Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭМДҮЗ-ийн 2018 оны 24 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны

10 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ХҮҮХДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ                                                                            ЭМИЙН НЭР ТӨРӨЛ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, ХӨНГӨЛӨХ ХЭМЖЭЭ                                                                                   

Д/д

Ерөнхий нэршлийн дугаар

Эмийн олон улсын нэршил

Латин нэршил

Тун хэмжээ, хэлбэр

Худалдааны нэр

Савлалтын тоо

 Үнийн дээд хязгаар

 ЭМД-ын сангаас олгох хөнгөлөл-тийн хэмжээ

1.Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм

1.1.Зонхилон тохиолдох хам шинжүүдийн хөнгөвчлөх эмчилгээнд хэрэглэх эм

1

1

Амитриптиллин

Amitriptylinum

10мг шах

Амитриптилин - Гриндекс

50

       4,000  

2000

2

2

Дексаметазон

Dexamethasonum

0.5 мг капсул

Ланадексон

50

       3,000  

1500

3

3

Гиосцин

Hyoscinum

10мг шах

Бускопан

20

     16,000  

8000

1.2.Үе мөчний өвчнийг эмчлэх эм

4

4

Метотрексат

Methotrexatum

2,5 мг шах

Метотрексат

50

     23,000  

11500

1.3.Тулай өвчнийг эмчлэх эм

5

5

Аллопуринол

Allopurinolum

100мг шах

Зилорик

50

       6,000  

3000

6

Ланпурин

50

       6,000  

3000

2.Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм

*

6

Преднизолон

Prednisolonum

5 мг шах

ерөнхий нэршлийн 40-ийг харах

*

7

7

Лоратадин

Loratadinum

1мг/мл-100мл Сироп

Кларидол

1

     13,000  

6500

8

120 мл сироп

Эролин

1

     16,800  

6500

9

8

Деслоратадин

Desloratadinum

5мг шах

Деслора Денк 5

10

     14,000  

2000

10

Дезал

30

     12,000  

6000

11

Лордестин

10

     27,000  

2000

3.Уналт, таталтын эсрэг эм

12

9

Леветирацетам

Levetiracetam

100мг/мл-300мл Уусмал

Лесемос

1

       7,300  

4380

13

10

Вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)

