Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 155 дугаар

   тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТОМООХОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ,

ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИУЛАЛТААР

УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ,

ХИЛИЙН ЗААГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙН

СОЛБИЦОЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ

 

Цэгийн дугаар

Солбицол

Талбайн хэмжээ (га)

Байршил

Өргөрөг

Уртраг

1

43

44

45.241

111

52

24.978

400

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум

2

43

46

37.308

111

49

58.133

3

43

46

57.888

111

50

18.806

4

43

45

4.2974

111

52

52.646