мг+26мг шах

Юперио

28

      95,600  

     28,680  

411

49мг+51мг шах

Юперио

28

    127,300  

     38,220  

412

97мг+103мг шах

Юперио

28

    127,300  

     38,220  

413

90

Периндоприл+ амлодипин

Perindopril/Amlodipine

4мг+10мг шахмал

Амлесса

30

      39,900  

     19,950  

414

91

Эналаприл+ гидрохлоротиазид

Enalapril/Hydrochlorothiazide

10мг+12.5мг шах 

Энап-HL

20

      11,800  

       5,900  

415

20мг+12.5мг шах

Энап НL 20

20

      13,200  

       6,600  

416

10мг+25мг шах

Энап-Н

20

      13,500  

       6,750  

417

92

Рамиприл+ гидрохлоротиазид

Ramipril/Hydrochlorothiazide

2.5мг+12.5мг шах

Вивэс плюс

30

       7,600  

       3,800  

418

93

Индапамид+ периндоприл

Indapamide/Perindopril

1.25мг+4мг шах

Ко-Пренесса

30

      21,300  

     10,650  

419

94

Лозартан + Гидрохлортиазид

Losartanum/Hydrochlorothiazide

50мг+12.5мг

Лориста Н

28

      17,500  

       8,750  

420

100мг+25мг

Лориста НД

14

      14,700  

       7,350  

421

95

Валсартан + гидрохлоротиазид

Valsartan/Hydrochlorothiazide

80/12.5 шах

КоВальсар-Денк 80/12.5

28

      14,700  

       7,350  

422

160/12.5 шах

КоВальсар-Денк 160/12.5

28

      14,500  

       7,250  

423

96

Амлодипин+ лизиноприл

Amlodipine/Lisinopril

5мг+10мг шах

Экватор

30

      38,000  

     19,000  

424

10мг+20мг шах

Экватор

30

      58,000  

     29,000  

9.4 Зүрх судасны дутмагшилд хэрэглэх эм

*

*

Рамиприл

Ramiprilum

2.5мг шах

ерөнхий нэршлийн 79-ийг харах

*

5мг шах

*

10мг шах

9.5. Липид бууруулах бэлдмэл

425

97

Аторвастатин

Atorvastatinum

10мг шах

Торвалипин

30

      44,000  

     10,560  

426

Аторвастатин

30

       8,000  

       4,000  

427

Аторис

30

      21,200  

     10,600  

428

20мг шах

Аторис

30

      29,300  

     14,650  

429

30мг шах

Аторис

30

      36,000  

     18,000  

430

40мг шах

Аторис

30

      42,000  

     21,000  

431

98

Розувастатин

Rosuvastatinum

5мг шах

Роксера

30

      27,600  

       4,590  

432

Роксера

28

      14,300  

       4,290  

433

Мертенил

30

      24,100  

       4,590  

434

10мг шах

Мертенил

30

      35,900  

       6,840  

435

Роксера

30

      34,700  

       6,840  

436

Роксера

28

      30,000  

       6,384  

437

Розувастатин

28

      32,500  

       6,384  

438

Клов Шахмал

28

      21,300  

       6,384  

439

20мг шах

Мертенил

30

      51,000  

       9,570  

440

Роксера

30

      31,900  

       9,570  

441

Роксера

28

      42,900  

       8,932  

442

Розувастатин

28

      45,600  

       8,932  

443

250мг шах

Тербизил

14

      51,900  

     15,570  

444

Атифин

14

      54,000  

     15,568  

10.  Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл

 

10.1  Халдварын эсрэг эм

 

445

99

Тетрациклин

Tetracyclinum

3% 15гр тосон түрхлэг

Тетрациклин

1

       3,100  

       1,250  

446

Тетрациклин гидрохлорид

1

       2,500  

       1,250  

10.2  Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм

 

447

100

Флуоцинолоны ацетонид

Fluocinoloni acetonidum

0.025% 10г тосон түрхлэг

Синафлан Акрихин

1

       3,600  

          675  

448

Синафлан Нижфарм

1

       2,500  

          675  

449

Синафлан Altaivitamin

1

       2,450  

          675  

450

Синафус Тавин-Ус ХХК

1

       1,700  

          675  

451

Синафлан

1

       1,350  

          675  

452

101

Гидрокортизон

Hydrocortisonum

0.1% - 1% тосон түрхлэг, крем (бутират, ацетат)

