Хэвлэх DOC Татаж авах

Асгат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны

12 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

Асгат сумын газрын үнэлгээ, төлбөрийн

бүсийн хил заагийн зураглал