Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Шадар сайд,Зам, тээврийн

хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн

2018 оны 192 дугаар тушаалаар батлагдсан

“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх,

улсын дугаар олгох журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

 

Өмчлөгчийн мэдээлэл

Өмчлөгч

Мэдээлэл

 1.  

Иргэн

Иргэншил

 

 1.  

Овог

 

 1.  

Нэр

 

 1.  

Регистрийн дугаар

 

 1.  

Хүйс

 

 1.  

Төрсөн огноо

 

 1.  

Оршин суугаа хаяг

 

 

 1.  

Холбоо барих утас

 

 1.  

Цахим шуудангийн хаяг

 

 1.  

Аж ахуй нэгж, байгууллага

Нэр

 

 1.  

Регистрийн дугаар

 

 1.  

Байгуулагдсан огноо

 

 1.  

Хаяг, байршил

 

 

 1.  

Цахим шуудангийн хаяг

 

 1.  

Холбоо барих утас

 

 

Монгол Улсын Шадар сайд,Зам, тээврийн

хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн

2018 оны 192 дугаар тушаалаар батлагдсан

“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх,

улсын дугаар олгох журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

 


 

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн маягт

Техникийн тодорхойлолт

Гэрчилгээ №

 

Улсын дугаар

 

Марк

 

Загвар

 

модификаци

 

Төрөл

 

Ангилал

 

Зориулалт

 

Үйлдвэрлэсэн он

 

Бүхээг №

 

 

Арал №

 

Хөдөлгүүр №

 

Хөдөлгүүр V(c.c)

 

Өнгө

 

Жолооны хүрдний байрлал

баруун          зүүн

Хөдөлгүүрийн тэжээлийн эх үүсвэр

Бензин

дизель

шахсан хий

шингэрүүлсэн хий

цахилгаан

цахилгаан-бензин

Хий-бензин

Хий-дизель

Устөрөгчийн

Бусад

 

Шилжүүлсэн:

Өмчлөгч

Ургийн овог

 

/Эцэг/эх/-ийн нэр/

Байгууллагын нэр

 

Нэр

 

Регистрийн дугаар

 

Хаяг

 

Холбоо барих утас

 

Шилжүүлэн авсан:

Өмчлөгч

Ургийн овог

 

/Эцэг/эх/-ийн нэр/

Байгууллагын нэр

 

Нэр

 

Регистрийн дугаар

 

Хаяг

 

Холбоо барих утас

 

Шилжүүлсэн:                                                                       Шилжүүлэн авсан:

Өмчлөгчийн

гарын үсэг.......................................................

Өмчлөгчийн

гарын үсэг........................................................

 

.................он...................сар..............өдөр

/Энэ хэсгийг ЗТХС-ын 2019 оны 219 дүгээр тушаалаар шинэчилсэн/

 

Монгол Улсын Шадар сайд,Зам, тээврийн

хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн

2018 оны 192 дугаар тушаалаар батлагдсан

“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх,

улсын дугаар олгох журам”-ын гуравдугаар хавсралт

 

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдэх мэдээллүүд

1.Марк

2.Загвар

3.Үйлдвэрлэсэн улс

4.Үйлдвэрлэсэн огноо

5.Импортолсон огноо

6.Арлын дугаар /VIN дугаар/

7.Хөдөлгүүрийн дугаар

8.Өнгө

9.Бүх жин, кг

10.Даац, кг

11.Өөрийн жин, кг

12.Суудлын тоо

13.Хаалганы тоо

14.Оврын хэмжээ, мм, Урт/Өргөн/Өндөр

15.Хүрдний байрлал

15.1.Баруун

15.2.Зүүн

16. Ангилал

16.1.А ангилал

16.2.В ангилал

16.3.С ангилал

16.4.Д ангилал

16.5.Е ангилал

16.6.Механизм

17.Автотээврийн хэрэгслийн төрөл, зориулалт

17.1.Суудлын автомашин /бүхээгийн хэлбэрээр/.

17.2.Автобус

17.2.1.Угсраа автобус

17.2.2.Том оврын автобус

17.2.3.Дунд оврын автобус

17.2.4.Бага оврын автобус

17.2.5.Троллейбус

17.3.Ачааны автомашин

17.3.1.Энгийн тэвштэй

17.3.2.Эмээлт зүтгүүр

17.3.3Өөрөө буулгагч

17.4.Тусгай зориулалтын автомашин,

17.4.1.нефтийн бүтээгдэхүүний

17.4.2.сүүний

17.4.3.усны

17.4.4.бохирын цооногийн

17.4.5.барилгын зуурмаг тээвэрлэгч

17.4.6.барилгын зуурмаг шахагч

17.4.7.автокран

17.4.8.техникийн түргэн тусламжийн

17.4.9.эмнэлгийн түргэн тусламжийн

17.4.10.гал командын

17.4.11.ахуйн хог хаягдлын

17.4.12.бусад

17.5.Чиргүүл

17.5.1.Ачааны автомашины

17.5.2.Торхтой чиргүүл

17.5.3.Суудлын автомашины

17.5.4.Хагас чиргүүл

17.5.5.Аяллын зориулалттай чиргүүл

17.5.6.Хөргүүр, дулаан тохируулагч бүхий чиргүүл

17.6.Мотоцикл

17.6.1. 2 дугуйтай

17.6.2.  3 дугуйтай

17.6.3.  4 дугуйтай

17.6.4. Ачааны мотоцикл

17.7.Механизм

17.7.1.Дугуйт трактор

17.7.2.Өөрөө явагч дугуйт механизм

18.Хөдөлгүүрийн төрөл гэдэгт:

18.1.Бензин

18.2.Дизель

18.3.Хий, дизель хосолсон

18.4.Цахилгаан-бензин /Хосолсон /гибрид/

18.5.Хий

18.5.1.Шингэрүүлсэн нефтийн хий /LPG/

18.5.2.Байгалийн шахсан хий -/CNG/

18.6.Цахилгаан

18.7.Устөрөгчийн

18.8.Хөдөлгүүрийн багтаамж, см3

19.Экологийн ангилал

19.1.Евро 0

19.2.Евро I

19.3.Евро II

19.4.Евро III

19.5.Евро IV

19.6.Евро V

19.7.Евро VI

19.8.Бусад

20.Хурдны хайрцаг

20.1.Механик

20.2.Автомат

20.3.Хосолсон/хагас автомат/

20.4.Бусад

21.Насжилт/тайлангаар гаргах боломжтой байх/

22.Хөтлөгчийн төрөл

22.1.Урд хөтлөгчтэй,

22.2.Хойд хөтлөгчтэй,

22.3.Давхар хөтлөгчтэй,

23.Тэнхлэгийн тоо, /тоогоор/