Гидрокортизон Акрихин

1

       2,700  

       1,350  

453

Гидрокортизон Нижфарм

1

       3,900  

       1,350  

454

Локойд

1

      21,700  

       1,350  

455

Гидрокортизон

1

       4,200  

       1,350  

456

102

Метилпреднизолон

Methylprednisolonum

0.1% тосон түрхлэг, крем,  (ацетат, ацепонат)

Адвантан

1

      28,100  

     14,050  

457

103

Бетаметазон

Betamethasonum

0.05% -15г тосон түрхлэг,  (дипропионат)

Акридерм

1

       8,100  

       4,050  

458

Бетосалик тосон түрхлэг

1

       8,400  

       4,050  

11. Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм

 

11.1 Шээлгэх эм

 

*

104

Гидрохлортиазид

Hydrochlorothiazidum

25мг шах

ерөнхий нэршлийн 73-ийг харах

 

459

100мг шах

Гипотиазид

20

       7,800  

       3,900  

460

105

Фуросемид

Furosemidum

40мг шах

Фуросикс

30

       4,200  

       2,750  

461

Фуросемид

30

       3,300  

       1,650  

462

106

Торасемид

Torasemidum

5мг шах

Торас-Денк 5

30

      15,000  

       3,540  

463

10мг шах

Торас-Денк 10

30

      27,000  

       3,540  

464

107

Спиринолактон

Spironolactonum

25мг шах, капс

Верошпирон

20

      11,100  

          620  

465

Урактон

30

       3,060  

          918  

466

Спиронолактон Актавис 25мг

30

       6,300  

          930  

467

50мг шах, капс

Верошпирон

30

      19,500  

       5,850  

468

100мг шах, капс

Верошпирон

30

      24,000  

       7,200  

469

108

Индапамид

Indapamidum

1.5мг шах

Равел СР

30

       8,100  

       4,050  

470

Индипамид СР

30

       9,900  

       4,059  

471

2.5мг шах

Индапамид

30

       7,800  

          750  

472

Индипам

30

       1,500  

          750  

473

109

Ацетазоламид

Acetazolamidum

250мг шах

Диакарб

30

      18,800  

       9,400  

11.2.Бусад

 

474

110

Кето амин хүчил

Keto amino acid

630мг шах

Ноцид

30

      36,000  

     18,000  

12. Ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм

 

12.1  Ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх

 

475

111

Ранитидин

Ranitidinum

150мг шахмал, (гидрохлорид)

Ранитидин-Акри

20

       4,000  

       2,000  

476

112

Фамотидин

Famotidinum

20мг шах

Квамател

28

      17,080  

       4,060  

477

Фамултран

30

       3,300  

       1,650  

478

40мг шах

Фамултран

30

       4,400  

       2,200  

479

Фамоцид 20

30

       4,700  

       2,190  

480

113

Омепразол

Omeprazolum

20мг капсул

Гасек 20 гастрокапс

14

      16,300  

       8,150  

481

114

Лансопразол

 

30мг капсул

Лапраз

20

       6,667  

       3,333  

482

Ланзоптол

14

      17,000  

       2,380  

483

115

Пантопразол

Pantoprazolum

20мг капсул

Контролок - контрол

14

      23,900  

       4,000  

484

Нольпаза

14

      10,000  

       4,000  

485

Нольпаза

28

      19,040  

       8,000  

486

Панто-денк 20

28

      19,040  

       8,000  

487

40мг капсул

Нольпаза

28

      22,680  

       5,000  

488

Панто-денк 40

14

      11,000  

       2,500  

489

Контролок

14

      37,700  

       2,500  

490

Протоцид 40

14

       4,984  

       2,500  

491

116

Сукралфат

Sucralfatum

1г шах

Вентер

50

      17,000  

       9,500  

12.2  Бөөлжилт намдаах эм

 

