Хэвлэх DOC Татаж авах

Асгат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12-р тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

Асгат сумын газрын төлбөрийн тохирох итгэлцүүр, хувь хэмжээ

Үндсэн ангилал

Ангиллын түвшин 1

Ангиллын түвшин 2 /ашиглалтын зориулалт/

Код /Lcode3/

Суурь үнэлгээ  /сая,төгрөг/

Тохирох итгэлцүүр /хувь/

Газрын төлбөрийн хэмжээ

1 га газрынүнэ  /төг/

1 м.кв газрынтөлбөр /төг/

Хөдөө аж ахуйн газар

ХАА-н барилга байгууламжийн газар

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний цэг

1602

12,000,000

1%

60000

6

Хөдөө ажахуйн машин механизмын хашаа, граж

1604

12,000,000

1%

60000

6

Өвөлжөө,  хаваржаа

1601

12,000,000

1%

60000

6

Тариалангийнгазар

Төмс, хүнсний ногоо

1302

2.324.000

0.03%

23240

 

Тэжээлийн ургамал

1303

2.324.000

0.03%

23240

 

Хадлангийн талбай

Ердийн хадлан

1201

1.491.000

0.01%

14910

 

Усалгаатай хадлан

1202

0.01%

14910

 

Бэлчээрийн газар

Өвөл-Хаврын бэлчээр

1101

453,600

0.03%

1 хонин толгойд 136

 

Зун-Намрын бэлчээр

1102

хот, тосгон бусад суурины газар

Барилга байгууламжийн газар

Төрийн захиргааны байгууллага

2101

20.000.000

1%

200.000

20

Шинжлэх ухааны байгууллага

2102

20.000.000

1%

200.000

20

Урлаг соёлын байгууллага

2103

20.000.000

1%

200.000

20

Эрүүл мэндийн байгууллага

2105

20.000.000

1%

200.000

20

Банк санхүүгийн байгууллага

2106

20.000.000

1%

200.000

20

Нам олон нийтийн байгууллага

2108

20.000.000

1%

200.000

20

Сүм хийд шашны байгууллага

2109

20.000.000

1%

200.000

20

Худалдаа, нийтийн үйлчилгээ ний газар төв цогцолбор

2111

20.000.000

1%

200.000

20

Авто машины граж

2116

20.000.000

1%

200.000

20

ШТС

2117

20.000.000

1%

200.000

20

Ус түгээх цэг

2118

20.000.000

1%

200.000

20

Суурьшлын газар

Гэр орон сууцны хашааны газар

2205

14.000.000

1%

140.000

14

Үйлдвэрийн газар

Үйлдвэрийн албан контор

2301

16.000.000

1%

160.000

16

Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж бусад газар

2302

16.000.000

1%

160.000

16

 

Цэнгэлдэх хүрээлэн наадмын талбай

2403

20.000.000

1%

200.000

20

зам шугам сүлжээний газар

Авто замын газар

Хатуу хучилттай зам

3203

 

1 км

 

2500

Авто замын барилга байгууламж

3207

20.000.000

1%

200.000

20

Инженерийн шугам, сүлжээ түүний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн газар

Холбоо мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц шугам

3401

 

км

 

7500

Эрчим хүч дамжуулах шугамстанц

3402

 

км

 

7500

дулаан, цэвэр бохир усны шугам

3403

 

км

 

7500

Жич: Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-д заасны дагуу ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газрын төлбөрийг тухайн нутаг дахь хамгийн ойр орших хот, тосгон, бусад суурины газрын төлбөрийн хэмжээг хоёр дахин багасгаж тооцно. /Өвөлжөө, хаваржааны газар хамаарна./

ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газрын төлбөрийн суурь үнэлгээ 12.000.000 төгрөг үүнээс 1% 120.000 үүнийг 2 дахин багасгаад 1га газрын үнэ 60.000 төгрөг гарч байгаа болно.