Acidum Valproicum

150мл Сироп

Депакин

1

     22,500  

13500

14

250 мг/мл-60 мл сироп

Велаптик

1

     24,000  

14400

15

11

Карбамазепин

Carbamazepinum

200 мг шах

Эпилиптор СР

30

     17,500  

2730

16

Тавер

50

       8,300  

4550

17

Карбамазепин

50

     10,000  

4550

18

Нейрокон

50

       2,500  

1500

19

Карбамазепин-Акри

50

     10,000  

4550

20

12

Фенобарбитал

Phenobarbitalum

5 мг шах

Фенобарбитал

10

       2,200  

1200

21

13

Диазепам

Diazepamum

2мг шах

Апаурин

30

       2,700  

1650

22

5мг шах

Апаурин

30

       3,600  

1650

4.Халдварын эсрэг бэлдмэл

4.1.Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл

23

14

Левамизол

Levamisolum

50 мг шах

Декарис

1

       7,500  

3750

24

15

Мебендазол

Mebendazolum

100 мг шах

Вермокс

6

       5,400  

3780

25

16

Альбендазол

Albendazolum

10 мл Суспензи

Ворминол

1

       5,300  

3710

26

17

Пирантел

Pyrantelum

125мг/2.5мл-15мл Суспензи

Гельминтокс

1

     12,000  

6000

27

15 мл Суспензи

Пирантел памаоте

1

       5,000  

2500

4.2.Бактерийн эсрэг бэлдмэл

4.2.1.Бета лактамын антибиотикууд

28

18

Клоксациллин

Cloxacillinum

125мг-250мг Суспензийн нунтаг

Клокса Т.О

1

          800  

400

29

19

Амоксициллин

Amoxicillinum

125мг/5мл-12доз Суспензи

Бактокс

1

     13,000  

6500

30

125мг/5мл-60мл Суспензийн нунтаг

Хиконцил

1

       5,000  

2500

31

250 мг Дисперсийн шахмал

Флемоксин Солютаб

20

     18,000  

9000

32

250 мг Капсул

З мокс 250

10

       1,000  

500

33

Амоксициллин монос

10

       1,800  

500

34

Амоксициллин

10

       3,500  

500

35

Амоксан 250

10

       1,600  

500

36

Амоксициллин

10

       1,500  

500

37

Амоксициллин 250

10

       6,500  

500

38

Хиконцил

16

       4,800  

800

39

Амоксициллин /Ариунмонгол/

10

       1,400  

500

40

250мг/5мл-12доз Суспензи

Бактокс

1

     15,000  

7500

41

25мг/мл-60мл Суспензийн нунтаг

Амоксан

1

       7,100  

2800

42

Оспамокс

1

       5,600  

2800

43

Амокси Т.О.Драй

1

       8,400  

2800

44

50мг/мл-100мл Суспензийн нунтаг

Хиконцил

1

       7,700  

3850

45

50мг/мл-60мл Суспензийн нунтаг

Оспамокс

1

       6,000  

3000

46

50мг/мл-60мл Суспензийн нунтаг

Амокси Т.О.Драй форте

1

       5,700  

2850

47

60 мл Суспензи

Амоксициллин

1

     19,000  

9500

48

20

Амоксициллин +Клавулоны хүчил

Amoxicillin/ Clavulanic acid

125мг+31.25мг 100мл Суспензи

Теоклав-156.25

1

       6,500  

3250

49

Клавамокс

1

       6,500  

3250

50

250мг/мл+250мг/мл-30г (60мл) Суспензийн нунтаг

Трифамокс Ай Би Эл 500

1

     23,000  

11500

51

250мг+125мг Шахмал

Теоклав-375

20

     17,400  

8650

52

250мг+62.5мг/мл-100мл Суспензийн нунтаг

Амоксиклав 

1

     19,400  

9700

53

375 мг Бүрхүүлтэй шахмал

Моксиклав

16

     16,000  

7296

54

Аумекс

50

       8,500  

2850

55

Клавомид 375

20

     22,000  

9120

56

Амоксиклав

15

     22,500  

6750

57

Кмоксилин

50

       5,700  

2850

58

21

Цефалексин

Cefalexinum

250 мг Капсул

Цефалексин капсул 250мг "Това"