492

117

Метоклопрамид

Metoclopramidum

10мг шах

Метоклопрамид

30

       4,200  

       1,200  

493

Пирален

30

       2,400  

       1,200  

494

Метолон

30

       2,400  

       1,200  

495

118

Домперидон

Domperidonum

10мг шах

Кости

30

       9,200  

       2,250  

496

Мотилиум

30

      26,200  

       2,250  

497

Дон-А

30

       4,500  

       2,250  

498

119

Ондансетрон

Ondasetronum

4мг шах

Он-сетрон- Денк 4мг ОДТ

6

      19,700  

       9,850  

499

8мг шах

Ондем

10

       8,000  

       4,000  

500

Он-сектрон-Денк 8мг ОДТ

6

      25,900  

       2,400  

12.3 Үрэвслийн эсрэг эм

 

*

 

Сульфасалазин

Sulfasalazinum

 500мг шах

ерөнхий нэршлийн 10-ийг харах

 

501

120

Месалазин

Mesalazinum

 500мг шах

Клаверсал

10

      15,250  

       4,600  

12.4 Агчил тавиулах эм

 

502

121

Дротаверин

Drotaverinum

40мг шах

Но-шпа

10

       1,610  

          390  

503

Но-шпа

10

       5,000  

       1,910  

504

Дротаверин

20

       1,300  

          780  

505

Дротапан шахмал

10

       1,500  

          390  

506

Дротаверин

10

       6,350  

       1,910  

12.5 Туулгах эм

 

507

122

Бисакодил

Bisacodylum

5мг шах

Бисакодил

10

       4,000  

       2,000  

508

Бюлак

10

       2,000  

       1,000  

509

Бисакодил ХЛ

10

       8,100  

       2,000  

12.6 Суулгалт эмчлэх бэлдмэл

 

510

123

Лоперамид

Loperamidum

2мг шах, капс

Имопек

20

       4,000  

       1,200  

511

Лоперамид-Акри

20

       9,100  

       1,200  

512

Абидиум

20

       1,500  

          900  

513

Лопериум

20

       1,800  

          900  

12.7 Элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл

 

514

124

Урсодеоксихолийн хүчил

Acidum Ursodeoxycholicum

100мг шах, капс

Урдестон Таб.100

50

      54,000  

     16,200  

515

150мг шах, капс

Юдихеп

30

      18,000  

       5,400  

516

200мг шах, капс

Усосан

30

      15,300  

       4,590  

517

Урсомон

50

      38,000  

       7,650  

518

Урса

30

      28,500  

       4,590  

519

250мг шах, капс

Урсофальк

30

      51,000  

       9,360  

520

Урсокапс

50

      52,000  

     15,600  

521

Урсомон

50

      52,100  

     15,630  

522

Урса

30

      48,400  

       9,360  

523

Урсосан

50

      60,800  

     15,600  

524

300мг шах, капс

Юдихеп форте

50

      66,300  

     19,890  

525

Холудексан

20

      30,000  

       7,960  

526

Урсомон

50

      55,000  

     19,890  

527

125

Бифенилдиметилдикарбоксилат

Biphenyl  Dimethyl Dicarboxylate

25мг шах, капс

Канема

50

      16,000  

       4,900  

528

Ниссел

50

      25,000  

       4,900  

529

Бидика

60

      36,000  

       5,880  

530

126

Л-орнитин - л - аспартат

L-aspartate/L ornitine

 3г мөхлөг

Гепа-Мерз мөхлөг

10

      67,200  

     10,500  

531

Ледист

10

      35,000  

     10,500  

532

127

Гимекромон

Hymecromonum

200мг шах

Одестон

50

      43,500  

     13,050  

13. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл

 

13.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм

 

*

 

Преднизолон

Prednisolonum

5 мг шах

ерөнхий нэршлийн 12-ийг харах

 

*

 

Метилпреднизолон

Methylprednisolonum

4 мг шах

ерөнхий нэршлийн 13-ийг харах

 

13.2 Жирэмслэлтээс сэргийлэх эм бэлдмэл

 

13.2.1 Дааврын бэлдмэл

 

