Хэвлэх DOC Татаж авах

Чойбалсан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн ээлжит 7-р хуралдааны тогтоолын хавсралт

 

ЧОЙБАЛСАН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ,

1М.КВ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

 

Газар ашиглалтын зориулалт

Хэмжих нэгж

1 га газрын суурь үнэлгээ /төг/

1 м.кв газрын төлбөр

1 дүгээр бүс

Итгэлцүүр

Төлбөрийн хэмжээ /төг/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээ

Хувийн гэр, орон сууцны хашаа

2

14,000,000

0.3

4.2

Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, таримал ургамал, тарих зориулалтаар 0,1 га-гаас илүүгүй газар

2

14,000,000

0.1

1.4

2

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

Төсөвт байгууллагын албан хэрэгцээ

2

20,000,000

0.2

4

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

2

20,000,000

0.6

12

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц

2

20,000,000

1

20

Бүх төрлийн авто зогсоол, граж

2

20,000,000

1

20

Нийтийн эдэлбэрийн газар

2

20,000,000

0.1

2

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж

2

20,000,000

0.1

20

Шашин, сүм хийд

2

20,000,000

0.2

4

3

ХАА-н үйлдвэрлэл /суурь үнэ 2 дахин багасгасан/

Фермер, Хүлэмжийн аж ахуй, зоорь

1га

6,000,000

0.1

6,000

Өвөлжөө, хаваржаа

1га

6,000,000

0.1

6,000

4

Т-2 Хэрлэн голын хойд Хөх нуур

Бэлчээр

1х/т

614,200

0.03

184

Газар тариалан

1га

4,144,000

0.03

1,242

Хадлан

1га

4,828,000

0.02

966

5

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэр

1га

16,000,000

0.1

16,000

Хөнгөн үйлдвэр

1га

16,000,000

0.1

16,000

Уул уурхай /2 дахин өсгөнө/

1га

16,000,000

0.5

160000

Аялал жуулчлал

1га

16,000,000

0.1

16000

Тусгай хамгаалалттай /3 дахин өсгөнө/

1га

16,000,000

0.1

48000

Ойн болон усан сан бүхий газар /2 дахин өсгөнө/

1га

16,000,000

0.1

32000

Зам шугам сүлжээ

1км

7500

0

7500

Эрчимжсэн мал аж ахуй

1га

6,000,000

0.2

12000