Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2018 оны 41 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсрал

                     Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын хилийн цэсийн зураг