533

128

Этинилэстрадиол +   левоноргестрел

Ethinylestradiol/ Levonorgestrel

0.02мг-0.04мг+ 0.15мг шах

Зинна

21

       6,500  

       3,250  

534

Оралкон-Ф

21+7

44000

     22,000  

535

129

Этинилэстрадиол +   дроспиренон

Ethinylestradiol/ Drospirenol

20мкг - 30мкг + 3мг шах

Ярина

21

      40,000  

     15,372  

536

Джес

28

      44,000  

     20,496  

537

Янси-30

21

      47,000  

     15,372  

538

Мидиана

21

      32,000  

     15,372  

539

130

Дезогестерол

Desogestrelum

 0.075мг шахмал

Лактинет-Рихтер

28

      35,000  

     17,500  

540

131

Дезогестерол + этинилэстрадиол

Desogestrel/Ethinylestradiol

0.15мг+0.03мг шах

Регулон

21

      30,000  

       7,791  

541

Регулон

 21x3

44700

     13,410  

542

15мг+0.02мг шах

Новинет

 21x3

53500

     16,050  

543

Новинет

21

      26,000  

       7,800  

544

150мкг+30мкг шах

Дайзи 30 /Daisy 30/

21

      48,000  

       7,791  

13.3  Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл

 

545

132

Гликлазид

Gliclazidum

30мг шах

Глизид МР30

50

      11,650  

       4,750  

546

30мг - 80мг шах

Медоклазид

30

       5,650  

       2,850  

547

60мг шах

Гликлада

30

      12,000  

       2,820  

548

80мг шах

Медоклазид

30

    132,500  

     66,250  

549

Глидабет

50

      13,150  

       6,575  

550

133

Глимепирид

Glimepiridum

2мг шах

А-Глим

50

       8,750  

       2,625  

551

Глимепирид Денк 2

30

      13,000  

       1,590  

552

3мг шах

Глимепирид Денк 3

30

      19,000  

       9,500  

553

134

Метформин

Metforminum

500мг шах

Реглус-500

50

      11,400  

       2,300  

554

Метлонг 500

50

          850  

          425  

555

Метформин

70

       6,500  

       3,250  

556

Метформин МФ500

50

       4,500  

       1,380  

557

Глюкофаж ХР

30

      10,400  

       1,380  

558

Глюкофаж

60

       9,000  

       2,790  

559

Метформин Денк 500

30

      12,600  

       2,300  

560

850мг шах

Метформин Денк 850

60

      18,600  

       6,200  

561

Глюкофаж

60

      19,600  

       9,800  

562

1000мг шах

Метформин Денк 1000

30

      12,900  

       6,450  

563

Метлонг ДС

100

       1,100  

          550  

564

135

Репаглинид

Repaglinidum

0,5мг шах

Новонорм

30

      36,600  

     10,980  

565

1мг шах

Новонорм

30

      33,000  

       9,900  

566

2мг шах

Новонорм

30

      34,800  

     10,440  

567

136

Вилдаглиптин

Vildagliptinum

50мг шах

Гальвус

28

      42,000  

     12,000  

568

137

Вилдаглиптин + метформин

Vildagliptin/Metformin

50мг + 850мг шах

Гальвус мет

30

      59,800  

     17,340  

569

50мг + 1000мг шах

Гальвус мет

30

      65,000  

     13,500  

13.4  Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм

 

570

138

Левотироксин

Levothyroxinum

25мкг шах

Эутирокс

50

       4,000  

       2,000  

571

50мкг шах

Эутирокс

50

       5,500  

       2,750  

572

Л-Тироксин 50

50

       7,500  

       2,750  

573

75мкг шах

Эутирокс

50

       5,850  

       2,950  

574

100мкг шах

Л-Тироксин 100

50

       8,500  

       2,950  

575

Эутирокс

50

       5,850  

       2,950  

576

150мкг шах

Эутирокс

50

       3,100  

       1,550  

13.5  Түрүү булчирхайн эмгэгт хэрэглэх эм

 

577

139

Тамсулозин

Tamsulosinum

0.4мг шах, (гидрохлорид)

Омник

10

      18,400  

       6,400  

578

Омник окас

10

      35,000  

     15,000  

579

Тамсол

10

      14,000  

       6,400  

580

140

Финастерид

Finasteridum

5 мг шах

Простерид

14

      35,400  

     15,000  

14. Дархлалын системд нөлөөлөх бэлдмэл

 

