Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 22 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

САЙХАН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

Газар эзэмших, ашиглах зориулалт

Газар ашиглалтын зориулалт

1 га газрын суурь үнэлгээ /сая төг/

Газрын төлбөр

Итгэлцүүр /%/

1м2 газрын төлбөрийн хэмжээ /төг/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээ

Хувийн гэр, орон сууцны хашаа, Амины орон сууц

14000000

1

14.0

Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, таримал ургамал тарих зориулалтаар 0,1 га-гаас илүүгүй газар

14000000

0.5

7.0

2

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

Төсөвт байгууллагын албан хэрэгцээ, албан контор

20000000

0.1

2.0

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

20000000

1

20.0

3

ХАА-н үйлдвэрлэл /2 дахин багасгасан/

Фермер, Хүлэмжийн аж ахуй, зоорь

12000000

0.5

6.0

Өвөлжөө, хаваржаа

12000000

0.3

3.6

4

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Хүнд болон хөнгөн үйлдвэрүүд

16000000

0.1

1.6