10

     37,800  

18900

59

25мг/мл-60мл Суспензийн нунтаг

Аксел - Цефалексин

1

     34,500  

17250

60

22

Цефиксим

Cefiximum

100мг/5мл Суспензийн нунтаг

Супракс

1

     24,800  

12400

61

30мл Суспензийн нунтаг

Ланфикс

1

       9,800  

4900

4.2.2.Бусад антибиотикууд

62

23

Сульфаметоксазол + Триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

200мг+40мг Сироп

Котримоксазол

1

       2,400  

1200

63

Санприма

1

       2,900  

1200

64

200мг+40мг-100мл Сироп

Бактрим

1

       2,600  

1300

65

24

Нитрофурантоин

Nitrofurantoinum

50 мг Шахмал

Фурадонин

20

       2,200  

1100

66

25

Метронидазол

Metronidazolum

250 мг Шахмал

Метронидазол North China

10

       1,000  

500

67

Метронидазол Incepta

10

       2,600  

500

68

Метронидазол Астрафарм

10

          400  

200

69

Метронидазол Тун фарм

10

          400  

200

70

Метронидазол Нахиа

10

          200  

100

71

26

Клиндамицин

Clindamycinum

150 мг Капсул

Опиклам

10

       4,600  

2300

72

Далацин Ц

16

     19,000  

3680

73

27

Эритромицин

Erythromycinum

125мг/5мл-60мл Сироп

Эрикон драй

1

       8,400  

4200

74

125мг/5мл-60мл Суспензийн нунтаг

Еролаид-П

1

       6,700  

3350

75

200/5мг/мл-60мл Суспензийн нунтаг

Опитроцин 200

1

     12,000  

6000

76

250 мг Бүрхүүлтэй шахмал

Эритромицин Incepta

10

       5,200  

1600

77

Эритромицин Синтез

10

       4,700  

1600

78

Эрмицин

10

       3,500  

1600

79

Эритромицин Mekophar Chemical

10

       3,900  

1600

80

Эритромицин Протех

10

       1,800  

900

81

Порфироцин

10

       3,200  

1600

82

Эрикон

10

       5,500  

1600

83

28

Мидекамицин

Midecamycinum

175мг/мл-115 мл Суспензийн нунтаг

Макропен

1

     20,000  

10000

84

29

Джозамицин

Josamycinum

500 мг Бүрхүүлтэй шахмал

Вильпрафен

10

     39,700  

16900

85

30

Азитромицин

Azithromycinum

100/5мг/мл-20мл Суспензийн нунтаг

Азатрил

1

     18,300  

5300

86

Азитровис

1

     10,600  

5300

87

31

Ципрофлоксацин

Ciprofloxacinum

250 мг Шахмал

Ципроцеп

10

       1,800  

800

88

Ципрофлоксацин

10

       2,400  

800

89

Ципрон

10

       2,400  

800

90

Ципрофлоксацин

10

       1,600  

800

91

Медоциприн

10

       1,600  

800

92

Цицин

10

       2,300  

800

93

Ципрон

10

       4,000  

800

94

Ципринол

10

       4,200  

800

95

Зиндолин 250

10

       4,300  

2150

4.3.Мөөгөнцрийн эсрэг эм

96

32

Нистатин

Nystatinum

500000ед Бүрхүүлтэй шахмал

Нистатин Antibiotice

20

       4,000  

2160

97

Нистатин Бельмедпрепараты

20

       4,500  

2150

98

33

Гризеофульвин

Griseofulvinum

125 мг Шахмал

Медофульвин

10

       1,800  

900

99

34

Флуконазол

Fluconazolum

100 мг Капсул

Флузол

5

       5,400  

5125

100

Микосист

7

     22,400  

7175

101

Флукона-Денк

5

     16,000  

5125

102

50 мг капсул

Фунгиноб

7

       7,000  

2345

103

Флузол

7

       6,700  

1675

104

Флузол

3

       6,000  

1005

105

Медофлюкон

7

       9,100  

2345

106

Проканазол

4

     19,700  

8000

107

Микосист

7

     28,000  

14000

108

Дифлюкан

7

     41,500  

14000

109

Дифлазон

7

     46,200  

14000

4.4.Вирүсийн эсрэг бэлдмэл

4.4.1.Херпес вирүсийн эсрэг бэлдмэл

110

35

Ацикловир

Aciclovirum

200 мг Шахмал

Ацикловир-Денк 200

25

     27,000  

10000

111

Ацикловир-Акри

20

       4,200  

2940

112

Кловир

20

     13,300  

8000

4.4.2.Ретровирүсийн эсрэг бэлдмэл

113

36

Ламивудин

Lamivudinum

100мг Бүрхүүлтэй шахмал

Зеффикс

28

     62,500  

31250

4.4.3.Вирүсийн эсрэг бусад бэлдмэл

114

37

Рибавирин

Ribavirinum

200 мг Шахмал

Копегус

10

       6,200  

3100

4.4.4.Гепатитийн эсрэг эм

115

38

Энтекавир

Entecavirum

0.5 мг Шахмал

Энкавир

30

     79,000  

7800

116

Энтекавир

30

     55,000  

7800

117

Текавир

30

     13,000  

7800

5.Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм

5.1.Дархлал дарангуйлах эм

118

39

Азатиопирин

Azathioprinum

50 мг Шахмал

Азафрин

10

       4,800  

2400

5.2.Даавар, түүний эсрэг бэлдмэл

119

40

Преднизолон

Prednisolonum

5 мг Шахмал

Преднизолон

50

3000

1500

120

Преднизолон Никомед

30

4200

2000

121

41

Метилпреднизолон

Methylprednisolonum

4 мг Шахмал

ПД

30

     20,400  

9750

122

Медрол

30

     19,500  

9750

6.Цусанд нөлөөлөх эм

 6.1.Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм

123

42

Варфарин

Warfarinum

2.5мг шах

Варфарин Никомед

30

       6,390  

3480

124

3мг Шахмал

Варфарекс

30

       5,490  

3480

 7.Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл

7.1.Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын)

