Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭХЗХ-ны 2020 оны 4/133 тоот албан бичгээр УНБ-с хассан,үйлчлэх хугацаа дууссан/

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2019 оны 116 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ

“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

1.Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Энгийн тоолууртай

а

Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц хүртэлх хэрэглээг

Төг/кВт.ц

109.89

б

Сарын нийт хэрэглээний 151 кВт.ц болон түүнээс дээших хэрэглээг

Төг/кВт.ц

131.67

2

2 тарифт тоолууртай

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

116.38

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

86.46

3

Сарын суурь тариф

Төг/сар

2,200.00

 

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.