Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны

35 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

Өлзийт сумын газрын төлбөрийн бүсийн зураглал

/Газрын үнэлгээний бүсийг нутаг дэвсгэрийн хилийн заагаар тогтоов/