125

43

Миконазол

Miconazolum

20мг/г-15гр Крем

Миконазол

1

     21,500  

10750

 7.2.Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм

126

44

Гидрокортизон

Hydrocortisonum

0.5%-5г Тосон түрхлэг

Гидрокортизон

1

       2,400  

1200

127

1%-10 гр Тосон түрхлэг

Гидрокортизон

1

       2,400  

1200

128

1-10г Тосон түрхлэг

Гидрокортизон

1

       7,200  

3600

129

0.1%-30г Крем

Локойд

1

     23,800  

11000

130

Локойд липокрем

1

     23,700  

11000

131

Локойд

1

     22,000  

11000

132

0.1%-30г Эмульс

Локойд Крело

1

     13,500  

6750

133

0.5%-3г Тосон түрхлэг

Гидрокортизон

1

       3,200  

1600

134

45

Бетаметазон

Betamethasonum

0.64мг/г-15г Тосон түрхлэг

Акридерм СK

1

       7,700  

3850

135

0.64мг/г-30г Тосон түрхлэг

Акридерм СK

1

       9,200  

4600

136

0.05%-15г Крем

Акридерм

1

       7,800  

3900

137

0.05%-30г Крем

Акридерм

1

       9,900  

4950

138

0.1%-10г Тосон түрхлэг

Бетадерм Н

1

       7,800  

3900

139

0.1-15г Тосон түрхлэг

Бетосалик

1

       7,200  

3600

140

15г Тосон түрхлэг

Бетадерм

1

       7,400  

3700

 8.Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм

 8.1 Шээлгэх эм

141

46

Гидрохлортиазид

Hydrochlorothiazidum

25 мг Шахмал

Гипотиазид

20

     13,000  

6500

142

47

Фуросемид

Furosemidum

40 мг Шахмал

Фуросикс

30

       6,600  

5280

143

Фуросемид

30

       7,800  

5280

144

48

Спиринолактон

Spironolactonum

25мг Бүрхүүлтэй шахмал

Спиронолактон

30

       6,300  

900

145

Урактон

30

       3,000  

900

146

Верошпирон

10

       5,500  

600

 9.Ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм

 9.1.Ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх 

147

49

Ранитидин

Ranitidinum

150мг Бүрхүүлтэй шахмал

Ранитидин

20

       2,400  

1120

148

Ранитидин

60

       4,200  

3360

149

50

Омепразол

Omeprazolum

20 мг Капсул

Золланд

50

     10,000  

7400

150

Промез

30

       5,550  

4440

151

Оларокс 20

30

       5,700  

4440

152

Гасек 20

14

     15,610  

2072

 9.2.Бөөлжилт намдаах эм 

153

51

Метоклопрамид

Metoclopramidum

10 мг Шахмал

Метоклопрамид

10

       1,500  

960

154

Пирален

10

       1,200  

960

155

52

Ондансетрон

Ondansetronum

4мг Шахмал

Он-сетрон- Денк

6

     17,000  

8500

9.3.Бусад бэлдмэл

156

53

Нифуроксазид

Nifuroxazidum

60 мл Суспензи

Фузид хөвмөл

1

       7,500  

3750

157

220мг  5мл Суспензи

Си.Эс.Эй суспензи

20

     19,500  

9750

158

220мг/5мл-90мл Уусмал

Стопдиар

1

     19,000  

9500

159

100мг Бүрхүүлтэй шахмал

Стопдиар

24

     13,000  

6500

160

200 мг Капсул

Стопдиар

12

     12,000  

6000

 10. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл

 10.1.Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм

161

54

Гидрокортизон

Hydrocortisonum

10мг Шахмал

Кортеф

50

          850  

680

 11.Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл

 11.1.Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл

162

55

Ацикловир

Aciclovirum

30мг-3г Тосон түрхлэг

Темирал

1

     19,300  

7600

163

56

Тетрациклин

Tetracyclinum

1%-10г Тосон түрхлэг

Тетрациклин

1

       3,600  

1750

164

10мг/г-5г Тосон түрхлэг

ТЭкс

1

       3,300  

1650

165

1%-3г Тосон түрхлэг

Тетра Ай

1

       3,600  

1800

166

57

Офлоксацин

Ofloxacinum

5 мл Дусал

Эффексин нүдний уусмал

1

       4,700  

2350

167

Окуфлокс

1

       4,700  

2350

168

0.3%-5мл Нүдний дусал

Офло

1

       4,500  

2250

 12.Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм

 12.1.Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм

169

58

Сальбутамол

Salbutamolum

2 мг Шахмал

Сальбутамол

30

       6,900  

5520

170

2мг/5мл-60мл Сироп

Аксел Сальбутамол

1

     10,500  

8400

171

100мкг/доза-200доза Аэрозол

Вентолин

1

     10,400  

8320

172

Аэробрэс

1

     19,200  

15360

173

59

Будесонид

Budesonidum

0.5мг-2мл Суспензи

Пулмикан

1

       4,000  

3200

174

Будесаноб

1

       4,300  

3200

175

2мл Гадуур хэрэглэх уусмал

Будекорт

1

       4,300  

3440

 13.Аминдэм, эрдэс бодис

 13.1.Дан найрлагатай

176

60

Эргокальциферол

Ergocalciferolum

50000 ед шахмал

Эргокальциферол

50

     50,000  

25000