Хэвлэх DOC Татаж авах

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны

15 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХ ХҮСНЭГТ

 

 

 

 

д/д

Иргэний мэдээлэл

Шалгалтын дүн

Нөөцөд бүртгэсэн шийдвэрийн

Огноо, дугаар

Эцэг (эх)-ийн нэр

Өөрийн нэр

Төрсөн огноо

Хүйс

Регистрийн дугаар

Боловсрол

/Хэзээ, хаана, ямар сургууль төгссөн/

Мэргэжил

Шалгалт өгсөн

Ерөнхий мэдлэг

Монгол хэл, бичгийн чадвар

Дүн шинжилгээ хийх чадвар

 

Нийт дүн

Байршил

Огноо

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3