Хэвлэх DOC Татаж авах

Өргөн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 07/08 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт