Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ, УЛСЫН ЕРӨНХИЙПРОКУРОРЫН ГАЗАР, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙБАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ, СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО БОЛОН ТЭДГЭЭРТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙНБАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

                                                                                                                                                                                                 (сард, төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний 

шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

АА-11

АА-10

АА-9

АА-8

АА-7

АА-6

АА-5

АА-4

АА-3

АА-2

АА-1

1

569465

594803

638906

689597

745358

806694

874164

911273

951239

992197

1009404

2

602635

629895

677340

731876

791864

857852

930438

970360

1012684

1056715

1075209

3

635813

664994

715783

774163

838381

909020

986722

1029459

1074333

1121448

1141237

4

667910

698951

752976

815075

883383

958522

1015663

1047650

 

 

 

5

700002

732900

790162

855978

928378

1008016

1044602

1065841