Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 16 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт


ТЭЛМЭН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ГАЗРЫН

ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГИЙН ЗУРАГЛАЛ