14.1 Дархлал дэмжих бэлдмэл

 

581

141

Тимомодулин 

Thymomodulinum

 80мг шах

Тралиммуна

30

      18,000  

       5,670  

582

Хавонтимулин

30

      18,900  

       5,670  

15.Булчин сулруулах ба холинэстеразийн эсрэг бэлдмэл

 

583

142

Толперизон

Tolperisonum

 50мг шах

Мидокалм

30

      20,700  

       6,210  

584

150мг шах

Мидокалм

30

      21,900  

       6,210  

585

143

Никотины хүчил

Acidum nicotinicum

50мг шах

Витамин РР - нахиа

50

       2,000  

          600  

16. Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл

 

16.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл

 

586

144

Тетрациклин

Tetracyclinum

 1% нүдний тосон түрхлэг

Тетрациклин

1

       4,200  

       1,600  

587

Тетра Ай

1

       3,800  

       1,600  

588

ТЭкс нүдний тосон түрхлэг

1

       3,200  

       1,600  

589

146

Хлорамфеникол

Chloramphenicolum

0.25% - 5мл нүдний дусал

Левомицетин-Акос

1

       2,400  

       1,200  

590

0.5% - 10мл нүдний дусал

И-Гуард

1

       2,200  

       1,100  

591

5мл нүдний дусал

Левомицетин

1

       2,300  

       1,150  

592

147

Ципрофлоксацин

Ciprofloxacinum

0.3% (3мг/мл) нүдний дусал

Ципрофлоксацин

1

       3,000  

       1,400  

593

Цилоксан

1

       2,800  

       1,400  

594

Флоксимед

1

      15,200  

       1,400  

595

1%-7мл нүдний дусал

Ципроцин

1

      13,500  

       6,750  

596

148

Офлоксацин

Ofloxacinum

0.3% (3мг/мл) 5мл нүдний дусал

Эффексин

1

       4,400  

       2,000  

597

Окуфлокс

1

       4,500  

       2,000  

598

Офло

1

       4,000  

       2,000  

599

149

Тобрамицин

Tobramicynum

0.3% (3мг/мл) 5мл нүдний дусал

Тобрекс

1

      18,400  

       3,850  

600

Тобром

1

       7,700  

       3,850  

601

Тобрекс

1

      14,400  

       3,850  

16.2 Үрэвслийн эсрэг бэлдмэл

 

602

150

Дексаметазон

Dexamethasonum

0.1% (1мг/мл) 5мл нүдний дусал

Максидекс

1

      16,600  

       1,500  

603

Дексаметазон

1

       6,300  

       1,500  

604

Дексаметазон 0,1%

1

       4,500  

       1,500  

605

Дексаметазон

2

       2,900  

       1,450  

606

Пандекс

1

       3,000  

       1,500  

16.3 Нүдний чинэрээ эмчлэх эм

 

607

151

Пилокарпин

Pilocarpinum

10мг/мл нүдний дусал

Пилокарпин

1

       2,900  

       1,450  

608

152

Тимолол

Timololum

0.25%  2.5мг/м нүдний дусал

Тимолол-Акос

1

       2,900  

       1,450  

609

Тимолол

1

       3,400  

       1,450  

610

0.5% - 5мг/мл нүдний дусал

Тимолол-Акос

1

       3,600  

       1,450  

611

Тимолол

1

       4,100  

       1,450  

612

5мл нүдний дусал

Тимолол малеат

1

      11,000  

       1,800  

*

 

Ацетазоламид

Acetazolamidum

250 мг шах

ерөнхий нэршлийн 109-ийг харах

 

613

153

Латанопрост

Latanoprostum

0.005% нүдний дусал

Ксалатан

1

      53,000  

     26,500  

614

154

Дорзоламид

Dorzolamidum

2% (20мг/мл) нүдний дусал

Дорзопт

1

      45,500  

     22,750  

17. Окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд

 

17.1 Окситоцины эсрэг умайн булчин сулруулах эм

 

615

155

Сальбутамол

Salbutamolum

4мг шах

Салброн

100

       7,500  

       2,250  

616

Сальбутамол

25

       7,800  

          575  

617

156

Дидрогестерон

 Dydrogesteronum

 10мг шахмал

Дюфастон

20

      61,000  

     15,480  

18.  Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм

 

