Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 155 дугаар

   тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

 

УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНЭЭС ГАРГАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ,

 ХИЛИЙН ЗААГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙН

СОЛБИЦОЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ

 

 

 

Байршил,

Талбайн хэмжээ (га)

Солбицол

Өргөрөг

Уртраг

1.

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум

3512.5

44°49`37.108"

110°07`12.932"

44°52`34.926"

110°07`44.762"

44°53`24.097"

110°12`11.093"

44°49`21.851"

110°11`08.074"

2.

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум

882.3

43°45`51.574"

111°51`17.729"

43°44`45.858"

111°52`49.362"

43°44`37.496"

111°49`39.730"

43°43`37.295"

111°51`29.658"