18.1  Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх эм

 

18.1.1  Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм

 

618

157

Амитриптиллин

Amitriptylinum

10мг шах

Амитриптилин - Гриндекс

30

       2,340  

       1,170  

619

25мг шах

Амитриптиллин

30

       3,000  

       1,170  

620

Амитриптилин - Гриндекс

30

       3,000  

       1,170  

621

158

Сертралин

Sertralinum

50мг шах

Асентра

28

      27,000  

     13,500  

18.1.2  Сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм

 

622

159

Литийн карбонат

Lithium Carbonate

300 мг шах

Ван Ин Литийн карбонат

100

      15,700  

       7,850  

623

Ван Ин Литийн карбонат

50

       9,000  

       3,950  

*

 

Вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)

Acidum Valpronicum

300 мг шах

ерөнхий нэршлийн 18-ийг харах

 

18.1.3   Тархины цусан хангамж сайжруулах эм

 

624

160

Циннаризин

Cinnarizinum

25мг шах

Циннаризин

50

       2,000  

          600  

625

161

Пентоксифиллин

Pentoxifyllinum

400мг шах

Пентилин

20

       8,000  

       2,400  

626

162

Винпоцетин

Vinpocetinum

5мг шах

Кавинтон

50

      18,000  

       5,100  

627

Винпоцетин

50

      18,300  

       5,100  

628

Винпоцетин-Акри

50

       4,900  

       1,470  

629

10 мг шах

Кавинтон форте

30

      24,800  

       4,050  

630

Вицеброл

50

      22,500  

       6,750  

631

163

Пирацетам

Piracetamum

400мг капсул

Пирацетам

60

      11,000  

       3,300  

632

164

Цитиколин

Citicolinum

500мг шах, капс

Брайнакт

30

      42,000  

       8,400  

633

500мг шах

Цераксон

20

      56,500  

       8,400  

19. Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм

 

19.1  Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм

 

634

165

Аминофиллин

Aminophyllinum

150мг шах

Эуфиллин

30

       1,700  

510

*

166

Сальбутамол

Salbutamolum

4мг шах

ерөнхий нэршлийн 155-ийг харах

*

635

100мкг ингаляцийн цацлага,  (сульфат)

Вентолин

 1фл

      13,000  

       2,850  

636

167

Будесонид

Budesonidum

 200мкг ингаляцийн цацлага, 

Френолин 200

 1фл

      71,500  

     35,750  

637

400мкг ингаляцийн цацлага

Френолин 400

 1фл

      51,300  

     25,650  

638

168

Ипратропийн бромид

Ipratropium bromide

0.5мг-2мл 20мкг - 500мкг ингаляцийн цацлага,

Авентро ингаляцийн уусмал

30

      52,700  

     26,350  

639

169

Сальметерол

Salmeterolum

25мкг - 50мкг ингаляцийн цацлага,

Серетид

 120 доз

    111,200  

     55,600  

640

170

Флутиказон

Fluticasonum

ингаляцийн цацлага,  (порпионат)

Фликсотид

250мкг-60 доз

      32,500  

     16,250  

641

171

Монтелукаст

Montelukastum

4мг шах

Монкаста

14

      13,750  

       5,390  

642

Синглон

14

      29,500  

       5,390  

643

Денк-Эйр жуниор

14

      17,900  

       5,390  

644

5мг шах

Монкаста

14

      17,000  

       6,020  

645

Синглон

14

      30,900  

       6,020  

646

Денк-Эйр жуниор

14

      20,000  

       6,020  

647

10мг шах

Монкаста

14

      23,500  

       7,994  

648

Синглон

14

      16,000  

       7,994  

649

Денк-Эйр жуниор

14

      25,000  

       7,994  

19.2  Ханиалга намдаах эм

 

650

172

Преноксдиазин

Prenoxdiazinum

100мг шах

Либексин

20

      21,000  

       6,300  

20. Амин дэм, эрдэс бодис

651

173

Эргокальциферол

Ergocalciferolum

50000 ОУН шах, капс

Эргокальциферол

50

      50,000  

     25,000